Tu știi care sunt drepturile de care beneficiază copilul tău?

AUGUST, 2018

Drepturi

Educație

Copii CES

Copiii diagnosticaţi cu diverse tipuri de handicap, încadraţi într-un grad de handicap şi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) au o serie de drepturi educaţionale şi financiare. Tu le cunoști? Am făcut o listă cu cele mai importante.

 

Drepturi educaţionale:

  • La cererea părinţilor, copilul cu CES are dreptul legal de a fi însoţit la cursurile din învăţământul de masă. Persoana care însoţeşte copilul se numeşte “facilitator” care poate fi “unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul dezvoltă o relaţie de ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal” (conf. Art. 64, alin.1 din Ordinul nr.1985/1305/5905 din 23.11.2016). Instituţia de învăţământ este obligată, la cererea părinţilor, să asigure acest drept elevului cu CES.
  • Elevul cu CES are dreptul de a beneficia de serviciile profesorului itinerant şi de sprijin din instituţia de învăţământ de masă (conf. Art.58, alin.1 din Ordinul nr.1985/1305/5905 din 23.11.2016)
  • Având în vedere necesitatea asigurării condiţiilor egale pentru elevii cu CES care susţin examenele naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale a adoptat la finalul lunii mai 2018 o procedură în acest sens (vezi mai multe aici)
  • Elevii cu CES trebuie să fie susţinuţi în procesul educaţional printr-o serie de măsuri, cum ar fi: adaptarea curriculară, evaluarea adaptată, instrumente adaptate (computer, tabletă, sofware (conf. Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3124/2017 privind aplicarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar)

 

Drepturi financiare:

  •  Indiferent de forma de învăţământ (de masă sau specială) elevii cu CES, pe baza Certificatului de orientare şcolară emis de CJRAE/CMBRAE (conf.art.29, alin.1 şi 7 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată în MO, Partea I nr.159 din 05.03.2014; art.26, alin.1 din Ordinul 5574/2011 privind Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă din 07.10.2011, publicat în MO, Partea I nr.785 din 04.11.2011; art.51, alin.2 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 actualizată)
  • Drepturile financiare privesc: hrana, cazarmament (îmbrăcăminte, încălţăminte), materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, jucării, transport, materiale cultural sportive. Drepturile financiare privesc şi sume pentru nevoi personale în cuantum minim stabilit de Hotărârea nr.904 din 15.10.2014, Publicată în MO, Partea I nr.763 din 21.10.2014. Modalitatea de acordare a drepturilor financiare este reglementată de HG nr.564/2017, publicată în MO al României Partea I nr.654 din 09.08.2017
  • Burse de ajutor social şi medicale (conf. art 13 al Ordinul Nr.3480/2018 publicat în MO al Romaniei Partea I Nr.358/25.04.2018 care modifică Criteriului general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 07.10.2011 şi include pe lista de afecţiuni şi “tulburarea de spectru autist”, elevii cu autism beneficiază începând cu anul şcolar 2018-2019 de burse de ajutor social.

Acest material este publicat în cadrul proiectului „ Centrul de resurse comunitare pentru copii și tineri cu nevoi speciale”, derulat de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași, prin Programul anual de finanțare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local propus de organizațiile neguvernamentale din municipiului Iași.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului Iași.

Ți-a plăcut articolul nostru?
Abonează-te la newsletter!