Servicii integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități

swissro-centered-2-rgb

Conform statisticilor din anul 2014, județul Iași are cel mai mare număr de copii cu dizabilități din regiune. Din cei 3276 de copii, doar o treime beneficiază de servicii de recuperare specializate. În continuare, insuficiența serviciilor este foarte mare, diminuând șansele de integrare a copiilor în societate.

Ca răspuns la această situație îngrijorătoare, am inițiat în luna ianuarie 2016 proiectul “Servicii integrate pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități” prin care aducem în Iași noi servicii terapeutice pentru copiii cu dizabilități.

Obiectivul general al proiectului este de a crește accesul copiilor și tinerilor cu dizabilități neuro-psiho-motorii la servicii de recuperare adecvate nevoilor lor prin adoptarea de măsuri menite să asigure creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din Regiunea N-E de a furniza servicii sociale pentru acest grup vulnerabil.

 

Printre obiectivele specifice urmărite, menționăm:

  • diversificarea și dezvoltarea de noi servicii sociale specializate pentru 30 de copii și tineri cu dizabilități și 50 de părinți/aparținători din județul Iași
  • consolidarea capacității de furnizare de servicii sociale specializate pentru persoanele cu dizabilități a 20 de ONG-uri din Regiunea N-E prin dezvoltarea unei rețele de profesioniști
  • creșterea reprezentativității ONG-urilor din Regiunea N-E în formularea de politici sociale pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Servicii de recuperare prin stimulare multisenzorială pentru copiii cu dizabilități

La centrul de recuperare Bethany, 30 de copii și tineri cu dizabilități beneficiază de ședințe gratuite de stimulare multisenzorială. Acest tip de terapie ajută copilul să recepteze stimulii din exterior prin expunerea la texturi, lumini, vibrații, arome sau sunete, să-şi concentreze atenţia pe diferite experienţe senzoriale, să-şi dezvolte abilităţile de ordin senzorial (auz, văz, miros şi simț tactil), să cunoască și să dețină control asupra mediului şi să fie mai relaxat. Activitățile se desfășoară într-un un spațiu adecvat, o cameră de stimulare multisenzorială.

 

Program de educație parentală pentru părinții copiilor cu dizabilități

Efectele terapiei sunt mai vizibile atunci când și familia participă la recuperarea copilului. Creșterea și educarea unui copil cu dizabilități reprezintă cu siguranță o provocare. Din acest motiv, partenerul nostru, A.N.C.A.A.R – Filiala Iași, oferă părinților un program complet de educație parentală și servicii sociale de consiliere și sprijin. Acestea cuprind sesiuni de informare privind tehnicile de îngrijire specială a copiilor cu dizabilități, sesiuni de educare privind metodele de disciplină pozitivă a copilului cu dizabilități, grupuri de suport și consiliere individuală și de grup.

 

Rețea profesională pentru specialiștii activi în domeniul dizabilității

O altă problemă identificată în activitatea noastră este insuficienta dezvoltare și vizibilitate a organizațiilor care activează în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități. Soluția este crearea unei rețele de profesioniști care activează în 20 de astfel de organizații în regiunea de Nord-Est, care să faciliteze schimbul de informații și să promoveze modele de bună practică în recuperea persoanelor cu dizabilități.

 

Campanii de advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Componenta de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități din cadrul proiectului prevede o serie de acțiuni pentru modificarea/ îmbunătățirea legii cadru. Factorii de decizie (autorități locale și centrale) vor fi implicați în acest proces prin dezbateri publice și întâlniri consultative cu reprezentanții organizațiilor nonprofit.
Toate aceste activități au loc în perioada ianuarie-decembrie 2016 și sunt realizate de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) – Filiala Iași și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (F.O.N.S.S).

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și are un buget total de 84.222 CHF. Grantul acordat este de 74.950 CHF, iar cofinanțarea asigurată de solicitant și parteneri este în valoare de 9.272 CHF.

Acest articol nu reflectă în mod necesar poziția Guvernului Elveției. Responsabilitatea conținutului aparține în totalitate inițiatorilor acestui site.

Pentru informații suplimentare, accesați:

www.swiss-contribution.ro
www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Puteți consulta calendarul activităților prevăzute în cadrul proiectului aici.