Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările ulterioare

OCTOMBRIE, 2016

Copilărie

Joacă

Caritate

swissro-centered-2-rgb

Întreaga societate, în ansamblul ei, poartă responsabilitatea integrării socio-profesionale și culturale a persoanei cu dizabilități. Instituțiile sunt cele care aplică, în baza normelor metodologice și a ordinelor de ministru, actele normative. Cetățenii sunt cei care respectă actele normative și manifestă față de persoanele cu dizabilități atitudini și comportamente. Succesul integrării persoanelor cu dizabilități depinde de modul cum se completează sau co-există în societate aceste două dimensiuni: norma și atitudinea non-discriminatorie față de dizabilitate.

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările ulterioare este legea specială a domeniului dizabilității în România și are ca subiect și beneficiari ”persoanele cu handicap”, copii și adulți, pe care le definește la articolul 2 ”persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale”.

Legea se referă exclusiv la acele persoane care, în urma evaluării/reevaluării au fost ”certificate” ca având un grad de handicap (de la ușor la grav), conform articolului 85. Doar având atributul de handicap, stabilit prin certificat de încadrare în grad de handicap, persoanele cu dizabilități pot beneficia de următoarele drepturi (conform articolului 6):

 • ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
 • educaţie şi formare profesională;
 • ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
 • asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
 • locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
 • petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 • asistenţă juridică;
 • facilităţi fiscale;
 • evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Persoanele cu dizabilități sunt acele persoane care, în sensul acestei legi, prezintă afectări/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare care relevă aspectul negativ al interacțiunii individ-context. Așadar, Legea 448/2006, asigură drepturi doar pentru o parte dintre persoanele cu dizabilități, doar pentru cele care necesită măsuri de protecție din cauza mediului social neadaptat deficiențelor lor, care le împiedică total sau le limitează accesul la șanse egale la viața societății.

Pentru persoanele care îngrijesc, însoțesc o persoană cu handicap, este foarte important să acceseze toate drepturile, concretizate în beneficii și servicii sociale, speciale pentru persoanele cu handicap. Aceste drepturi speciale, așa cum sunt descrise în lege, garantează pentru persoana cu handicap șanse egale la viața societății. Prin protecția și promovarea acestor drepturi, persoanele cu handicap au speranța că viața lor va avea caracterul de normalitate.

Legea 448/2006 stipulează că responsabilitatea promovării și respectării drepturilor persoanelor cu handicap revin:

În principal:

Administrației publice locale (Primăria prin serviciile competente: Direcția de Asistență Comunitară, Serviciul de Autoritate Tutelară, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Regia Autonomă pentru Transport Public, Instituția Arhitectului Șef; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; Casa Județeană de Asigurări de Sănătate; Direcția de Sănătate Publică; Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială; Casa Județeană de Pensii, Inspectoratul Județean Școlar; Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională; Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă)

În subsidiar și complementar:

 • Autorităților administrației publice centrale (Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice)
 • Societății civile – asociații, fundații, sindicate, cabinete profesionale individuale, cetățenii
 • Familiei.

Mai multe despre prevederile legii 448/2006 și despre sistemul responsabilității promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități găsiți aici.

Material realizat în cadrul proiectului “Servicii specializate inovative pentru copii și tineri cu autism și aparținători ai persoanelor cu dizabilități din județul Iași”.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Pentru informații suplimentare, accesați:

www.swiss-contribution.ro
www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Ți-a plăcut articolul nostru?
Abonează-te la newsletter!