Colaborarea cu autoritățile publice reprezintă un pas esențial în vederea consolidării dialogului între tinerii cu dizabilități, părinţii ori îngrijitorii copiilor cu dizabilități şi reprezentanţii instituţiilor abilitate. Încă de la început, proiectul „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități” și-a propus facilitarea dialogului dintre autorități publice și persoanele cu dizabilități, astfel că reprezentanții acestuia au demarat și organizat demersurile necesare realizării acestora.

Întâlnirile cu instituțiile abilitate

Instituţiile abilitate care au răspuns pozitiv invitației reprezentanților ACCESS HUB

 • Consiliul Judeţean Iași (CJ)
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ)
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (CJRAE)
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC Iași)
 • Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi (D.A.S. Iași) 
 • Instituția Prefectului – Județul Iași 

Reprezentanții Instituţiilor abilitate care au răspuns pozitiv invitației reprezentanților ACCESS HUB

 • Consiliul Judeţean Iași (CJ): Vicepreședintele Marius Sorin DANGĂ
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ): Gabriela RAUS, Inspector pentru învățământ special și special integrat
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (CJRAE): Anca HARDULEA, Director Profesor consilier şcolar, Ana Camelia TAMAȘ, coordonator CJAPP, și Oana TIMOFTE, responsabil SEOSP
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC Iași): Ioan TICU, director adjunct, Elena MATEI, şef serviciu, Dorian GEORGESCU, șef birou, Mariana LUNGU, doctor președinte comisia evaluare
 • Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi (D.A.S. Iași): Corina STAN, Inspector
 • Instituția Prefectului – Județul Iași: Petru-Bogdan COJOCARU, Prefect 

Topicuri de discutii

 • Consiliul Judeţean Iași (CJ): reducerea gradului de excluziune socială și creșterea graidului de inserție pe piața muncii prin dezvoltarea de Centre rezidențiale și respiro pentru adulți cu dizabilități aflați în familii;
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ) & Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (CJRAE): creșterea gradului de conştientizare a particularităților copiilor cu dizabilitati, în vederea asigurării de șanse egale și echitate prin adaptarea procesului didactic, identificarea de soluții în privința suplimentării posturilor pentru consilieri școlari și profesori de sprijin, în special în mediul rural;
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC Iași): nevoia părinților de a fi informați cu privire la drepturile pe care le au persoanele cu dizabilități și asistenții personali, creșterea gradului de transparență; colaborarea cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) în vederea integrării pe piața muncii a tinerilor cu dizabilități și facilitarea accesului la serviciile oferite de către AJOFM; clarificarea statutului asistent personal și asistent personal profesionist;
 • Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi (D.A.S. Iași): procedura de încadrare ca asistent personal și asistent personal profesionist – oportunități de calificare, grila de salarizare; informare cu privire la serviciile oferite de către DAS;
 • Instituția Prefectului – Județul Iași: accesibilizarea site-urilor web, identificarea de soluții la problemele persoanelor cu dizabilități printr-un dialog aplicat cu instituțiile publice deconcentrate și primăriile din județ. 

La întâlnirile cu Instituţiile abilitate au participat 16 părinți ai copiilor cu dizabilități și tineri cu dizabilități și 12 reprezentanți ai autorităților locale. Părinții și tinerii au ridicat probleme punctuale la topicurile de discuții abordate: accesibilizare, transparența instituțiilor, calculul salarial al asistenților personali, integrarea copiilor cu dizabilități, lipsa profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari din mediul rural. 

Instituția Prefectului Județului Iași a propus organizarea unor întâlniri recurente cu instituțiile publice deconcentrate și cu primăriile din județ, întâlniri centrate pe problematici concrete ale beneficiarilor proiectului ACCESS HUB, în vederea identificării de soluții optime acestora. Ca urmare a acestei propuneri, au fost organizate două întȃlniri recurente în cadrul cărora au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor implicate efectiv în aplicarea legislaţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: AJOFM, DGASPC, CJRAE, D.A.S., scopul întȃlnirilor fiind de armonizare a activităţii prestării serviciilor sociale. În acest context, au fost aduse în discuţie problematicile identificate de beneficiarii proiectului în cadrul sistemelor de acordare a asistenţei sociale, serviciilor sociale, accesibilizare, educaţie incluzivă. 

 


 

Proiectul „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități” este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (Ancaar – filiala Iasi), și beneficiază de o finanțare în valoare de 188.600 Euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.