Vocea comunitatii

„Vocea Comunității” este inițiativa a trei organizații ieșene de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă copiii și familiile din orașul Târgu Frumos, Iași. Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 30.06.2023
Încurajarea dialogului dintre persoanele vulnerabile și autoritățile sau instituțiile publice locale
Scopul proiectului „Vocea Comunității” este de a educa grupurile vulnerabile în direcția identificării, adresării și rezolvării problemelor cu care se confruntă și, totodată, de a sprijini autorități și instituții publice locale în demersul continuu al creșterii calității și diversificării serviciilor sociale, educaționale, de locuire, de angajare la nivel local, bazat pe dialogul cu aceste grupuri.
Proiectul „Vocea Comunității” își propune să încurajeze prin acțiuni concrete dialogul dintre persoanele vulnerabile și autoritățile sau instituțiile publice locale. Comunicarea dintre acestea este primul pas în soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele afectate de sărăcie la nivel local. Astfel, proiectul va avea 3 piloni de acțiune: pregătirea grupurilor de beneficiari în vederea articulării problemelor cu care se confruntă, furnizarea serviciilor de suport direct copiilor vulnerabili și pregătirea decidenților locali pentru întâlniri eficiente față în față cu grupurile aflate în dificultate centrate pe identificarea de soluții în beneficiul acestora.

Dialogul și binele continuă la Târgu Frumos

170 de părinți din grupurile vulnerabile vor beneficia de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces dar și definirii problemelor cu care se confruntă. 50 de copii vor beneficia de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie. 35 de lideri locali vor avea oportunitatea de a participa la workshop-uri în cadrul proiectului. Utilitatea acestora va avea efecte în incluziunea socio-educațională în familie, în comunitate și școală a persoanelor vulnerabile din toate grupurile identificate. În proiect va fi dezvoltată o hartă a nevoilor sociale, un instrument bazat pe o cercetare sociologică la nivel local ce va constitui un punct de reper în identificarea nevoilor focale și a intervențiilor necesare pentru comunitate.
Prin activitățile propuse în proiect, „Vocea Comunității” are obiectivul de a crea mediul ideal pentru purtarea unui dialog deschis, eficient și empatic între populația vulnerabilă și autoritățile publice, sprijinind astfel soluționarea problemelor din comunitate.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!
PROIECT DERULAT DE: