Educația – pașaport spre viitor

OCTOMBRIE, 2016

Copilărie

Joacă

Caritate

swissro-centered-2-rgb

O comunitate incluzivă este o comunitate care își propune să înlăture barierele de orice tip, propunând persoanelor cu dizabilități o paletă largă de servicii pentru a avea o viață activă și independentă. Educația este mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare și segregare. Unitățile de învățământ ar trebui să asigure educația pentru toți copiii și egalitatea lor de șanse (ceea ce numim școală incluzivă).

La nivelul județului Iași sunt arondate învățământului integrat aproximativ 7 unități școlare pentru copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) cu ciclul primar și gimnazial. În funcție de numărul de elevi cu CES care au recomandare pentru învățământul de masă, anual este arondat un număr diferit de cadre didactice, profesori de sprijin/intineranți. Asta înseamnă că nu toate școlile de masă pot oferi sprijin și servicii de logopedie pentru elevii cu CES.

Școala incluzivă este unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare şi segregare. Copiii/Elevii din aceste unităţi de învăţământ beneficiază de toate drepturile şi serviciile educaţionale, psihoterapeutice, medicale şi sociale, conform principiilor incluziunii sociale, echităţii şi al asigurării egalităţii de şanse.

Profesorul itinerant şi de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi.

Dacă primești de la Comisia de Evaluare Școlară și Profesională recomandarea către învățământul special dar decizi să-ți asumi înscrierea copilului în școala de masă/incluzivă sau integrată, trebuie să cunoști următoarele aspecte care pot fi considerate dezavantaje în procesul de integrare școlară:

  • Stima de sine scăzută a elevului;
  • Marginalizare în şcolile de masă: copilul poate fi izolat de restul clasei şi să nu fie acceptat în colectiv;
  • Elevul poate fi complexat în fața colegilor datorită ajutorului care i se acordă de față cu aceştia şi pentru că nu face față la acelaşi nivel;
  • Reticenta profesorilor şi a celorlalţi părinţi care au copii în şcolile de masă față de copiii cu CES integraţi;
  • Etichetare şi prejudecăţi din partea colegilor;
  • Alocarea insuficientă de resurse umane (sunt puțini profesori de sprijin raportat la numărul de elevi cu CES) și timp (maxim 2 ore/săptămână, uneori lecțiile se fac cu un grup de elevi).

Din aceste motive, singura opțiune pentru părinți rămâne școala specială. Școala specială este unitatea de învățământ în care se asigură de către profesori specializați în educație intervenție psihopedagogică persoanelor cu diferite tipuri și grade de dizabilitate/deficiențe. În școala specială pot fi înscriși doar copiii care au certificat de încadrare în grad de handicap și certificat de orientare școlară și profesională cu recomandare pentru învățământul special.

Etapele înscrierii în învățământul special:

  1. La solicitarea părintelui/ reprezentantului legal al copilului, instituția de învățământ va înregistra la secretariatul școlii certificatul de orientare școlară alături de dosarul de înscriere.
  2. Instituția de învățământ preia dosarul copilului și îi asigură serviciile educaționale, conform orientării emise de Comisia de Orientare Școlară și Profesională.
  3. La finalizarea unui ciclu de învățare, instituția de învățământ sprijină părintele/tutorele legal în vederea întocmirii dosarului pentru reorientarea școlară.

Aici poți vedea care sunt documentele pe care trebuie să-l cuprindă dosarul de înscriere, care sunt școlile speciale din județul Iași și cum poți face alegerea educațională potrivită pentru copilul tău.

Material realizat în cadrul proiectului “Servicii specializate inovative pentru copii și tineri cu autism și aparținători ai persoanelor cu dizabilități din județul Iași”.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Pentru informații suplimentare, accesați:

www.swiss-contribution.ro
www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Ți-a plăcut articolul nostru?
Abonează-te la newsletter!