Proiectul Coaliția pentru Voluntariat, o inițiativă a cinci organizații neguvernamentale din România și Norvegia, ce are drept scop consolidarea  mișcării de voluntariat la nivel național ca mijloc de implicare și conștientizare civică, a realizat în ultimii doi ani acțiuni de lobby​ și advocacy pentru sectorul de voluntariat. Ca urmare a activităților întreprinse, reprezentanții Coaliției pentru Voluntariat au elaborat 4 documente de poziție publică pentru a sprijini sectorul de voluntariat. 

Lobby​ și advocacy pentru sectorul de voluntariat

Proiectul desfășurat pe o perioadă de doi ani (martie 2021 – februarie 2023) a cuprins o serie de activități și acțiuni care au avut scopul de a susține eforturile Coaliției privind demersurile de lobby​ și advocacy pentru sector. Pe parcursul proiectului, peste 550 de persoane au fost implicate în activități ale organizațiilor societății civile și peste 130 de persoane au participat la consultări cu un organism de decizie public. Totodată, peste 200 de organizații ale societății civile s-au alăturat demersurilor Coaliției care susțin prin acțiuni de advocacy îmbunătățirea cadrului legal ori a politicilor publice ce afectează societatea civilă. 

Ca urmare a demersurilor realizare, reprezentanții Coaliției pentru Voluntariat au elaborat 4 documente de poziție publică pentru a sprijini sectorul de voluntariat, urmând: 

  1. Documentul de poziție publică „Punct de vedere cu privire la propunerea nr. B513/2021 de modificare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014”, care face referire la modificările Legii Voluntariatului nr. 78/2014 prin modificarea legislativă B513/2021 și cuprinde poziția celor patru organizații neguvernamentale din România parte a Coaliției pentru Voluntariat,  o structură informală ce își propune să consolideze mișcarea de voluntariat din România și să promoveze voluntariatul de calitate – Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC Bacău) și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. 
  1. Documentul de poziție publică „Susținere pentru voluntariat”, care prezintă un set de recomandări și direcții necesare pentru dezvoltarea capacității organizațiilor care implică voluntari și a voluntariatului în România.
  1. Documentul de poziție publică „Calitate în lucrul cu voluntarii”, care propune o serie de elemente de bună practică pentru organizațiile care lucrează cu voluntari, care duc la realizarea unui program de voluntariat de calitate.
  1. Documentul de poziție publică „Coaliția pentru Voluntariat – rol, structură și direcții strategice pentru dezvoltarea voluntariatului în România”, care detaliază atât necesitatea existenței unei structuri care să susțină sectorul de voluntariat, cât și rolul și direcțiile acesteia. 

Atât cele 4 documente de poziție publică, cât și toate demersurile demarate de Coaliția pentru Voluntariat duc la îmbunătățirea cadrului de reglementare a activității de voluntariat la nivel național, precum și la capacitarea sectorului de voluntariat în sine.

***

Despre Coaliția pentru Voluntariat 

Proiectul Coaliția pentru Voluntariat este derulat  de  Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat  cu  Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program  finanțat  de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida mișcarea de voluntariat din România pentru a stimula implicarea și conștientizarea civică, prin realizarea demersurilor de completare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014 cu norme metodologice, pentru aplicarea corectă, unitară și transparentă a prevederilor legislative. Totodată, Coaliția pentru Voluntariat urmărește să devină un promotor al voluntariatului de calitate.  

Mai multe detalii despre activitatea Coaliției pentru Voluntariat se regăsesc pe pagina oficială a proiectului sau pe platforma voluntariat.ro, centru de resurse online pentru voluntariat lansat în cadrul proiectului.


Proiectul „Coaliția pentru Voluntariat” este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC), Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler și beneficiază de o finanțare în valoare de 248.990 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.