Spune START călătoriei tale spre succes! Aplică pentru o bursă la Fundația Bethany!
 • îți oferim suport financiar pentru toată perioada studiilor de liceu
 • aici găsești un grup de tineri cu care împărtășești interese comune, vei fi tratat ca un egal
 • îți oferim o gamă variată de activăți atractive și adaptate intereselor și nevoilor tale
 • vei avea contexte în care îți poți dezvolta abilitatea de a vedea oportunitățile atunci când apar și de a le fructifica
 • aici vocea ta este auzită, vei învăța cum să te implici și să iei atitudine în mod proactiv
 • poți să devii tu acel ”cineva” care motivează și care inspiră pe cei jur
 • aici ai posibilitatea să cunoști oameni influenți din domenii business, IT, social, sănătate, economic, etc.
Criterii și condiții
 • să fii elev la un liceu de stat din municipiul Iași;
 • provii din mediul rural localizat pe raza județului Iași;
 • ai media de absolvire a anului școlar încheiat de minim 8.50;
 • pentru tinerii înmatriculați în clasa a IX-a de liceu media de admitere să fie de minim 8.50;
 • venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni să nu depășească valoarea de 825 de lei/ lună;
 • să ai nota 10 la purtare;
 • să nu înregistrezi mai mult de 20 de absențe nemotivate într-un semestru;
 • să nu beneficiezi de o altă bursă privată;
 • să ai un cont card sau IBAN;
 • să te implici în activități extra-curriculare.
Calendar Înscrieri Program START - etapa I – clasele X-XII
 • 1 Aprilie – 15 iunie Colectarea & Centralizarea Formularelor de aplicație
 • 16 iunie Selecția aplicanților pe baza formularului de aplicație
 • 17 iunie Anunțarea candidaților eligibili
 • 18 – 24 iunie Depunerea dosarelor și înregistrarea lor
 • 25 iunie Programarea interviurilor
 • 28 – 30 iunie Realizarea interviurilor cu aplicanții eligibili
 • 29 iulie Elaborarea & transmiterea Adreselor de informare admitere / respingere program
 • 30 iulie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
 • 3 august Anunțarea telefonică a candidaților câștigători/reserve
Calendar Înscrieri Program START - etapa II – clasa a IX-a
 • 09 – 15 iulie Colectarea & Centralizarea Formularelor de aplicație
 • 16 iulie Selecția aplicanților pe baza formularului de aplicație
 • 16 iulie Anunțarea candidaților eligibili
 • 19 – 22 iulie Depunerea dosarelor și înregistrarea lor
 • 23 iulie Programarea interviurilor
 • 26 – 28 iulie Realizarea interviurilor cu aplicanții eligibili
 • 29 iulie Elaborarea & transmiterea Adreselor de informare admitere / respingere program
 • 30 iulie Înregistrarea și soluționarea contestațiilor
 • 3 august Anunțarea telefonică a candidaților câștigători/reserve
Documente necesare pentru depunerea dosarului de aplicație
 • adeverință de salariu/venit, adeverință de șomaj/cupon de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți/reprezentanți legali/membri ai familiei lărgite care are în îngrijire tânărul;
 • adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din activități independente și care sunt acestea (de la Primărie se aduc Certificatele de atestare fiscală);
 • declarație pe ultimele trei luni privind venitul de la ANAF – pentru cei care nu au nici un venit;
 • certificat de deces dacă există un părinte decedat;
 • hotărârea de divorț dacă este cazul;
 • carte de identitate părinți;
 • carte de identitate sau certificat de naștere dacă elevul nu are 14 ani;
 • scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de 1-2 pagini, prin care explică cum consideră că l-ar ajuta Programul START (scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare);
 • scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător / diriginte / director – motivul pentru care îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului;
 • Adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste media la purtare și media școlară în toți anii de studiu/ sau media de admitere la liceu;
 • Copie după actele care dovedesc performanțele tânărului (diplome, foaia matricolă);
 • Copie după diplome care atestă participarea la olimpiade, concursuri, activități voluntariat;
 • declarație pe propria răspundere din partea tânărului că acceptă condițiile din Regulamentul programului;
 • Declarație pe proprie răspundere din partea părinților că acceptă condițiile Regulamentului și de susținere a copilului în demersul său educațional.

Formular de aplicație

Oops! We could not locate your form.