Spune START călătoriei tale spre succes! Aplică pentru o bursă la Fundația Bethany!
 • îți oferim suport financiar pentru toată perioada studiilor de liceu
 • aici găsești un grup de tineri cu care împărtășești interese comune, vei fi tratat ca un egal
 • îți oferim o gamă variată de activăți atractive și adaptate intereselor și nevoilor tale
 • vei avea contexte în care îți poți dezvolta abilitatea de a vedea oportunitățile atunci când apar și de a le fructifica
 • aici vocea ta este auzită, vei învăța cum să te implici și să iei atitudine în mod proactiv
 • poți să devii tu acel ”cineva” care motivează și care inspiră pe cei jur
 • aici ai posibilitatea să cunoști oameni influenți din domenii business, IT, social, sănătate, economic, etc.
Criterii și condiții
 • să fii elev la un liceu de stat din municipiul Iași;
 • provii din mediul rural localizat pe raza județului Iași;
 • ai media de absolvire a anului școlar încheiat de minim 8.50;
 • pentru tinerii înmatriculați în clasa a IX-a de liceu media de admitere să fie de minim 8.50;
 • venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni să nu depășească valoarea de 825 de lei/ lună;
 • să ai nota 10 la purtare;
 • să nu înregistrezi mai mult de 20 de absențe nemotivate într-un semestru;
 • să nu beneficiezi de o altă bursă privată;
 • să ai un cont card sau IBAN;
 • să te implici în activități extra-curriculare.
Calendarul programului START
 • 01 mai – 14 iunie 2019 – demararea și derularea Campaniei de promovare a programului și de recrutare a tinerilor START de clasa a IX-a și depunerea electronică a formularului de aplicație;
 • 15 mai – 14 iunie 2019 – Reevaluarea tinerilor privind respectarea condițiilor de menținere în program;
 • 16 – 26 septembrie 2019 – derularea Campaniei de promovare a programului și de recrutare a tinerilor START de clasa a IX-a;
 • 03 octombrie 2019 – Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură (Formular de aplicație);
 • 04 – 08 octombrie 2019 – Selecția aplicanților pe baza informațiilor din formularul electronic trimis de candidat.
 • 08 octombrie 2019 – Anunțarea candidaților eligibili;
 • 09 – 15 octombrie 2019 – Depunerea dosarelor de către candidații declarați eligibili;
 • 16 octombrie 2019 – Programarea interviurilor;
 • 17 – 22 octombrie 2019 – Interviul cu aplicanții declarați eligibili;
 • 23 octombrie 2019 – Anunțarea aplicanților care vor beneficia de Programul START;
 • 24 – 28 octombrie 2019 – Înregistrarea și soluționarea contestațiilor;
 • 29 octombrie 2019 – Semnarea contractelor cu părinții tinerilor incluși în Programul START;
 • Noiembrie 2019 – iunie 2020 – Implementarea, evaluarea şi monitorizarea programului START.
Documente necesare pentru depunerea dosarului de aplicație
 • adeverință de salariu/venit, adeverință de șomaj/cupon de pensie pe ultimele 3 luni de la ambii părinți/reprezentanți legali/membri ai familiei lărgite care are în îngrijire tânărul;
 • adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din activități independente și care sunt acestea (de la Primărie se aduc Certificatele de atestare fiscală);
 • declarație pe ultimele trei luni privind venitul de la ANAF – pentru cei care nu au nici un venit;
 • certificat de deces dacă există un părinte decedat;
 • hotărârea de divorț dacă este cazul;
 • carte de identitate părinți;
 • carte de identitate sau certificat de naștere dacă elevul nu are 14 ani;
 • scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de 1-2 pagini, prin care explică cum consideră că l-ar ajuta Programul START (scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare);
 • scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător / diriginte / director – motivul pentru care îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului;
 • Adeverință la zi eliberată de instituția de învățământ care să ateste media la purtare și media școlară în toți anii de studiu/ sau media de admitere la liceu;
 • Copie după actele care dovedesc performanțele tânărului (diplome, foaia matricolă);
 • Copie după diplome care atestă participarea la olimpiade, concursuri, activități voluntariat;
 • declarație pe propria răspundere din partea tânărului că acceptă condițiile din Regulamentul programului;
 • Declarație pe proprie răspundere din partea părinților că acceptă condițiile Regulamentului și de susținere a copilului în demersul său educațional.

Formular de aplicație

 • Mama


 • Tata


 • Frați

 • Nume / PrenumeVârstaOcupație 
  Add a new row