„Sunteți prietenii noștri. Și vrem să credem că doar ați plecat în vacanță – pentru că noi, ucrainenii, avem mare nevoie de voi în timp ce așteptăm Victoria împotriva inamicului și ne ascundem sub aripile voastre. Sunteți îngerii noștri. Mulțumiri tuturor celor care și-au pus inima în poporul nostru, ne-au ajutat, ne-au întărit credința în bunătate și ne-au încălzit cu dragostea lor!”

persoană strămutată despre Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina.

La finalul lunii martie 2024, proiectul „Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina” se încheie. Aceeași dată marchează și închiderea centrului deschis la Agora în urmă cu doi ani de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, la Iași. Momentul a fost marcat prin două evenimente care au avut loc pe 28 martie în spațiul care ne-a găzduit pe noi, ideile noastre, echipa și, mai ales, persoanele strămutate: conferința de închidere a proiectului și un workshop pe tema „Răspuns umanitar de urgență pentru Ucraina – lecții învățate și perspective”.

Una dintre principalele concluzii pe care le luăm cu noi pe mai departe este că, deși drumul spre incluziunea efectivă a refugiaților ucraineni este complex și plin de incertitudini, spiritul de colaborare și inițiativele susținute sunt esențiale. Nu este ușor, dar perseverența, adaptabilitatea și parteneriatele strânse între organizații și cu angajatorii locali pot crea modele de intervenție eficiente care pot fi ulterior scalate. Astfel, împreună, putem construi o societate mai incluzivă și mai rezilientă în fața provocărilor aduse de război. Singurul răspuns este continuitatea.

Este, de asemenea, important de evidențiat că o parte din nevoile imediate ale refugiaților s-au schimbat, în timp ce o parte rămân aceleași, lovind cu intensitate încă de la începutul războiului. Hrana, adăpostul, produsele de igienă și hainele sunt și au fost mereu de ajutor, însă pregnantă în momentul de față este atenuarea șocului psihologic la care familiile sunt expuse în continuare prin programe de asigurare a sănătății mintale. Asimilarea dramei de acasă nu s-a realizat, împăcarea cu pierderile suferite și frica, teroarea zilnică în care trăiesc ucrainenii stabiliți din Iași nu și-a pierdut din intensitate. Dimpotrivă, cu cât perioada trăită de această parte a hotarului crește, cu atât crește și frica față de un viitor asupra căruia pierd controlul tot mai mult, cu fiecare zi care trece.

După nevoile de bază și înainte de integrare pe piața muncii și în comunitate, să ne îndreptăm atenția și empatia către demnitate, către crearea mediilor propice pentru a așterne demnitatea peste mamele și bunicile care au luat în propriile mâini destinul familiilor lor când nimeni nu le putea garanta o formă sigură de „mâine”. Demnitatea vine cu ascultare, prin crearea unei rutine de sprijin, a unor spații de comunicare și socializare cu persoane din comunitatea care le vorbește limba și le înțelege, cu adevărat, durerea. Simțim că drumul nostru nu se încheie și nu trebuie să se încheie aici. Sperăm să ne revedem cât de curând. Vă trimitem numai gânduri de bine și de revedere timpurie, în aceeași formulă, cu aceeași energie frumoasă.  


Proiectul Centrul Comunitar pentru copii și familii din Ucraina este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu ADV România și beneficiază de o finanțare în valoare de 245.768 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Scopul Centrului Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina este să deservească 300 de refugiați ucrainieni care locuiesc temporar în raza județului Iași printr-un complex de servicii care să asigure o creștere sustenabilă a calității vieții pe perioada șederii lor în România: consultanță și asistență juridică, consiliere socială, asistență psihologică și suport emoțional, integrarea în muncă (informare, consiliere și orientare vocațională sau profesională, programe de formare profesională, mediere și angajare pe piața muncii), ateliere de educație non-formală pentru dezvoltare și o bună integrare în context a copiilor, tinerilor și adulților.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.