Asistent social în cadrul Centrului de Zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din Târgu Frumos

Tip job – full-time (8h/zi)

Oraş – Târgu Frumos, județul Iaşi

Căutăm coleg(ă) cu experienţă în management de caz şi în lucrul cu familiile copiilor din medii vulnerabile.

Poţi fi parte din echipa noastră dacă:

 • Eşti absolvent(ă) de studii superioare în domeniul asistenţei sociale (licenţă);
 • Ai aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
 • Ai experienţă în domeniul social – minimum treaptă de competenţă profesională PRACTICANT (minimum 1 an vechime în exercitarea profesiei);
 • Ai cunoştinţe privind legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
 • Aii experienţă în lucrul cu familiile în diverse forme de vulnerabilitate (abandon familial, risc de separare copil de familie, copil cu dizabilităţi);
 • Eşti atent(ă) la dinamica echipei – eşti interasat(ă) să menţii o atmosferă motivată, pozitivă şi productivă în cadrul echipei;
 • Eşti orientat(ă) spre soluţii şi rezolvarea problemelor;
 • Ai abilităţi de organizare şi planificare independent şi în echipă;
 • Prezinţi interes constant pentru propria dezvoltare personală şi profesională;
 • Cunoştinţe operare PC: nivel avansat Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Outlook;
 • Ai permis de conducere categoria B.

Descrierea jobului

Ce vei face:

 • Evaluarea şi admiterea beneficiarilor;
 • Analiza, evaluarea şi reevaluarea periodică riscurilor şi nevoilor beneficiarilor;
 • Dezvoltarea, împreună cu echipa multidisciplinară, a modalităţilor de intervenţie, planurilor de acţiune şi măsurilor specifice în domeniul asistenţei sociale, cu scopul creşterii gradului de acces la servicii sociale, educaţionale şi de sănătate a familiilor din program;
 • Respectarea procedurilor conform licenţei de servicii sociale;
 • Organizarea şi realizarea grupurilor de suport şi a Programelor de educaţie parentală;
 • Consolidarea, păstrarea şi dezvoltarea colaborărilor cu instituţiile care activează în domeniul protecţiei copilului;
 • Organizarea evenimentelor speciale anuale ale fundaţiei (1 Iunie, 3 Decembrie), precum şi a altor evenimente punctuale.

Ce aşteaptă colegii tăi de la tine:

 • Să fii responsabil(ă) şi să se poată baza pe tine;
 • Să înveţi în permanenţă şi să îti doreşti să performezi;
 • Să asculţi şi să comunici clar;
 • Să fii inovativ(ă) şi să aduci îmbunătăţiri procesului tău de muncă şi programului;
 • Să ai o atitudine pozitivă, să fii îngăduitor/îngăduitoare şi mai puţin critic(ă);
 • Să înţelegi şi să accepţi că ai nevoie şi de un punct de vedere diferit de cel personal;
 • Să ceri ajutor atunci cȃnd ai nevoie şi să oferi atunci cȃnd ţi se cere.

Ce îţi oferim noi:

 • Oportunităţi de participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experienţă, conferinţe, evenimente;
 • Sedinţe lunare individuale cu coordonatorul programului şi de echipă – pentru că suntem orientaţi spre beneficiari şi specialiştii din echipe, spre identificare de soluţii pentru că ne pasă de oameni şi conştientizăm importanţa feedback-ului;
 • Interacţiune cu colegi pasionaţi de ceea ce fac, alături de care te poţi dezvolta continuu;
 • Creştere progresivă a salariului – salariul tău va creşte în funcţie de rezultate şi plus valoarea pe care o aduci în fundaţie;
 • Program flexibil – oricȃnd ai nevoie de timp liber, poţi să îţi iei, dar trebuie să te asiguri că nu încurci beneficiarii şi echipa.

Dacă ai citit acest anunț, te regăseşti în el şi îţi doreşti să lucrezi în echipa noastră, trimite-ne un mail cu CV-ul tău si Scrisoare de motivație pȃnă în data de 19 mai 2023, la adresa geanina.hujei@bethany.ro. Scrisoarea de motivaţie trebuie să cuprindă experienţa şi abilităţile cele mai relevante.

Doar persoanele care îndeplinesc cerinţele menţionate şi sunt selectate vor fi contactate pentru programarea la interviu. Informaţii suplimentare pot fi oferite la numărul de telefon: 0729 033 376.

Vă rugăm menţionaţi în subiectul mesajului: ASISTENT SOCIAL – CENTRU DE ZI DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PĂRINȚI ŞI COPII

Aplicȃnd pentru această poziţie sunteţi de acord ca datele transmise să fie procesate în vederea realizării selecţiei.


Descrierea Centrului de Zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

Sărăcia, resursele familiale insuficiente, grija zilei de mȃine conduc la scăderea interesului pentru educaţie, limitează accesul la servicii specializate, accentuȃnd inegalităţile sociale şi educaţionale. Oferim copiilor sprijin în realizarea temelor şi sarcinilor şcolare, implicarea în activităţi complementare educaţiei şi servicii de terapie integrată pentru cpiii cu dizabilități. Familiile copiilor din program participă la sesiuni de consiliere psiho-socială, grupuri de suport şi Programe de educaţie parentală. Pe termen lung, participarea copiilor cu risc major de abandon școlar și a celor cu dizabilități la activitățile programului va duce la creșterea gradului de incluziune școlară, îmbunătățirea performanțelor școlare, scăderea riscului de excluziune și marginalizare socială, reducerea gradului de dependență de adult și formarea identității personale. Activitățile în cadrul programului sunt desfășurate de o echipă multidisciplinară de specialiști.

Centrul de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii funcţionează din toamna anului 2015 şi de atunci:

 • au beneficiat de servicii peste 210 de copii proveniţi din familii vulnerabile;
 • au fost realizate peste 3.000 de activităţi educaţionale pentru copii în risc de abandon şcolar şi peste 600 şedinţe de terapie pentru copii cu dizabilităţi;
 • au beneficiat de servicii de consiliere psiho-socială, acompaniere în vederea obţinerii drepturilor peste 200 de familii.