Granturi pentru educație în mediul rural

„Fondul pentru Educație în Mediul Rural” este numele sub care ne-am implicat împreună cu Fundația Vodafone România și alte 7 organizații neguvernamentale din Vestul țării în derularea unor programe educaționale destinate copiilor și tinerilor din mediul rural. Mai multe oportunități de învățare, masă caldă, consiliere și sprijin pentru copiii cu risc de abandon școlar, meditații și ajutor la teme, tabere și excursii, toate au fost activități implementate pentru ca cei 534 copii incluși în program să aibă parte de un parcurs educațional firesc. Activitățile au fost derulate de 7 organizații neguvernamentale din Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți și Timiș cu scopul de a reduce rata absenteismului și a abandonului școlar și de a stimula îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor din comunitățile rurale defavorizate.

Rezultate:

  • 7 programe de tip afterschool implementate în 5 județe
  • 7 organizații non-profit partenere în vestul țării
  • 534 copii sprijiniți în anul școlar 2016-2017
  • 30 de cadre didactice implicate în activități de voluntariat

Program finanțat de:

Fondul pentru Educație in Mediul Rural

Fundația Serviciilor Sociale Bethany și Fundația Vodafone România au lansat Fondul pentru Educație în Mediul Rural cu scopul de a facilita accesul la oportunități educaționale care să asigure prevenirea sau diminuarea abandonului școlar și creșterea calității vieții în rândul copiilor și tinerilor proveniți din medii rurale defavorizate din regiunea de Vest a României.

Proiecte eligibile

Proiectul “Fondul pentru Educație în Mediul Rural” face parte din Programul Strategic de Investiţie în Mediul Rural pe care Fundaţia Vodafone România îl derulează în toate județele țării și care susține devoltarea de proiecte în domeniile educaţiei şi serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele şi oraşele mici din România

Organizațiile neguvernamentale sunt invitate să aplice pentru obținerea unei finanțări de maxim 36.000 lei/proiect în vederea desfășurării de proiecte educaționale în 5 județe din Vestul României: Timiș, Arad, Hunedoara, Mehedinți și Caraș Severin.

În cadrul acestei runde de finanțare sunt eligibile proiecte care propun intervenții în domeniul educațional, precum: activități de îmbunătățire a performanțelor școlare/recuperare a carențelor educaționale prin organizare de programe educaționale complementare (after-school / meditații / ajutor la efectuarea temelor); activități de creștere a capacității de integrare școlară și socială prin implementarea de programe de dezvoltare de abilităților de viață, suport material (rechizite, transport școlar), consiliere și orientare școlară, consilierea părinților și cadrelor didactice;

Valoarea totală a prezentei runde de finanțare este de 216.000 lei.

Organizații eligibile

Sunt elibile în cadrul acestei runde de finanțare organizații neguvernamentale (asociații și fundații) care sunt înregistrate sau activează în comunități mici, preponderent rurale, cu până la 30.000 locuitori din județele Timiș, Arad, Hunedoara, Mehedinți și Caraș Severin.

Organizațiile care aplică trebuie să dețină experiență de minim 1 an în domeniu și pot deveni beneficiare în baza unui proces de selecție, prin transmiterea unei cereri de finanțare și a unui buget detaliat în acord cu regulile programului de finanțare disponibile mai jos.

  • Regulament Rundă de Finanțare pentru Organizații
  • Anexa B – Model Propunere Proiect Organizații
  • Anexa C – Model Buget Organizații
  • Întrebări și răspunsuri

 

Perioada de depunere a aplicațiilor este 23 iunie – 13 iulie 2016 (ora 16.00). Aplicațiile se transmit exclusiv în format electronic la adresa diana.paius@fun.wpmyway.com.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0722.335.689, e-mail: diana.paius@fun.wpmyway.com.
Persoană de contact: Diana Păiuș, manager proiect.