Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contribuția ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale Cod SIPOCA 906 / Cod MySMIS2014+ 151227

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, anunță lansarea proiectului „Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contributia ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale”, care se va desfășura în perioada 14 iulie 2022 – 13 septembrie 2023, în regiunile Vest, Nord-Vest și Nord-Est, în baza contractului de finanțare Cod SIPOCA 906 / Cod MySMIS2014+ 151227.

Proiectul are o durată de implementare de 14 luni și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 424.672,00 lei, din care 353.751,78 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene si 62.426,78 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității a minim 30 ONG-uri atestate ca intreprinderi sociale în baza Legii nr.219/2015 si a unui partener social de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local in regiunile Vest, Nord-Vest si Nord-Est.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP prin implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali
  2. Formarea a 50 de persoane din 30 de ONG-uri atestate ca întreprinderi sociale și un partener social prin participarea la sesiunile de training si la dezbaterile publice pe marginea formularii si promovării obiectivelor și strategiilor de dezvoltare locală.
  3. 20 persoane din cadrul autorităților publice locale în a căror rază teritorială funcționează întreprinderi sociale cu rol de susținere a întreprinderilor sociale și 10 reprezentanți ai compartimentelor de economie socială din cadrul AJOFM-urilor din cele 3 regiuni de implementare, cu rol de certificare și reglementare a întreprinderilor sociale vor participa alături de reprezentanții ONG-urilor atestate ca întreprinderi sociale la mesele rotunde/workshopurile organizate ca activități întreprinse în comun în cadrul rețelei tematice.

Accesează aici GHIDUL privind suportul administrației publice locale la înființarea, finanțarea și promovarea întreprinderilor sociale ca vector de re-formare a comunităților umane locale.