Sprijin pentru educația din mediul rural

Credem că investiția în educație este cea mai bună contribuție atât la dezvoltarea individuală a copiilor, cât și a societății în ansamblu.

START – Programul de burse pentru copii din mediul rural

De-a lungul activității noastre am cunoscut în școlile din sate tineri muncitori și determinați să-și facă un viitor. Condițiile de studiu și situația financiară a familiilor îi împiedică însă de cele mai multe ori să absolve liceul și să-și construiască o carieră. Ne-am dorit să schimbăm această situație în comunitățile în care activăm și să-i încurajăm pe tinerii din mediul rural să-și continue studiile, ca unică soluție spre un viitor mai bun. Din acest motiv, am inițiat în anul 2014 programul START – Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevii din mediul rural.

Burse lunare de studiu

În prezent, oferim suport material unui număr de 45 de elevi din comunele Liteni, Vlădeni și Dobrovăț din județul Iași prin burse în valoare de 1350 de lei pentru fiecare copil, pe parcursul unui an școlar. Banii sunt oferiți pentru rechizite, haine, alimente și participări la concursuri școlare copiilor care au rezultate bune la învățătură și care provin din familii cu posibilități materiale reduse.

Activități educative

Programul de burse are și o componentă de mentorat prin care ne propunem să familiarizăm elevii cu diversele domenii profesionale și oportunități de învățare din orașul Iași. Astfel, organizăm pentru ei vizite în companii și instituții cu domenii de activitate diverse (Autonom Rent-a-Car, Gemini CAD Systems, AROBS Transilvania, Biblioteca „Gheorghe Asachi”, Casa Armatei, TVR Iași, MAMBU, HTR Spedition, Migdalin etc.), activități culturale sau recreative și le facilităm întâlniri cu specialiști din a căror experiențe ar putea dobândi informații utile pentru viitor.

Consiliere vocațională

Programul include și o componentă de consiliere adresată atât elevilor bursieri, cât și comunității extinse. Psihopedagogii noștri susțin în comunități sesiuni de consiliere în care sunt implicați elevi, părinți și profesori. Sunt construite pe 5 module și abordează teme de interes precum: exprimarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor, îmbunătățirea abilităților sociale, gestionarea finanțelor, managementul timpului, menținerea sănătății și orientarea în carieră. Prin programul de burse pe care îl oferim acestor tineri încercăm să le arătăm că educația este singura cale de a nu pierde pariul cu ei înșiși. Poți contribui și tu pentru susținerea unui bursier.

Renovarea Școlii Gimnaziale din Liteni

În anul 2013, parteneriatul nostru cu Habitat for Humanity și Delphi International s-a concretizat în lucrări de reabilitare a Școlii Gimnaziale din Liteni. A fost un prim pas important în stabilirea unei frumoase colaborări cu această comunitate care nu beneficia până atunci de o unitate de învățământ cu dotări adecvate. Renovarea a inclus reparația pereților în mai multe săli de clasă, instalarea unui sistem centralizat de încălzire, montarea corpurilor de iluminat, înlocuirea ferestrelor și a ușilor vechi cu unele noi, sigure și eficiente din punct de vedere energetic.

Lucrările s-au ridicat la o investiție de 60.000 USD. Prin această inițiativă, ne-am dorit să încurajăm educația în mediul rural prin îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru cei 450 de elevi din satul Liteni, dar să întindem și o mână de ajutor cadrelor didactice care-și desfășoară activitatea cu multă dăruire în această comunitate.

Odată cu derularea acestei acțiuni am văzut cât de necesare sunt investițiile în educația copiilor din mediul rural și am decis să continuăm să oferim sprijin comunităților prin programul de burse.