Istoric

Peste 20 de ani de experiență pentru ajutorarea copiilor și familiilor în dificultate

Portretul Fundației Bethany începe să se schițeze din anul 1991 și devine din ce în ce mai conturat în domeniul serviciilor sociale din țară, prin cele 3 birouri din: Timișoara, Iași și București. Primul birou în România a fost înființat la Timișoara de Bethany Christian Services, o organizație din Statele Unite ale Americii dedicată îmbunătățirii vieții copiilor. Înființarea Fundației Serviciilor Sociale Bethany a răspuns nevoii acute din România anilor ’90 de a îmbunătăți viața copiilor din orfelinate.

Fundația Bethany și-a concentrat încă de la început activitatea asupra prevenirii abandonului și reintegrării copiilor abandonați în familia biologică, plasament sau în familii adoptive.

Programul de adopții – promisiunea unei vieți normale

Din 1993, Fundația Bethany a sprijinit dreptul fiecărui copil de a crește într-o familie iubitoare, colaborând îndeaproape cu Direcția Națională de Asistență Socială și Protecția Copilului și fiind acreditată ca agenție de plasament de către Guvernului României.

O parte importantă a programului a constat în găsirea familiilor permanente pentru copiii abandonați, în primul rând în România, întrucât nu ar fi fost supuși diferențelor etnice, religioase, culturale sau lingvistice ale familiilor adoptive. Adopția în străinătate a fost o ultimă şansă pentru copiii care nu au putut fi reintegraţi în familiile biologice. Fundația Bethany a facilitat integrarea copiilor în familii din România, Statele Unite şi Canada.

Prevenirea separării copilului de familie

În același spirit al grijii pentru copii, Fundația Bethany a depus eforturi pentru a preveni abandonul copiilor în spitale. Din cauza lipsei resurselor materiale și a educației, România s-a confruntat cu un risc crescut de abandon al copiilor în maternități și alte instituții.

Pentru a preveni aceste situații, echipa Bethany a dezvoltat programe de consiliere, a oferit suport material părinților și asistență în obținerea documentelor care atestă identitatea legală a copilului. De asemenea, echipa Fundației Bethany a derulat și ample campanii de informare în comunitate, cu privire la situația copiilor abandonați, cât și a familiilor cu risc crescut de abandon, prin cursuri de educație pentru sănătate și formare de abilități parentale.

Asistență maternală profesionistă pentru copiii cu nevoi speciale

Fundația Serviciilor Sociale Bethany a urmărit mereu să contribuie la bunăstarea și evoluția copiilor cu nevoi speciale, mai ales a celor cu dizabilități și aflați în plasament. Echipa noastră a monitorizat constant activitatea asistenților maternali care au copii cu nevoi speciale în plasament și a planului de recuperare a acestora.

Familiile au beneficiat de grupuri de suport și consiliere, unde au fost ajutați să facă față provocărilor, iar copiii, de evenimente speciale organizate pentru ei. Nu am uitat nici de importanța păstrării contactului cu familiile biologice, cărora le-am oferit sprijin și consiliere pentru a menține legătura cu copiii și a le facilita reintegrarea.