S-a încheiat proiectul „Vocea Comunității” pe care l-am implementat, alături de partenerii Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării la Târgu Frumos. S-a încheiat o inițiativă care a fost realizabilă numai datorită sprijinului financiar primit de la Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. S-a încheiat o misiune pe care ne-am asumat-o: aceea de a educa grupurile vulnerabile în direcția identificării, adresării și rezolvării problemelor cu care se confruntă și, totodată, de a sprijini autorități și instituții publice locale în demersul continuu al creșterii calității și diversificării serviciilor sociale, educaționale, de locuire, de angajare la nivel local, bazat pe dialogul cu aceste grupuri.

Cu toate acestea, dialogul continuă. Un an și patru luni, deși suficient pentru a crea o bază solidă de comunicare între membrii comunității și autorități, deși suficient pentru a lega relații strânse între comunitate și organizațiile noastre, între autorități și noi, este un timp scurt pentru viziuni pe termen lung. Ne dorim să rămânem activi în comunitate, așa cum am fost și până acum, și să continuăm consolidarea lucrurilor care fac deja pași spre schimbare.

Rezultate ale anului trecut și speranțe pentru anii ce vin. Conferința de închidere proiect și concluziile sale

Pe 30 iunie 2023, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Vocea Comunității”, între orele 11:00 și 13:00, în Sala de Evenimente a Liceului Special Moldova din Târgu Frumos. Ne-am regăsit, partenerii proiectului, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților locale, reprezentanți ai mediului educațional local, în punctul de a trage concluzii realiste și de a prevedea planuri, așa cum am început: împreună.

Am realizat că am reușit ce ne-am propus prin proiect, dar că misiunea noastră nu se poate opri aici. Vă prezentăm câteva dintre rezultatele proiectului mai jos și vă încurajăm să ne întrebați oricând despre experiența Vocii.

Ne bucurăm să împărtășim că 70 de persoane din grupurile vulnerabile au beneficiat, prin proiect, de sesiuni de educare și capacitare dedicate înțelegerii și aprofundării conceptelor de drepturi și servicii la care pot avea acces dar și definirii problemelor cu care se confruntă. 25 dintre aceștia au participat la întâlniri de pregătire pentru lobby și advocacy local. Peste 50 de copii cu dificultăți școlare și copii cu nevoi speciale au beneficiat de servicii socio-psiho-educaționale integrate cu impact la nivel de copil și familie alături de 63 de părinți și îngrijitori ai acestora.

35 de lideri locali au avut oportunitatea de a participa la 5 workshop-uri pentru implicare în comunitate și înțelegerea aprofundată a incluziunii sociale. 8 întâlniri publice între reprezentanți din grupurile vulnerabile și cei din instituții și autorirăți publice locale au avut rolul de a dezbate pe marginea problemelor comunitare și de a găsi răspunsuri și identifica soluții. Toate aceste activități vor avea efecte în incluziunea socio-educațională în familie, în comunitate și școală a persoanelor vulnerabile din toate grupurile identificate.

De asemenea, în cadrul proiectului, a fost dezvoltată o hartă a nevoilor sociale, un instrument bazat pe o cercetare sociologică la nivel local care va constitui un punct de reper în identificarea nevoilor focale și a intervențiilor necesare pentru comunitate. Peste 100 de persoane din grupuri vulnerabile au fost consultate pentru a întocmi harta nevoilor sociale. Raportul care a rezultat în urma studiului este unul complet, iar informațiile culese din comunitate, extrem de relevante. Am notat, astfel, că 41.3% dintre respondenți au urmat doar școala primară, în vreme ce 26,9% nu au urmat nici o formă de școlarizare. Sursele de venit sunt alocațiile copiilor aflați în îngrijire (43.8%), ajutorul social (37.6%), indemnizația pentru dizabilități și în cele de urmă: salarii, pensii și munca cu ziua. Printre principalele cheltuieli ale gospodăriilor, educația a fost menționată numai de 10% dintre respondenți, cea mai mare parte a bugetului fiind investită în produse alimentare, vestimentare sau cheltuieli de întreținere.

Cu privire la lucrurile de îmbunătățit în zona în care locuiesc, respondenții au indicat ca fiind prioritare: existența unor locuri de muncă bine plătite sau pentru cei fără calificare și studii, proximitatea față de școli și grădinițe, creșe și construcția de case sociale, racordate la utilități și spațioase.

Prin activitățile propuse în proiect, „Vocea Comunității” a avut obiectivul de a crea mediul ideal pentru purtarea unui dialog deschis, eficient și empatic între populația vulnerabilă și autoritățile publice, sprijinind astfel soluționarea problemelor din comunitate.

Dialogul implică minim 2 interlocutori, ascultare activă, argumentare constructivă, deschidere și implicare. De aceea, au fost organizate și discuții și ateliere dedicate reprezentanților instituțiilor și autorităților locale. Vocile comunității, mai ales cele ale persoanelor aflate în dificultate, poate uneori fi sonoră, percepută a fi nediplomatică. Empatia, însă, este cea care ne poate ajuta să trecem peste nuanțe, mai ales atunci când omul care se află în fața noastră, dornic de dialog, se află, poate, în pragul unor probleme care îi pot pune familia în pericol. Putem găsi resurse pentru a înțelege și continua comunicarea cu familiile care depind de sprijinul nostru pentru a-și putea trăi viața mai departe de grija zilei de mâine. Impactul pozitiv la nivelul grupurilor vulnerabile poate avea efecte impresionante la nivelul întregii comunități.

Sperăm ca acești primi pași să fie replicați mai departe cu încredere. Sesizăm deja îmbunătățiri și schimbări în bine. Important este să nu ne oprim aici


„Vocea Comunității” este inițiativa a trei organizații ieșene de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă copiii și familiile din orașul Târgu Frumos, Iași. Proiectul  este derulat  de  Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Română de Literație și Fundația Ancora Salvării, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 149.497,50 Euro și este derulat în perioada 1 martie 2022 – 30.06.2023.


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.