Proiectul ONGteca, o inițiativă a trei organizații ieșene ce a pornit din dorința de a susține organizațiile neguvernamentale din regiunea de Nord-Est a țării în procesele proprii de dezvoltare organizațională, cu impact direct asupra împuternicirii sectorului societății civile, a ajuns la final. Proiectul  a fost derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. ONGteca a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 248.754,10 Euro și a fost derulat în perioada septembrie 2021 – iunie 2023.

Încă de la început, ONGteca a vizat sprijinirea a minimum 30 de ONG-uri din Regiunea de Nord-Est a țării, cu preponderență de la nivelul județului Iași, organizații ce oferă servicii în zone insuficient deservite. Astfel, prin intermediul proiectului, ONG-urile implicate au fost susținute să treacă printr-un amplu proces de dezvoltare organizațională ce vizează în principal creșterea capacității de răspuns la nevoile existente, transfer de know-how pentru a avea vizibilitate, impact și sustenabilitate în comunitate.

Creșterea capacității și sustenabilității sectorului societății civile

Pe parcursul a 22 de luni, organizațiile implicate în proiect au fost sprijinite printr-un program complex de dezvoltare organizațională, ce a inclus evaluare, training, mentorat și coaching, precum și crearea unor contexte de cooperare care să faciliteze profesionalizarea, sustenabilitatea și inovația în domeniu. Toate demersurile demarate au dus, în final, la o creștere a sustenabilității și a impactului acțiunilor organizațiilor implicate în comunitățile în care își desfășoară activitatea, precum și la o creștere a potențialului de inovare al sectorului.

Programul de dezvoltare organizațională a cuprins o serie complexă de activități dedicate ONG-urilor implicate. În prima parte a proiectului, cele trei organizații implementatoare – Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA – au realizat o analiză de nevoi ce a indicat o serie de arii problematice ale organizațiilor care activează în domenii precum servicii sociale, drepturile omului, educație, mediu, majoritatea dintre acestea lucrând în zone defavorizate, urmată, ulterior, de selecția organizațiilor participante. Odată debutat programul de dezvoltare organizațională, acesta a cuprins o serie de activități de capacitate a ONG-urilor în domeniile identificate, incluzând training, mentorat și coaching în domenii precum fundraising, comunicare și relații publice, accesare granturi, management organizațional, management de proiect, dar și activități și evenimente destinate creșterii potențialului de colaborare și inovare. În cadrul programului, au fost inițiate și demersurile dezvoltării unui Fond pentru comunitate, un mecanism de colaborare între sectorul ONG și finanțatori publici și privați la nivel local, dar și platforma de strângere de fonduri din comunitate Drag de Iași. Nu în ultimul rând, cele trei organizații implementatoare au derulat, la rândul lor, activități de dezvoltare organizațională pentru creșterea impactului acestora în comunitatea locală. 

Toate demersurile demarate în cadrul programului de dezvoltare organizațională ONGteca au dus către rezultate concrete atât privind acțiunile de mentorat și coaching pentru dezvoltare, cât și la crearea unei infrastructuri pentru dezvoltarea sectorului, cele mai relevante dintre acestea fiind: 

  • 22 de organizații au fost susținute în programul de mentorat și coaching timp de 13 luni;
  • Peste 70 de organizații neguvernamentale au participat la inițiative de învățare în cadrul proiectului;
  • Au fost derulate 5 programe de formare în domenii strategice: fundraising, comunicare și relații publice, planificare strategică și design organizațional, elaborarea propunerilor de finanțare și management de proiect, managementul echipei și leadership organizațional;
  • 817 sesiuni de mentorat și coaching pentru dezvoltare au fost livrate pe parcursul programului;
  • Au fost abordate domenii de mentorat de interes pentru organizații: fundraising, comunicare, managementul echipei, elaborare cereri de finanțare & management de proiect;
  • A fost dezvoltată platforma dragdeiasi.ro, în cadrul căreia au fost 25 de ONG-uri înscrise, 31 de proiecte susținute și 82.813 lei mobilizați din comunitate;
  • Au fost inițiate demersuri în vederea dezvoltării Fondului pentru comunitate, demersuri ce au vizat consultări cu organizații și companii privind nevoile și problemele strategice din comunitate, prioritizare probleme și explorare soluții. 

Detaliile complete despre programul ONGteca pot fi parcurse atât pe pagina de Facebook a proiectului, cât și în secțiunea dedicată din site-ul promotorului de proiect


Proiectul ONGteca este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași și Asociația CIVICA, și beneficiază de o finanțare în valoare de 248.754,10 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro