Pe 28 februarie am lucrat, din nou, împreună, în sprijinul copiilor și familiilor vulnerabile. Reprezentanți ai sectorului social, educațional, ONG-uri, instituții și autorități publice, ne-am reunit la Târgu Frumos într-un eveniment care și-a propus să readucă în prim plan tema serviciilor socio-educaționale pentru grupurile vulnerabile cărora le este dedicat proiectul „Vocea Comunității”.

Workshop-ul regional „Acces la servicii socio-educaționale de calitate pentru grupuri vulnerabile aflate în situații de risc din zone insuficient deservite” a fost organizat cu sprijinul Colegiului Național al Asistenților Sociali – Sucursala Iași și a avut ca obiectiv identificarea de răspunsuri și soluții viabile pentru chestiuni care afectează direct beneficiarii proiectului, precum: există resurse pentru a înființa și dezvolta aceste servicii în comunitățile noastre? Sunt ele suficient de consolidate astfel încât să ofere suportul necesar copiilor și familiilor vulnerabile? Cum lucrăm împreună în aceste servicii astfel încât ele să conducă la o viață îmbunătățită și demnă pentru aceste grupuri? Ce nevoi avem pentru a le menține și dezvolta la standarde de calitate?

Reprezentanți din cadrul primăriilor Târgu Frumos și din localități de pe raza orașului, școli sau licee locale și din Iași, reprezentanți ai instituțiilor locale și județene precum DGASPC, AJPIS, GAL Siret Moldova și membri ai ONG-urilor locale și naționale și-au arătat deschiderea de a găsi împreună soluții la probleme comune, stringente și cu mare impact asupra nivelului de trai al comunității vulnerabile.

În cadrul întâlnirii au fost propuse spre analiză aspecte precum nevoia de servicii socio-educaționale în comunitate, înființarea și acreditarea serviciilor sociale, modele de bune practică în furnizarea de servicii socio-educaționale în comunități vulnerabile sau accesul la surse de finanțare. De asemenea, participanții au fost invitați să împărtășească în ateliere modele, dar și provocări și soluții în furnizarea serviciilor socio-educaționale la nivelul grupurilor vulnerabile.

Proiectul „Vocea Comunității” și scopul său de a încuraja dialogul dintre grupurile vulnerabile și autorități și instituții locale

Nevoile copiilor și familiilor din Târgu Frumos sunt dintre cele mai diverse: de la educație precară la situații dificile legate de condițiile de locuire, la lipsa surselor de venit, ridicând complexitatea traiului la un nivel greu de gestionat de către aceștia. Dintre grupurile vulnerabile cărora le este adresat proiectul amintim comunitatea romilor afectați de sărăcie (10% din populația Târgu Frumos este compusă din romi, 80% dintre aceștia trăind la periferia orașului, cu acces limitat la serviciile publice), părinți/membri din familii vulnerabile afectați de condiții de viață precare, care au în îngrijire copii cu dizabilități sau pentru care riscul de abandon școlar este ridicat.

Proiectul „Vocea Comunității” încurajează, deci, prin acțiuni concrete, dialogul dintre persoanele vulnerabile și autoritățile sau instituțiile publice locale. Comunicarea dintre acestea este primul pas în soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele afectate de sărăcie la nivel local. Astfel, proiectul are 3 piloni de acțiune: pregătirea grupurilor de beneficiari în vederea articulării problemelor cu care se confruntă, furnizarea serviciilor de suport direct copiilor vulnerabili și pregătirea decidenților locali pentru întâlniri eficiente față în față cu grupurile aflate în dificultate centrate pe identificarea de soluții în beneficiul acestora.

170 de părinți din grupurile vulnerabile beneficiază de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces dar și definirii problemelor cu care se confruntă. 50 de copii beneficiază de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie. 35 de lideri locali au avut oportunitatea de a participa la workshop-urile din cadrul proiectului. Utilitatea acestora va avea efecte în incluziunea socio-educațională în familie, în comunitate și școală a persoanelor vulnerabile din toate grupurile identificate.


„Vocea Comunității” este inițiativa a trei organizații ieșene de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă copiii și familiile din orașul Târgu Frumos, Iași. Proiectul  este derulat  de  Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 30.06.2023.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.