În anul 2018, lansam proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor”, în două zone rurale din județul Iași (comuna Belcești, sat Liteni și comuna Vlădeni, satele Vlădeni și Broșteni), din dorința de a preveni abandonul școlar, un fenomen des întâlnit în mediul rural.

Prin activitățile desfășurate în cei doi ani de proiect, am reușit să deschidem noi orizonturi pentru aproape 300 de copii proveniți din familii vulnerabile. Astfel, mulți copii au reușit să își îmbunătățească notele la școală și a crescut prezența activă în cadrul orelor de curs de la clasă. Dorința noastră este de a lucra cu întreaga comunitate din care provin acești copii, astfel că părinții sunt implicați în activități de educație parentală, iar cadrele didactice participă la cursuri de specializare, dobândind noi cunoștințe care să-i ajute în gestionarea relațiilor profesor-elevi.

COVID-19 – un impediment în plus în educația copiilor din mediul rural

Diferențele între populația din mediul urban și cea din mediul rural sunt notabile prin prisma gradului de acces la educație, diferențe ce se pot adânci și mai mult în această perioadă cauzată de pandemia COVID-19. Lipsa dispozitivelor tehnologice, lipsa accesului la Internet sau chiar lipsa curentului electric îi privează de accesul la educație, încă de la începutul acestei crize, pe mulți copii vulnerabili din mediul rural. Dorința noastră este de a susține în continuare copiii vulnerabili din comunitățile Liteni și Vlădeni, pentru a nu risca ca progresele realizate de cei mici să se oprească aici.

În acest context, lansăm campania „Aleg școala, îmi aleg viitorul!”, o campanie de informare și conștientizare asupra problematicii riscului de părăsire timpurie a școlii. Campania se va desfășura în lunile mai – august, pe parcursul cărora vom derula o serie de activități de informare și evenimente speciale dedicate elevilor, părinților și cadrelor didactice, cu scopul de a-i informa despre cauzele și mai ales consecințele abandonului școlar. De asemenea, ne propunem să îi sprijinim pe copiii implicați în recuperarea decalajelor educaționale din această perioadă, totodată asigurându-le acestora materialele tehnologice și educaționale necesare.

Activități adaptate contextului

În comunitățile Liteni și Vlădeni vor fi organizate acțiuni speciale, adaptate situației actuale și respectând normele de distanțare și protecție.

Acțiunea „Încă o dată elev”

Este dedicată cadrelor didactice și este organizată cu scopul de a-i conștientiza pe profesori cu privire la nevoile elevilor și la necesitatea unei abordări individualizate a elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii. De asemenea, o astfel de abordare va contribui la schimbarea atitudinii lor față de școală prin implementarea unor metode de studiu atractive în timpul orelor de curs. Astfel, printr-un schimb de roluri, cadrele didactice vor deveni elevi, iar elevii cadre didactice pentru o zi. Elevii vor pregăti și vor susține o oră la o disciplină la alegere, așa cum și-ar dori ei să fie, utilizând tehnologia ca mijloc de învățare.

Concursul „Școală pentru viitor”

Are drept scop conștientizarea asupra importanței educației în viața socială și în dezvoltarea elevilor, prin stimularea lor de a se implica în activitățile extracurriculare propuse de școală și a deveni promotori ai educației prin metode creative. Școlile participante sunt încurajate să-și implice elevii în identificarea celor mai puternice mesaje de promovare a participării școlare pe care să le transpună creativ pe obiecte realizate chiar de elevi. Concursul, de asemenea, va fi coordonat de la distanță, cu ajutorul tehnologiei.

Inițiative educaționale pentru vară

Nu în ultimul rând, din dorința de a reduce decalajele educaționale cauzate de privarea accesului la educație a copiilor din cele două comunități rurale, pregătim în această perioadă o serie de inițiative educaționale pe timpul vacanței (ateliere creative, ateliere tip școală de vară). Acestea vor avea scopul de a-i sprijini pe elevi în recuperarea materiei pe care nu au putut să o aprofundeze în această perioadă, din cauza lipsei mijloacelor electronice, dar și de a-i implica în activități de educație non-formală, menite să le dezvolte abilitățile de viață independentă și să îi ajute să-și descopere pasiunile. Pentru ca toate acestea să fie posibile, vom iniția, alături de partenerii noștri din mediul privat, o campanie pentru asigurarea echipamentelor electronice și a suportului logistic necesar.

***

Proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor” se derulează pe o perioadă de 30 de luni (30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020) și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 2.184.718,49 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.