Dreptul la sănătate este și pentru copilul tău

OCTOMBRIE, 2016

Copilărie

Joacă

Caritate

swissro-centered-2-rgb

Dreptul la sănătate și la îngrijire medicală specializată al copilului tău nu este un aspect care să se poată negocia. Județul Iași este pe locul 3 în țară în ceea ce privește numărul persoanelor cu dizabilități după județele București și Argeș (conform Raportului anual al DGASPC Iași, Buletinul informativ trim. III/2015 al MMFPSPV). În anul 2015, din cei 3294 de copii cu cerficat de încadrare în grad de handicap, doar 696 au beneficiat de servicii în centrele rezidențiale pentru copii cu dizabilități, iar din cei 2668 de copii cu dizabilități neinstituționalizați doar 317 copii au fost beneficiari ai centrelor de îngrijire și recuperare, ne precizează aceeași sursă.

La nivel național dar și local, persoana cu dizabilități rămâne în continuare una din cele mai defavorizate social, prin alocarea de fonduri insuficiente pentru servicii de recuperare în comunitate, prin lipsa locurilor de muncă adaptate persoanelor cu dizabilități, prin slaba accesibilizare a spațiilor publice.

În acest context, o bună cunoaștere a drepturilor prevăzute de lege și a sistemului sunt esențiale. Dreptul la sănătate și recuperare a persoanei cu handicap se acordă în funcție de gradul și de tipul de handicap. Drepturile sunt prevăzute în Legea 448/2006:

  • Asistența medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
  • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
  • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist

*Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu au gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.

Obținerea dispozitivelor medicale se realizează în baza unui dosar care va fi depus la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași de către firma/furnizorul de dispozitive medicale care are o relație contractuală cu aceasta.

Vezi care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru obținerea dispozitivelor medicale și care este componența dosarului pentru Casa de Asigurări de Sănătate.

Material realizat în cadrul proiectului “Servicii specializate inovative pentru copii și tineri cu autism și aparținători ai persoanelor cu dizabilități din județul Iași”.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Pentru informații suplimentare, accesați:

www.swiss-contribution.ro
www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Ți-a plăcut articolul nostru?
Abonează-te la newsletter!