Consiliere tineri

Echipa Bethany, prin implicarea unui psiholog și a unui asistent social, oferă consiliere tinerilor din Iași și din comunitățile rurale din împrejurimi (Răducăneni, Belcești, Targu-Frumos, Hârlău) pentru a-i ajuta să depășească situațiile dificile în care se află.

Profesioniștii noștri urmăresc să dezvolte abilitățile de viață ale tinerilor implicați în program, înlăturarea adicțiilor, preveniea abandonului școlar și o mai bună inserție pe piața muncii.

De asemenea, specialiștii noștri se implică în formarea caravanei mobile, alături de alți șapte parteneri instituționali, care se deplasează în mediul rural pentru a oferi tinerilor și familiilor acestora informații despre prevenirea violenței și a traficului de persoane, educație sexuală, drepturile minorităților și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de șanse, educație parentală, orientare socio-pofesională, voluntariat sau asociere pentru rezolvarea problemelor comunității.