Proiectul ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități”, o inițiativă ce și-a propus să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități de la nivelul județului, a ajuns la final. Proiectul a fost derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. ACCESS HUB a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 188.600 Euro și a fost derulat în perioada aprilie 2021 – decembrie 2022.

Scopul proiectului „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități” a fost de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități – copii, tineri și reprezentanți legali ai acestora. Proiectul a abordat problematicile cu care aceștia se confruntă prin împuternicirea lor pentru a deveni proactivi și reactivi în ceea ce privește respectarea drepturilor lor, în raport cu autoritățile locale.

Sprijin pentru copiii și tinerii cu dizabilități 

ACCESS HUB și-a propus împuternicirea grupurilor vulnerabile de la nivelul județului Iași, afectate de problematica dizabilității, în vederea creșterii capacității proactive și reactive de rezolvare a problemelor și de exercitare a drepturilor proprii în raport cu factorii de decizie la nivel local. Pe parcursul proiectului, au avut loc demersuri pentru creșterea capacității părinților și a tinerilor cu dizabilități privind accesul la drepturi, servicii, dar și de dezvoltare personală, pentru a dobândi o serie de abilități și practici necesare participării la dezbateri față în față cu autoritățile locale din județul Iași, cu scopul de a influența deciziile care îi privesc. 

Peste 120 de copii, tineri și părinți au fost implicați direct în activitățile proiectului – sesiuni de informare, ateliere de dezvoltare personală și de participare publică, terapii individuale și de grup. Totodată, a fost dezvoltată platforma INFOABIL, ce are rolul de a facilita accesul la informații utile și structurate cu privire la servicii și instituții cu atribuții în domeniul dizabilității.

Platforma INFOABIL a fost creată cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități, precum și a aparținătorilor acestora, fiind locul unde găsesc informații și răspunsuri de care au nevoie: care sunt drepturile și beneficiile lor, articole care le oferă informații despre întocmirea dosarelor pentru încadrare în grad / pentru reevaluare într-o manieră simplă, facilă, precum și alte informații utile relevante despre cum își pot desfășura activitatea normal și demn în societate.  

Întâlniri cu instituțiile abilitate & Documente de poziție publică

Pe parcursul proiectului ACCESS HUB, au fost organizate întrevederi între beneficiarii proiectului și autoritățile publice locale din județul Iași în vederea identificării de soluții la problematica persoanelor cu dizabilități. Instituţiile abilitate care au răspuns pozitiv invitației reprezentanților ACCESS HUB au fost: Consiliul Judeţean Iași (CJ), Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ), Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (CJRAE), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC Iași), Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi (D.A.S. Iași) și Instituția Prefectului – Județul Iași.

La întâlnirile cu instituţiile abilitate au participat 16 părinți ai copiilor cu dizabilități și tineri cu dizabilități și 12 reprezentanți ai autorităților locale. Părinții și tinerii au ridicat probleme punctuale la topicurile de discuții abordate: accesibilizare, transparența instituțiilor, calculul salarial al asistenților personali, integrarea copiilor cu dizabilități, lipsa profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari din mediul rural. 

Instituția Prefectului Județului Iași a propus organizarea unor întâlniri recurente cu instituțiile publice deconcentrate și cu primăriile din județ, întâlniri centrate pe problematici concrete ale beneficiarilor proiectului ACCESS HUB, în vederea identificării de soluții optime acestora. Ca urmare a acestei propuneri, au fost organizate două întȃlniri recurente în cadrul cărora au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor și autorităţilor implicate efectiv în aplicarea legislaţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: AJOFM, DGASPC, CJRAE, D.A.S., scopul întȃlnirilor fiind de armonizare a activităţii prestării serviciilor sociale. În acest context, au fost aduse în discuţie problematicile identificate de beneficiarii proiectului în cadrul sistemelor de acordare a asistenţei sociale, serviciilor sociale, accesibilizare, educaţie incluzivă. 

În cadrul proiectului, au fost elaborate trei documente de poziţie publică

  • Accesul persoanelor adulte cu dizabilităţi şi a aparţinătorilor lor la serviciile de tip Centre respiro
  • Accesul copiilor cu dizabilităţi la educaţie – Educaţia incluzivă între realitate şi ideal
  • Centre rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din comunitate

Documentele au fost trimise instituţiilor cu atribuţii în domeniul dizabilităţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi (ISJ), Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi (CJRAE), Consiliul Judeţean Iași (CJ), Instituția Prefectului – Județul Iași, Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi (D.A.S. Iași) și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC Iași).

Documentele de poziţie publică elaborate şi-au propus, pe de o parte, să atragă atenţia autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene ieşene, fiind un semnal de alarmă asupra nerespectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la servicii de asistenţă de calitate, la educaţie şi, pe de altă parte, să aducă în atenţia decidenţilor urgentarea aplicării unor măsuri concrete care să sprijine principiile cheie care reflectă elementele politicilor referitoare la învăţămȃntul pentru elevi cu dizabilităţi şi la crearea unui cadru eficient pentru promovarea învăţămȃntului incluziv. 

Documentele reflectă aspecte reale din viaţa persoanelor cu dizabilităţi, beneficiari ai proiectului ACCES HUB, mărturii ale părinţilor din sesiunile de lucru, precum şi soluţii identificate în întȃlnirile consultative cu autorităţile locale, desfăşurate în cadrul proiectului.


 

Proiectul „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități” este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (Ancaar – filiala Iasi), și beneficiază de o finanțare în valoare de 188.600 Euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.