Expert educație remedială
Tip job: Part-time (4 ore/zi)
Oraș: Targu Frumos, județul Iași

Ne completăm echipa Centrului de zi din oraşul Targu Frumos cu un expert educaţie remedială. Pe lȃngă bucuria de a lucra cu copiii, vei găsi un mediu de lucru orientat către oameni, în care preţuim diversitatea, inovaţia şi responsabilitatea. Credem cu tărie că educaţia este putere şi singura cale pentru viitor şi te aşteptăm în echipa Bethany să oferim împreună şanse egale la educaţie copiilor din grupuri vulnerabile.

Trimite o scurtă scrisoare de intenţie şi CV-ul tău pȃnă în data de 21 februarie 2022 la adresa geanina.hujei@fun.wpmyway.com. Persoanele selectate vor fi contactate pentru programarea la interviu. Informaţii suplimentare pot fi oferite la numărul de telefon 0729.033.376.

Job description

Mare parte din timpul tău te vei ocupa sprijinirea copiilor în realizarea sarcinilor şcolare. Vei lucra cu copii cu vȃrste cuprinse între 6 şi 14 ani, într-o echipă super veselă, responsabilă şi pasionată.

Ce presupune munca ta?

 • Planificarea activităţilor de evaluare şi selecţie a copiilor;
 • Întocmirea și asigurarea derulării programelor personalizate de intervenţie educaţională;
 • Realizarea intervenţiilor specifice pentru copii în aria educaţională;
 • Stabilirea metodelor de lucru în funcţie de obiectivele de intervenţie;
 • Implicarea în design-ul şi implementarea activităţilor educaţionale;
 • Monitorizarea progresului şi participării copiilor la activităţile propuse în vederea atingerii obiectivelor propuse;
 • Ȋntocmirea și implementarea instrumentelor de lucru;
 • Informarea familiilor copiilor cu privire la participarea la activităţile recomandate a se desfăşura în familie;
 • Participarea la pregătirea materialelor de prezentare şi promovare a programului/proiectelor;
 • Organizarea evenimentelor speciale anuale ale Fundaţiei (1 Iunie, 3 Decembrie), precum şi a altor evenimente punctuale.

Dacă ai emoţii pentru întȃlnirea cu copiii, nu te îngrijora, avem colegi experimentați şi voluntari care te vor ajuta și îţi vor fi alături.

Poți fi parte din echipa noastră dacă
 • Eşti absolvent(ă) de studii superioare de specialitate (în domeniul educaţie, pedagogie, socio-umane);
 • Ai cel puţin 2 ani experienţă în activităţi educaţionale ori în programe şi proiecte educative;
 • Prezinţi flexibilitate şi adaptabilitate la diverse activităţi şi contexte de lucru, capacitate de a trata colegii, copiii şi părinţii acestora în mod egal indiferent de naţionalitate sau mediu de proveniență;
 • Eşti o fire jucăuşă şi cunoşti importanţa jocului în dezvoltarea copiilor:
 • Eşti responsabil(ă) – trebuie să ştim că ne putem baza pe tine că îţi îndeplineşti sarcinile şi respecţi termenele;
 • Eşti creativ(ă) şi inovativ(ă) – poţi adapta activităţile şi tehnicile de intervenţie în lucrul cu copiii pentru că îţi doreşti ca ei să se dezvolte armonios;
 • Eşti familiarizat(ă) cu interacţiunea cu copiii din medii defavorizate şi eşti empatic(ă);
 • Prezinţi interes constant pentru propria dezvoltare personală şi profesională;
 • Ai cunoștințele privind gestionarea paginilor web/blog și comunicare social-media, platforme educaţionale;
 • Eşti atent(ă) la dinamica echipei – eşti interasat(ă) să menţii o atmosferă motivată, pozitivă şi productivă în cadrul echipei;
 • La rȃndul tău, eşti motivat(ă), proactiv(ă)şi indepenedent(ă).
Ce îţi oferim noi
 • Creştere progresivă a salariului – salariul tău va creşte în funcţie de valoarea pe care o aduci în fundaţie;
 • Sedinţe lunare individuale cu coordonatorul programului şi de echipă – pentru că suntem orientaţi spre beneficiar şi ne dorim să găsim cele mai bune soluţii de rezolvare a problemelor identificate pentru că ne pasă de oameni;
 • Un spaţiu bine echipat, adaptat şi flexibil – ştim că mediul de învăţare stimulează inovaţia şi este esenţial, atȃt în procesul educaţional, cȃt şi pentru starea de bine a copiilor, specialiştilor şi voluntarilor;
 • Interacţiune cu colegi pasionaţi de ceea ce fac, alături de care te poţi dezvolta continuu;
 • Program flexibil – oricȃnd ai nevoie de timp liber, poţi să îţi iei, dar trebuie să te asiguri că nu încurci beneficiarii şi echipa;
 • Decontarea transportului.
Ce așteaptă colegii tăi de la tine
 • Să fii responsabil(ă) şi să se poată baza pe tine;
 • Să înveţi în permanenţă şi să îti doreşti să performezi;
 • Să asculţi şi să comunici clar;
 • Să fii inovativ(ă) şi să aduci îmbunătăţiri procesului tău de muncă şi programului;
 • Să ai o atitudine pozitivă, să le placă să colaboreze cu tine;
 • Să ceri ajutor atunci cȃnd ai nevoie şi să oferi atunci cȃnd ţi se cere;
 • Să respecţi promisiunile şi deadline-urile.

Descrierea programului

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany sprijină copiii vulnerabili prin acordarea de servicii sociale, psihologice şi terapeutice şi prin implementarea de programe educaţionale menite să reducă decalajul de dezvoltare în rândul acestora.

Programul socio-educaţional a fost creat din dorinţa de a limita rata absenteismului şi a abandonului şcolar, de a oferi şanse egale la educaţie şi oportunităţi de învăţare în rândul copiilor în risc de abandon şcolar şi a copiilor cu dizabilităţi, care trăiesc în condiţii de viaţă dificile precum sărăcie, familii mono-parentale, familii caracterizate de violenţă domestică şi de lipsa unui model educaţional.

Prin participarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la şedinţele de terapie individuală precum: logopedie, stimulare senzorială, artterapie, ludoterapie şi a terapiei de grup, aceştia au avut şanse mai mari de a fi integraţi şi susţinuţi în parcursul şcolar. Corectarea limbajului a dus la îmbunătăţirea comunicării expresive, la creşterea gradului de înţelegere a textului scris, la creşterea stimei de sine şi a relaţionării cu adulţii şi grupul de egali, precum şi la însuşirea cunoştinţelor şi consolidarea abilităţilor necesare lucrului la clasă, individual şi în grup, cu efect asupra rezultatelor şcolare.


Câteva rezultate atinse în anul 2021
 • 67 de beneficiari copii şi familii ale acestora;
 • 144 de activităti de asistenţă în efectuarea temelor şi de educaţie nonformală;
 • 48 activităţi în cadrul „Clubului de lectură”;
 • 11 copii cu dizabilităţi au beneficiat de servicii de terapie individuală;
 • 182 şedinţe de terapie individuală;
 • 2 evenimente speciale (1 Iunie şi Moş Crăciun);
 • 217 sesiuni de consiliere psiho-socială părinţi;
 • Program de educaţie parentală şi Grupuri de suport pentru părinţi.

GDPR

Trimițând CV-ul la adresa noastră de înregistrare, ne dai acordul tău explicit pentru prelucrarea datelor tale numai în scopurile impuse de legislația muncii. În conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany prelucrează datele personale ale candidaților în cadrul procesului de recrutare/selecţie, numai în scopuri reglementate de Codul Muncii sau alte activități pentru care există o bază legală. Prin politica noastră internă de confidențialitate, îţi garantăm că, dacă nu eşti admis pe postul pentru care ai aplicat, CV-ul tău va fi distrus.