Toți oamenii sunt frumoși

Prin intermediul acestui proiect ne propunem să dezvoltăm acțiuni de voluntariat și de educație non-formală/formală destinate tinerilor cu risc de excluziune socială, pentru a sublinia importanța implicării în viața comunității.

Activități

Activități de artă fotografică – tinerii voluntari surprind în cadre fotografice momentele semnificative ale activităților realizate în cadrul proiectului.

Seminarii de tip Panel (educație non-formală) – tinerii voluntari, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice locale și tinerii cu dizabilități participă la discuții cu privire la gradul de sensibilizare a opiniei publice privind importanța implicării în activități de voluntariat și modalitățile de participare la viața comunității sub toate aspectele.

Formare în domeniul voluntariatului – tinerii voluntari beneficiază de cursuri de formare privind aspectele legislative, drepturi și obligații, siguranța voluntarului.

Ateliere de creație și alte activități de socializare – tinerii cu dizabilități și voluntarii colaborează în realizarea obiectelor decorative, ca manieră de exprimare a emoțiilor, dezvoltare a abilităților practice și de comunicare.

Concursuri sportive – tinerii cu și fără dizabilități formează echipe mixte și participă la un cross și la un concurs de vâslire pentru a învăța să se respecte și să să se ajute reciproc.

Evenimente de sensibilizare a comunității cu privire la importanța voluntariatului și a creșterii gradului de implicare a tinerilor în viața comunității:

Tinerii cu și fără dizabilități participă la „Balul sufletelor frumoase”, o seară cu muzică și dans, formând perechi de dansatori și la organizarea expoziției fotografice „Toți oamenii sunt frumoși”, prin care dorim să încurajăm membrii comunității timișorene să fie mai toleranți și mai sensibili la nevoile celor din jur.

Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului / Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș
Perioada de implementare: 14.09.2016-13.11.2016