Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina

Scopul Centrului Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina este să deservească 300 de refugiați ucrainieni care locuiesc temporar în raza județului Iași printr-un complex de servicii care să asigure o creștere sustenabilă a calității vieții pe perioada șederii lor în România: consultanță și asistență juridică, consiliere socială, asistență psihologică și suport emoțional, integrarea în muncă (informare, consiliere și orientare vocațională sau profesională, programe de formare profesională, mediere și angajare pe piața muncii), ateliere de educație non-formală pentru dezvoltare și o bună integrare în context a copiilor, tinerilor și adulților.

Obiective:

  • Creşterea capacităţii de integrare a minim 300 de cetăţeni ucraineni refugiaţi pe raza Judeţului Iaşi, prin accesarea de servicii complexe de informare, orientare, consiliere juridică şi socială, sprijin emoţional şi ocupare în muncă la nivelul comunităţii gazdă, pe durata a 12 luni.
  • Creşterea capacităţii de adaptare socio-culturală şi educaţională a minim 200 de cetăţeni ucraineni, inclusiv copii şi tineri, refugiaţi pe raza Judeţului Iaşi, prin asigurarea accesului acestora la activităţi sociale, educaţionale, recreative şi culturale care să faciliteze incluziunea şi toleranţa între cetaţeni, pe durata a 12 luni.
  • Dezvoltarea şi promovarea unui nou model de servicii integrate pentru facilitarea incluziunii sociale, economice şi educaţionale a refugiaţilor ucraineni în rândul comunităţilor gazdă prin parteneriat şi colaborare inter-organizatională, pe durata a 12 luni.

Totodată, proiectul își propune să vină în sprijinul beneficiarilor pentru a răspunde unui set de nevoi reale: nevoia de asistență și sprijin în asumarea unor decizii informate, nevoia de acces la servicii și suport care să le asigure sustenabilitatea prin integrare pe piața muncii și care să le reducă dependența de ajutoarele sociale, nevoia de atenție aprofundată acordată persoanelor cu nevoi specifice.

Proiectul Centrul Comunitar pentru copii și familii din Ucraina este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu ADV România și beneficiază de o finanțare în valoare de 245.768 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.