Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare si selecție în vederea angajarii

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală cu peste 22 de
ani de activitate în România, ale cărei programe vizează activități de terapie recuperatorie
pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației în mediul rural și promovarea
unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate. Mai multe
detalii se regăsesc pe www.fun.wpmyway.com, www.facebook.com/FundatiaBethany.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este responsabilă, în calitate de operator, pentru
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție în vederea
angajării. Scopul acestei Note este acela de a vă informa cu privire la utilizarea datelor cu
caracter personal despre dvs: categoriile de date, motivul utilizării datelor (scopurile),
condiții de transmitere a datelor, perioada de păstrare a datelor, drepturile dumneavoastră
cu privire la prelucrarea datelor.

DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS. PE CARE LE UTILIZEAZĂ FUNDAȚIA
SERVICIILOR SOCIALE BETHANY sunt:
1. Informații de identificare (numele, prenumele, data nasterii)
2. Informații de contact (adresa de domiciliu, adresa de email)
3. Informații despre experiența profesională (diplome de calificare/absolvire, certificate
de atestare profesională)

SCOPURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
1. În temeiul juridic pentru prelucrările datelor cu caracter personal obținute la
solicitarea candidatului în vederea încheierii unui potențial contract individual de
muncă ca urmare a unei perioade de evaluare ( in conformitate cu Regulamentul
General privind protecția datelor 679/2016 art.6, aliniatul 1 litera b)

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Datele personale vor fi prelucrate doar dacă candidatul îndeplinește toate condițiile
stipulate în anunțul de recrutare. Datele vor fi păstrate până la finalizarea perioadei de
recrutare și selecție.

CONDIȚII DE TRANSMITERE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL:
1. Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transmise unor terți sau în străinătate.

DREPTURILE DVS CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PREVĂZUTE ÎN Regulamentul General privind protecția datelor 679/2016:

1. Dreptul de acces: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal si o copie a acestor date cu caracter personal.
2. Dreptul la rectificare: în cazul în care considerați ca datele dvs. cu caracter personal
sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor
date cu caracter personal.
3. Dreptul la ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter
personal, în măsura prevăzută de lege.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea procesării datelor
dvs. cu caracter personal.
5. Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, din
motive legate de situația dvs. particulară.
6. Dreptul de a va retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat consimțământul
pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, aveți dreptul să vă retrageți
consimțământul în orice moment.
In cazul în care doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o
solicitare scrisă sau un e-mail la una dintre adresele unde ați primit aceasta notă de
informare: Fundația Serviciilor Sociale Bethany,

Birou zonal: Iași, Str. Varianta Uzinei nr. 1, Email: iasi@fun.wpmyway.com; Tel: 0232/27.85.3

Sediu social: Timișoara, Calea Dorobanților nr.4, Email: fssb@fun.wpmyway.com; Tel:
0256/49.94.31, Fax: 0256/49.94.31