Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contribuția ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale

Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contribuția ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale

Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contribuția ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale

Cod SIPOCA 906 / Cod MySMIS2014+ 151227

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, anunță lansarea proiectului „Tranziția de la primul la al doilea eșalon de elaborare a politicilor de economie socială – contributia ONG-urilor și a partenerilor sociali la apariția unei agende de politici locale privind dezvoltarea întreprinderilor sociale”, care se va desfășura în perioada 14 iulie 2022 – 13 septembrie 2023, în regiunile Vest, Nord-Vest și Nord-Est, în baza contractului de finanțare Cod SIPOCA 906 / Cod MySMIS2014+ 151227.

Proiectul are o durată de implementare de 14 luni și este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 424.672,00 lei, din care 353.751,78 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene si 62.426,78 reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității a minim 30 ONG-uri atestate ca intreprinderi sociale în baza Legii nr.219/2015 si a unui partener social de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local in regiunile Vest, Nord-Vest si Nord-Est.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP prin implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali
  2. Formarea a 50 de persoane din 30 de ONG-uri atestate ca întreprinderi sociale și un partener social prin participarea la sesiunile de training si la dezbaterile publice pe marginea formularii si promovării obiectivelor și strategiilor de dezvoltare locală.
  3. 20 persoane din cadrul autorităților publice locale în a căror rază teritorială funcționează întreprinderi sociale cu rol de susținere a întreprinderilor sociale și 10 reprezentanți ai compartimentelor de economie socială din cadrul AJOFM-urilor din cele 3 regiuni de implementare, cu rol de certificare și reglementare a întreprinderilor sociale vor participa alături de reprezentanții ONG-urilor atestate ca întreprinderi sociale la mesele rotunde/workshopurile organizate ca activități întreprinse în comun în cadrul rețelei tematice.
BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE  IN REGIUNEA CENTRU – PROIECT “ARGUS”

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNEA CENTRU – PROIECT “ARGUS”

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Sibiu (ATELIERE DREPTARU SRL, ASOCIATIA MY WAY, SC TROTISSO SRL, ASOCIATIA RECREATIV BRASOV, SOUNDBOX MUSIC SRL, ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE) si municipiul Sibiu (ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL).

La nivelul regiunii Centru, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 538 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Alba (297) și cele mai puține în județul Harghita (8).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 20.46 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Alba are un număr de 78,86 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Harghita are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 2,41.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale

SOUNDBOX MUSIC SRL

Întreprinderera socială SOUNDBOX MUSIC SRL din municipiul Brașov organizează lectii de muzica si instrumente muzicale, gratuit, pentru copiii din categoria defavorizata (copiii cu parinti plecati in strainatate), asigură incluziunea sociala a categoriei defavorizate cu celorlalte categorii care participa la activitati, urmărește formarea profesionala a tinerilor din grupul vulnerabil, care doresc sa faca din muzica o vocative, contribuie la descoperirea si promovarea talentelor. De asemenea, SOUNDBOX MUSIC SRL asigură organizarea de spectacole festive cu elevii scolii, astfel incat sa se simta valorizati si sa poata sa isi expuna publicului abilitatile dobandite și contribuie la cresterea calitatii vietii in Brasov, prin diversificarea activitatilor culturale la care pot adera brasovenii.
Întreprinderea socială a realizat efectuarea completa a achizitiilor, echipamente si amenajari in valoare de 40.000 euro și a reușit cresterea numarului de elevi (in prezent in numar de 40)—cresterea constanta a incasarilor, in prezent fiind aproximativ de 8000 lei/luna.
SOUNDBOX MUSIC SRL a realizat oferirea lectiilor gratuite catre grupul tinta, prin protocolul de colaborare incheiat cu Organizatia Salvati Copiii, precum și organizarea unui festival de 3 zile in Parcul Central, in cadrul caruia zeci de copii si adulti au avut sansa sa urce pe scena si sa incerce instrumentele muzicale.

ASOCIATIA RECREATIV BRASOV

Întreprinderea sociala Asociația Recreativ din municipiul Brașov vizeaza o serie de obiective sociale importante: îmbunătățirea calității vieții unui număr de 30 de copiii și adulți din grupurile vulnerabile, pe trimestru, prin activitățile intreprinse în cadrul intreprinderii sociale; integrarea socială a 10 părinți și 10 copii provenind din mediile defavorizate, în cadrul activităților realizat; respectarea, protejarea și promovarea persoanelor beneficiare a serviciilor oferite de intreprinderea socială. Întreprinderea are 5 angajati, respectiv: 1 manager, 1 psihopedagog, 1 kinetoterapeut, 2 îngrijitori de copii (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv un îngrijitor de copii care provine din sistemul de protecție a copilului).
Aspectele pozitive evidentiate la nivelul intreprinderii sociale ASOCIATIA RECREATIV se referă la realizarea mai multor parteneriate care să vină în sprijinul realizării misiunii sociale. Astfel, se reliefează contribuția la recuperarea a 7 copii cu deficiențe prin oferirea de ședințe gratuite de kinetoterapie, art-terapie, meloterapie, socializare, realizate de angajați și voluntari, precum și realizarea unei activitați de zi într-un centru de echitație la 15 km de Brașov cu 8 copii cu dizabilități si provenind din mediile defavorizate (activități sportive, recreative, instructiv – educative).

ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE

ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE vizeaza realizarea unei investitii in vederea dezvoltarii unui set integrat de servicii psihologice si educationale de specialitate, educatie nonformala si recreationala pentru copii si adolescenti cu tulburari de neurodezvoltare, cu nevoi speciale(TSA si tulburari asociate, ADHD si tulburari de invatare, tulburari emotionale si cerinte educationale speciale), consiliere apartinatori (persoane aflate in dificultate) pentru incluziune si coeziune sociala,cu respectarea principiilor de economie sociala si dezvoltare durabila. De asemenea, Academia de Bine se orienteaza catre oferirea serviciilor psihoterapeutice de suport si consiliere, educationale si recreationale se doreste imbunatatirea abilitatilor de viata independenta, a nivelului de adaptare si dezvoltare a copiilor si adolescentilor, precum si facilitarea procesului de incluziune, de destigmatizare si nediscriminare, cresterea egalitatii de sanse a copiilor in gradinite, scoli si comunitate, consilierea si asigurarea serviciilor suport de spijin destinate apartinatorilor. Din perspectiva misiunii sociale se evidentiaza o serie de aspecte pozitive specifice unei bune practici: acordarea setului integrat de servicii psihoeducationale gratuite (evaluare psihologica, psihoterapie, consigliere psihologica, orientare vocationala, grup suport si ateliere de dezvoltare personala si educatie nonformala) pentru un numar de minim 25 de persoane, copii si tineri apartinand grupurilor vulnerabile, copii si tineri proveniti din sistemul de protectie speciala; sustinerea campaniilor de constientizare si sensibilizare privind cresterea gradului de incluziune sociala si insertie pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile vizate in vederea combaterii saraciei si reducerii inechitatilor sociale; facilitarea dezvoltarii parteneriatelor intre actorii locali si alte organizatii/intreprinderi sociale pentru identificarea celor mai eficiente masuri de sprijin si interventie in vederea eficientizarii serviciilor destinate acetui grup vulnerabil. Pentru desfasurarea activitatilor in centru la un nivel cat mai calitativ, au fost achizitionate: mobilierul specific pentru dotarea a 4 camere de tip cabinet psihologic, materiale didactice si educationale, baterii de testare si evaluare psihologica, tabla interactiva cu soft educational care faciliteaza crearea de lectii dinamice si interactive, sporind gradul de implicare si colaborare al utilizatorilor.
Prin campaniile si proiectele pe care le iimplementeaza in scolile si gradinitele din Brasov, pentru copii, apartinatori si cadre didactice, se urmaresteconstientizarea, informarea, sensibilizarea, facilitarea informationala privind conceptul interdisciplinar de sanatate si igiena mintala pentru dezvoltare armonioasa a copiilor si adolescentilor, preventie prin educatie pentru sanatate mintala, prevenirea discriminarii si a bullyingului, respectiv dobandirea unor abilitati sanatoase de autoreglare si conduita sociala si stimularea imaginii si stimei de sine.
La nivelul rezultatelor sociel se evidentiaza aspecte importante: desfasurarea de campanii de sănătate mintală in 4 scoli din orasul Brasov pentru reducerea bullyingului, prevenirea abandonului scolar si marginalizarii; incheierea de parteneriate cu alte organizatii/ intreprinderi sociale (Asociatia SCUT, Asociatia Zambeste pentru viitor, Asociatia Devas, Edutech VR, Asociatia Clusterul Comunitar de Economie Sociala) care sa ne sustina in identificarea beneficiarilor, in realizarea activitatilor cu acestia precum si in atingerea obiectivelor pentru misiunea organizatiei; acordarea unui set integrat de servicii psihoeducationale individuale si de grup pentru 10 copii si tineri proveniti din sistemul de protective speciala; sedinte individuale de evaluare in vederea intocmirii raportului psihologic, identificarea particularitatilor fiecarui beneficiar si adaptarea individualizata a planului de interventie (Aplicarea de teste specifice pentru evaluarea stimei de sine, nivelului de anxietate, IQ, nivelul dezvoltarii globale); ateliere de grup saptamanale de dezvoltare personala si educatie nonformala; sedinte individuale saptamanale de consiliere psihologica avand ca scop dezvoltarea de abilitati si deprinderi de viata independenta, cresterea nivelului de reglare si adaptare emotionala.

ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL

Intreprinderea sociala ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL din municipiul Sibiu vizeaza achizitionarea de tehnologie moderna, performanta care permite digitalizarea serviciilor de medicina dentara-achizitionarea de aparatura CAD-CAM, cu ajutorul careia se realizeaza diferite tipuri de lucrari dentare estetice, performante rapide, eliminand faze de laborator, cu materiale performante, imbunatatind astfel calitatea serviciilor stomatologice si calitatea vietii pacientului, respectand cele mai apreciate concepte stomatologice actuale. De asemenea, obiectivul economic secundar a avut in vedere achizitionarea unui aparat de radiologie digitala dentara care confera posibilitatea unor examinari complementare in sfera stomatologica-radiografii dentare digitale. Intreprinderea sociala are obiective sociale relevante domeniului, respectiv imbunatatirea starii de sanatate orala si igiena dentara prin realizarea unor servicii de educatie si constientizare in mod colectiv pentru igiena dentara si sanatatea orala in orasul Sibiu si judetul Sibiu, precum si imbunatatirea starii de sanatate orala si igiena dentara prin realizarea unor servicii pentru educatie si constientizare pentru igiena dentara si sanatatea orala in mod individual, pentru copii tineri, adulti, varstnici, pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile. Alte servicii vizate de intreprinderea sociala se refera la acordarea de produse de igiena orala gratuita pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile, acordarea de radiografii dentare digitale gratuite pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile, realizarea de 5 radiografii lunar, tratamente de estetica dentara, tratamente de stomatologie generala (cu exceptia celor estetice). Intreprinderea sociala Zambetul Comunitatii a reusit integrarea in munca a unei persoane ce apartine grupurilor vulnerabile (ingrijitorul), precum si dezvoltarea de parteneriate cu institutii publice sau alte entitati de economie sociala in vederea colaborarii.

SC TROTISSO SRL

SC TROTISO SRL din municipiul Brașov a vizat achiziționarea unei flote de trotinete electrice ce va fi dată spre închiriere pe piața de transport ecologic a Municipiului Brașov, precum și constituirea în principalul furnizor de vehicule electrice de pe piața Brașoveană (primul și singurul delivery de trotinete din România). Misiunea socială a întreprinderii sociale este diversificată: instruirea a 100 de tineri (elevi ai liceelor brașovene) despre beneficiile mijloacelor de deplasare / transport ecologice; învățarea a 100 de tineri (elevi ai liceelor brașovene) despre utilizarea trotinetelor electrice, precum și cursarea în conducerea defensivă a trotinetelor electrice pe drumurile publice; integrarea în activități instructiv – educative de genul traseelor recreative a 10 copii / tineri cu CES sau alte dizabilități, prin socializare și plimbări tematice cu trotinetele electrice. Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, respectiv: manager proiect, conducător auto, angajat în domeniul vânzărilor (3) (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv unul din angajații din domeniul vânzărilor). Pentru demararea activității economice, s-au achiziționat: 3 căsuțe din lemn, 3 case de marcat, 3 mese, 3 scaune, 3 camere de luat vederi, 30 de trotinete electrice și 1 autoturism. Întreprinderea socială oferă servicii de închiriere de trotinete electrice: închiriere trotinetă electrică 1 oră, o zi, o săptămână (de la punctele de lucru din Brașov), precum și livrare și preluare trotinetă electrică la și din locul dorit. Prețuri practicate: închiriere trotinetă electrică 1 oră – 20 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi – 90 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi, cu livrare – 110 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi, cu livrare și preluare – 130 lei.
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: 3 parteneriate (Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Colegiul Nicolae Titulescu Brașov, Școala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Brașov), 1 activitate (neoficială) în cadrul unei activități din cadrul orei de dirigenție în care s-au realizat expuneri cu privire la beneficiile transportului ecologic unei clase a 7-a formată din 28 de elevi, cu promisiunea de a reveni pentru a-i instrui în utilizarea și conducerea trotinetelor electrice. Pentru a veni în sprijinul societății și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, se oferă prețuri reduse clienților din grupurile vulnerabile. Aceștia vor primi gratuit transportul trotinetei și prețul de închiriere redus cu 50%. De asemenea, se oferă prețuri preferențiale companiilor care doresc să achiziționeze serviciile și au cel puțin un angajat provenind mediile defavorizate sau din grupurile vulnerabile.
Afacerea socială permite scalarea și/sau francizarea afacerii este posibilă datorită simplității acesteia. Antreprenorul doreste să implementeze aceste servicii în întregul județ, mai ales în orașele și stațiunile turistice de pe valea Prahovei, dar și la nivel național. Utilitatea serviciilor este dată de creșterea numărului de autoturisme poluante din ultimii ani și de traficul extrem de aglomerat al orașului Brașov, mai ales în plin sezon turistic.

ASOCIATIA MY WAY (ÎN FELUL MEU)

ASOCIAȚIA MY WAY (ÎN FELUL MEU) din municipiul Brașov este un centru psihoeducațional si are ca activitate prestarea de servicii psihologice si educaționale pentru copii cu CES (Cerințe Educaționale Speciale): intervenție psihologică specializată pentru copii cu tulburare din spectru autist, întarziere în dezvoltare și/sau pe limbaj, retard, probleme de învățare, educație remedială și nonformală, grupuri de învățare și socializare. Asociația My Way are o serie de obiective sociale: creșterea sanselor de integrare socio-școlară pentru copiii cu cerințe educaționale speciale,reducerea riscului de abandon scolar al acestora și combaterea discriminării și excluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale; oferirea de servicii psihoeducaționale gratuit copiilor cu cerințe educaționale speciale, aflați în risc de excluziune socială și abandon școlar(copii cu tulburări din spectru autist,copii cu întârziere in dezvoltare,copii proveniți din grupuri vulnerabile aflați la limita subzistenței și în pericol de abandon scolar); reîntoarcerea mamelor copiilor cu CES in câmpul muncii si creșterea calității vieții aparținătorilor și familiilor acestor copii prin oferirea posibilitații continuării activitaților profesionale și/sau administrative atât timp cat copiii iși continuă procesul de învățare într-un mediu sigur și special creat pentru nevoile lor-oferirea de servicii tip baby parking cu ajutorul voluntarilor; sustinerea unei campanii de sensibilizare si informare a colegilor,educatorilor,invatatorilor si comunității asupra nevoii copiilor cu cerinte educaționale speciale de a fi acceptați ,de a fi respectați și ajutați să se integreze în grupul lor școlar si social; susținerea a diverse proiecte prin care copiii cu CES sa fie ajutați concret în procesul lor de incluziune socială și scolară prin invitarea la centru a invățătorilor/profesorilor și a colegilor acestor copii în cadrul unor proiecte reprezentative: „Fii profesorul unor copii cu CES(cerințe educaționale speciale) pentru o zi”, „Astăzi colegul meu/colega mea este invitat/ă la mine în centru”, Fii prietenul unui copil cu CES(cerinte educationale speciale)”. Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, respectiv: 4 psihologi COD 263401 – psiholog în specialitatea psihologie clinică; 1 profesor învățământ primar COD 234101 (Niciuna dintre cele 5 personae angajate nu apartine grupurilor vulnerabile).
Până în luna mai 2022 s-au făcut toate achizițiile pentru amenajarea spațiului, s-au făcut vizibile serviciile oferite de Asociația My Way prin promovarea online și pliante, se evidențiază peste 20 de beneficiari, iar venituri realizate sunt de 28350 de lei de la 1 martie 2021. În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele: încheierea de parteneriate cu alte organizatii/ intreprinderi sociale (Asociatia Academia de Bine, Asociatia Raza de Speranta, Mens Sana, Asociația Prietenii lui Tudor) care sa sustina asociația in identificarea beneficiarilor, in realizarea activitatilor cu acestia precum si in atingerea obiectivelor pentru misiunea organizatiei; oferirea de sedinte de interventie psihologica si educatie remediala gratuit pentru câțiva beneficiari ai asociatiei aflați în imposibilitatea de a acoperi costurile acestor servicii; combaterea fenomenelor de discriminare sau bullying în rândul colegilor de clasă a copiilor cu CES integrați în învățământul de masa; implicarea atât a dascălilor cât și a colegilor acestor copii în procesul lor de învățare și integrare social; obtinerea de sponsorizari din partea firmelor, asociațiilor și strangerea de formulare 230 pentru a putea susține terapiile la cât mai mulți copii, până în prezent, de la înființare a reușit să atragă 34942.59 lei din sponsorizări și formulare 230.
Prin proiectele „Fii profesorul unor copii cu CES (cerinte educationale speciale) pentru o zi”, „Fii prietenul unui copil cu CES(cerinte educationale speciale)” și „Astazi colegul meu/colega mea este invitat/a la mine in centru”, asociația își propune să inoveze și să aducă un plus de creativitate modului de desfășurare a intervenției psihoeducaționale în cazul copiilor cu CES. Fondatorii întreprinderii sociale își doresc ca Asociatia My Way să fie autosustenabilă după încheierea perioadei de finanțare și considerăm că au toate resursele pentru a face acest lucru posibil.

ATELIERE DREPTARU SRL

ATELIERE DREPTARU SRL din muniicpiul Brașov are ca obiect de activitate – învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte). Intreprinderea socială vizează dezvoltarea unei afaceri sociale care își propune să crească interesul comunității locale pentru activități din sfera artei și să devină astfel un centru de referință pentru activități de agrement în municipiul Brașov. In privința misiunii sociele se evidențiază facilitarea accesului a cel puțin 10 copii talentați proveniți din familii cu posibilități financiarea reduse la activități artistice (dans, balet, grafică, pictură); Realizarea unui eveniment pentru persoane vârstnice; Realizarea unui eveniment de consiliere pentru femei gravide. Întreprinderea socială are 5 angajați: 2 instructori de dans, 1 kinetoterpeut, 1 artist plastic și 1 șofer (niciuna dintre persoanele angajate nu aparține grupurilor vulnerabile). Ca urmare a ajutorului de minimis, întreprinderea socială are următoarele facilități si dotări: 1 spațiu de 250 mp (închiriat), tip open space, în care a fost amenajată și echipată 1 sală de dans, 1 atelier de pictură, 1 vestiar, 5 grupuri sanitare, 1 spațiu depozitare, 1 autoturism 7-9 locuri (parțial), iar din surse propriii sunt reliefat următoarele dotări (din surse proprii): mobilier specific, parchet, sistem audio, autoturism 7-9 locuri (diferența), panouri publicitare, roll-up-uri, pagini de internet și social media.
Intreprinderea sociala ofera urmatoarele servicii: Cursuri de dans și de balet, Cursuri de gimanstică medicală, Ateliere de pictură, Ateliere de grafică, Ateliere de pictură pe sticlă și artă decorativă (Preț: 250 lei/abonament lunar). Rezultatele economice înregistrate sunt următoarele: 930 de ore de activități prestate; 106 contracte de prestări servicii; 96 de beneficiari plătitori; 10 beneficiari sociali; Cifra de afaceri la zi: 73.247,50 lei dintre care 52.739,50 lei, până la 31.12.2021 si 20.508,00 lei, de la 01.01-28.02.2022. In privința rerzultatelor sociale se reliefeaza: 2 burse oferite la atelierul de pictură (6 luni); 8 burse oferite la atelierul de pictură pe sticlă (3 luni); 2 întâlniri cu copiii de la Centrul de zi Astra; 5 acorduri de parteneriat încheiate.
Întreprinderea socială are următoarele puncte tari: amplasarea locului de muncă într-o zonă accesibilă; crearea de facilități (spații pentru depozitare, vestiare); asigurarea unui microclimat interior optim; utilizarea de echipamente eficiente energetic
Facilitarea accesului la activități artistice a contribuit în mod direct la depășirea barierelor emoționale proprii, dar și a celor de ordin moral/social/etnic. Alte beneficii conexe: atenția la detalii, simț estetic, gestionarea emoțiilor, răbdare, disciplină, așezarea și orientarea corectă a textului în pagină, încredere în sine și recompense oferite cu sprijinul partenerilor locali. Copiii au participat:prin integrare în grupe de copii obișnuite; în grupe dedicate familiilor cu posibilități financiare reduse. Pe baza experienței de la atelierul de pictură pe sticlă, a fost semnat un nou acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 5 și cu Fundația 1și1, iar Cofetăria Bombo din Brașov pune la dispoziție prăjituri. Numărul de burse oferite a crescut de la 8 la 16. Pentru atelierul de pictură pe sticlă de la Săcele se încearcă să se identifice fondurile necesare continuării activității. În acest sens a fost depus un proiect la Fundația Alber, prin care se încearcă să se obțină 21.240 lei pentru organizarea a încă 20 de ateliere de pictură. În paralel, se derulează o campanie susținută de promovare on-line a activităților noastre sociale, cu scopul de a atrage și alți susținători care să se alăture demersurilor organizației.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE  IN REGIUNEA NORD VEST – PROIECT “ARGUS”

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNEA NORD VEST – PROIECT “ARGUS”

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj – ASOCIAȚIA CLUSKULTUR, din comuna Florești, județul Cluj – TECH TEAM PRO SRL, din municipiul Satu Mare – FARMATHOS PARTENER CARE SRL, din comuna Săcel, Județul Maramureș – DANTE TRADIȚIONAL SRL, din comuna Gilău, județul Cluj – EZRA PALAIOS SRL, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj – MOBLINE EXPERT SRL, din orașul Seini, județul Maramureș – DENTAL TEHNIC ASSIST SRL.

La nivelul regiunii Nord Vest, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 419 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Cluj (186) și județul Maramureș (158) și cele mai puține în județul Bstrița Năsăud (7) și județul Sălaj (10).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 14,80 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Maramureș are un număr de 30,26 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Bistrița Năsăud are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 2,13.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale – Proiectul ARGUS

ASOCIATIA CLUSKULTUR

Înființarea unei întreprinderi sociale Asociatia Cluskultur în domeniul activităților de interpretare artistică în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, regiunea de dezvoltare NordVest a vizat achiziționarea de echipamente profesionale pentru producția de evenimente artistice/culturale precum: spectacole (Operă sau Teatru), concerte de diverse tipuri (Vocale, Instrumentale, etc.), esențiale pentru a putea desfășura activitatea economică. nevoia de calitate pe piața evenimentelor, precum și obiectivul întreprinderii de a susține evenimente în locații defavorizate determină utilizarea acestor echipamente; crearea a 5 noi locuri de muncă, din care unul dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile, în prima lună de la semnarea acordului de subvenție; desfășurarea activității economice prin prestarea de activități artistice pentru clienți, contra-cost, aplicând principiile economiei sociale.
Conceptul întreprinderii sociale Asociatia Cluskultur este de a revigora piața evenimentelor publice sau private, prin îmbinarea rafinamentului și exclusivității muzicii clasice cu curente și stiluri comerciale, prezentări atractive vizual și prin facilitarea accesului tuturor categoriilor de clienți la muzică live de calitate, cu artiști profesioniști. In privinta rezultatelor sociale se evidentiaza o serie de aspect positive: angajarea, în cadrul întreprinderii, a unei persoane care provine dintr-un mediu defavorizat, dezvoltarea cunoștințelor acesteia în materie de marketing cultural precum și încurajarea formării profesionale prin înscrierea angajatei la un curs din cadrul platformei Google Learning, cu privire la marketingul digital; înscrierea și participarea la întâlnirile rețelei parteneriale ARGUS Net, menită să creeze o legătură între antreprenorii din economia socială; încheierea a două parteneriate cu ONG-uri, care au ca scop implementarea în comun a principiilor economiei sociale, prin organizarea de activități cultural-artistice, prin intermediul Asociației CLUSKULTUR și cu mijlocirea partenerului; prezentarea și sprijinul desfășurării unui spectacol de balet, în parteneriat cu Asociația Royal Ballet Therapy, în cadrul căruia vor participa dansatori cu sindrom Down.

EZRA PALAIOS SRL

Ezra Palaios SRL din comuna Gilau, Județul Cluj vizeaza sa sa contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale in zona metropolitana Cluj si sa fie capabila sa se auto-sustina prin oferirea zilnica de servicii de ingrijire pentru 50 de persoanelor varstnice dependente. De asemenea, se realizeaza activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire personala sa aducem o contributie la combaterea saraciei si excluziunii sociale a varstnicilor din judetul Cluj, crescandu-le calitatea nivelului de viata si contribuind la dezvoltarea serviciilor sociale licentiate prin incheierea de contracte de colaborare cu aceste servicii sociale rezidentiale adresate varstnicilor. In cadrul obiectivelor sociale se urmareste promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, dezvoltarea serviciilor sociale in zona metropolitana Cluj, prin implementarea planului de afaceri al intreprinderii sociale. Activitatile derulate de intreprinderea socială vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil la nivelul comunitatii locale. O alta dimensiune a intreprinderii sociale se refera la consolidarea competentelor antreprenoriale in domeniul social pentru antreprenorul social care infiinteaza intreprinderi sociale atingand pana la finalul planului de afacere pragul de rentabilitate al întreprinderii prin functionarea optima a activitatii cu cele 5 persoane angajate din grupuri vulnerabile.
Intreprinderea sociala Ezra Palaios SRL ofera in prezent servicii de îngrijire: informare, evaluare, îngrijire personală, consiliere familială, ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, integrare socială și participare, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare mediu ambiant. De asemenea deruleaza activități de îngrijire zilnică pentru persoane în vârstă sau pentru adulți cu deficiențe fizice, precum si activități de recalificare profesională și calificare pentru persoane cu dizabilități / handicap, unde componenta educațională reprezintă un element limitat. Tarifele practicate sunt intre : 30-35 lei/ora , in functie de serviciile oferite, tariful mai mare fiind pentru serviciile de asistenta medicala. In acest context au fost incheiate 3 contracte de prestari servicii cu centre rezidentiale licentiate. Prestarea de servicii de servicii de îngrijire: informare, evaluare, îngrijire personală, consiliere familială, ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, integrare socială și participare, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare mediu ambiant. Activitatile sociale au avut rolul de a preveni riscul de excluziune socială, de izolare a varstnicului si de a contribui la optimizarea ambientului de viata. Activitatile cu caracter social au contribuit la dezvoltarea si sustinerea unui serviciu social licentiat din comunitatea locala si judeteana clujeana si un altul din zona Maramures prin inchierea unor parteneriate cu furnizori licentiati de servicii sociale rezidentiale acordate varstnicilor. Intreprinderea sociala a oferit in plus ,informare si consiliere familială, consiliere a beneficiarului, a membrilor de familie ai acestuia care au vizitat in centru varstnicul. Temele de informare si consiliere au constat in special in modul de continuare a ingrijirilor, abordarea beneficiarilor si relationarea cu acestia, importanta respectarii deciziilor si demnitatii varstnicului, adaptarea celor mai adecvate masuri de mentinere si incurajare a participarii la viata de familie si in comunitate. Intreprinderea sociala a oferit integrare socială și participare in cadrul interactiunilor cu beneficiarii, persoane varstnice.

TECH TEAM PRO SRL

TECH TEAM PRO SRL din comuna Florești, județul Cluj presteaza servicii in baza codului CAEN 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie. Prin angajarea unui numar de 5 persoane, din care unul dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile, si folosirea rezultatelor economice pentru oferirea de servicii gratuite sau la pret redus, Tech Team Pro vine in sprijinul comunitatii, dezvoltand regiunea in care se infiinteaza, reducand totodata saracia si promovand incluziunea sociala. Din perspectiva misiunii sociale Tech Team Pro vizeaza o serie de actiuni: creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor vulnerabile de la nivel local prin angajarea a cel puțin o persoana din grupuri vulnerabile pana in luna a 3 de la semnarea acordului de subventie; realizarea a cel putin 2 parteneriate pana la finalul anului 2021 cu organizatii non-guvernametale care se ocupa de realizarea de case pentru persoane din grupuri vulnerabile– in vederea oferirii de servicii de montare termopane gratuite; dezvoltarea accesului la servicii de montare termopane pentru persoanele din grupuri vulnerabile, prin oferirea de servicii la pret redus sau gratuit persoanelor din grupuri vulnerabile; creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile prin oferirea unui calificari pentru postul pe care il va ocupa in cadrul intreprinderii.
Intreprinderea sociala ofera urmatoarele servicii: montaj pentru fereastre din PVC, lemn si aluminiu; montaj pentru plase de tantari, rulouri si obloane; montaj pentru usi interior din pvc, lemn si aluminiu; montaj pentru usi exterior din pvc, lemn si aluminiu; montaj pentru usi garaj; reglarea ferestrelor si a usilor. Serviciile realizate de intreprinderea sociala se adreseaza atat persoanelor fizice, persoanelor juridice, cat si institutiilor de pe raza judetelor Cluj si Maramures. Rezultate sociale indeplinite partial sau in curs de a fi indeplinite:incheierea a cel putin 2 parteneriate/colaborari pe an cu ONG-uri care se ocupa de construirea de case pentru persoanele din grupuri vulnerabile – am incheiat doar un parteneriat cu Asociatia Prima Data Acasa – s-au pus ferestrele la un duplex ce urmeaza sa deserveasca doua familii vulnerabile, una formata dintr-o mama cu doi copii iar cealalta familie din doi adulti si doi copii; otinerea unei diplome de calificare de catre angajatul care va proveni din grupuri vulnerabile – angajatul a facut cursul ECDL cu toate modulele sale si isi da exemnele in vederea obtinerii diplomei.

DENTAL TEHNIC ASSIST SRL

SC DENTAL TEHNIC ASSIST SRL are ca obiect de activitate înființarea și dotarea unui laborator de tehnică dentară la cele mai noi standarde în domeniu, situat în orașul Seini, județ Maramureș, cu sprijinul ajutorului de minimis primit prin proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, POCU/449/4/16/128025, precum și furnizarea unor produse profesionale de tehnică dentară și solutii personalizate pentru nevoile consumatorului final – pacientului, mentinand o relatie stransa cu clientii pentru identificarea celor mai noi tendinte in domeniu si pentru punerea in practica a acestora. Obiectivele pe termen lung ale intreprinderii vizează dezvoltarea serviciilor prin extinderea ariei de cuprindere la zona metropolitană a municipiului Baia Mare in primul an, iar în următorii 2 ani la nivelul județului Maramureș, dar și Satu Mare și Sălaj. Această dezvoltare va oferi noi locuri de muncă și va crește capitalul economic al întreprinderii, oferind posibilitatea diversificării paletei de servicii existente, Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, întreprinderea sociala va realiza, în principal, următoarele activităţi de interes general: a) producerea de bunuri (lucrari de tehnica dentara) care contribuie la bunăstarea comunităţii și a membrilor acesteia; b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil / categoriilor defavorizate; c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate în special persoanelor din grupul vulnerabil. Incă de la înființare, întreprinderea are 5 angajati, respectiv: 2 tehnicieni dentari (tehnicieni dentari autorizati cu drept de punere pe piata a DMUC – dispozitive medicale unicate la comanda, care au experienta relevanta in domeniu și pregatirea necesara); 1 manager (persoana cu studii superioare și cu experienta in domeniu si in managementul unei firme); 1 specialist marketing (persoana cu studii superioare, cu experienta in munca si experienta relevanta in domeniul promovare/ marketing); 1 Operator curatenie (persoana cu studii medii, cu experienta in munca). Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv operatorul curatenie. Întreprinderea socială are următoarele dotări: mașină dentară de frezat cnc 3d, compresor cu doua motoare, uscator de aer prin refrigerare, scanner dentar, soft exocad basic, soclator, cuptor sinterizare, spatulă electrică, cuptor ceramic, steamer, cucta termobaro, sablator, lampa fotopolimerizare, aspirator silent compact, aspirator silent de masa, set freze cad cam, laptop, mobilier.
Intreprinderea sociala ofera produse realizate în cadrul acestui laborator de tehnică dentară și care sunt realizate de personal cu pregătire și experiență în domeniu și cuprind, pentru început, următoarele: proteze dentare metalice; coroane si punți dentare metalo-ceramice; coroane si punți dentare din zirconiu integral , coroane si punți dentare din ceramică pe zirconiu; incrustatii, coroane si punți dentare semifizionomice cu fațetă din acrilat; dispozitive corono-radiculare; coroane provizorii din acrilat (venituri de 17.370 lei realizate în primele luni de activitate).
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: 1 intreprindere sociala infiintata si cu atestat de intreprindere sociala obtinut; 5 locuri de munca nou create din care min 2 locuri de munca pentru persoane provenind din categorii defavorizate: 1 persoana cu dizabilitati si 1 persoana aflată în risc de sărăcie și excluziune socială; 50 produse donate pentru persoane fara posibilitati financiare; 2 parteneriate create pentru susținerea activităților sociale. Pe langa toate acestea, întreprinderea sociala nou-infiintata a distribui gratuit in fiecare lună 10 produse de tehnica dentara (coroane dentare) pentru 50 persoane aflate intr-o situatie de vulnerabilitate socio-economica – beneficiari de venit minim garantat si persoane cu dizabilitati. S-au incheiat 50 contracte de donatie din noiembrie 2021 si pana in martie 2022.
Laboratorul de tehnică dentară Dental Tehnic Asist este locul în care arta, inovaţia, tehnica şi creativitatea se completează perfect, esste o întreprindere social specializată pe diverse lucrări protetice, atât fixe cât şi mobilizabile, pe dinţi naturali şi implanturi dentare. Gama de restaurari dentare este foarte amplă, insă echipa de specialişti este orientată spre livrarea oricăriu tip de restaurare dentară solicitată, deoarece tehnicienii dentari ştiu cât de importantă este orientarea către pacient şi nevoile acestuia. Reusita tehnicienilor se datoreaza indemanarii, experientei si profesionalisimului in realizarea unor lucrari estetice si functionale. Termenul de executie a lucrarilor este intre 7-14 zile in functie de complexitate si caracteristice tehnice inscrie in fisa medicului, iar pretul este pastrat la un nivel accesibil, oferind pacientului un raport calitate-pret excelent intr-o peerioada de timp convenabila.

DANTE TRADIȚIONAL SRL

DANTE TRADIȚIONAL SRL din comuna Săcel, județul Maramureș are ca obiect de activitate principal de activitate producerea de draniță tradițională (șindrilă de lemn, specifică arhitecturii din județul Maramureș). Totodată, societatea oferă și servicii de montare a draniței și furnizeaza materialele necesare acestor tipuri de lucrări, respectând specificul arhitectural al zonei ( Maramuresul istoric ). De asemenea, se pune pret pe partea de promovare a acestor mestesuguri si se incearca sa se transmita noilor genearatii aceste obieiuri, obiceiuri ce altfel risca a fi uitate. Cautand solutii pentru a imbunatati produsele si serviciile realizate, s-a achizitionat in mod complementar un sistem inovativ de izolatii pentru acoperisuri, reusind astfel sa se creeze un acoperis trainic si pretabil atat pentru contructii clasice cat si pentru constructii moderne. Întreprinderea socială vizează ocuparea forței de muncă, prin încadrarea, pentru început, a unui număr de 5 angajați, din care 4 provenind din grupurile defavorizate. Fiind o societate care activează în domeniul construcțiilor, salariul brut de încadrare este de 3.000 lei, cu un venit net de 2362 lei (la care se pot adăuga deducerile personale). Politica de salarizare va urmări asigurarea unor venituri salariale decente, care în primele 24 de luni vor fi egale pentru toți angajații societății. Un alt obiectiv se referă la producerea de bunuri și execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității și a membrilor acesteia, prin conservarea meșteșugurilor tradiționale și a patrimoniului cultural și arhitectural specific zonei. În acest sens, dorim să contribuim la furnizarea materialelor care să contribuie la restaurarea unor imobile în stil tradițional, contribuind astfel la atingerea unei priorități din planul de dezvoltare al județului Maramureș. De asemenea, ântreprinderea socială vizează susținerea familiilor cu posibilități reduse, prin valorificarea materialului lemnos rezultat și donarea acestuia, pentru încălzirea gospodăriilor. Totodată, această politică va contribui la o exploatare mai responsabilă a materialului lemnos și la protecția mediului.
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: antreprenor in economia sociala, responsabil de mediu, lucrator gestionar, taietor silvic, sofer de autoturisme si camionete. Dintre cele 5 persoane angajate, 4 apartin grupului vulnerabil. In prezent, întreprinderea are un numar de 6 angajati, avand astfel un loc de munca suplimentar pentru cei din grupul vulnerabil.
Principalul produs pe care îl oferă este dranița tradițională. Dranița este o scândurică subțire de lemn de brad, mai mare decât o șindrilă, cu care se acoperă, se învelesc casele tradiționale. În Maramureș, dranița este crăpată manual, subțire de 8-10 mm si se montează in 4 straturi suprapuse, lăsând vizibil doar ¼ din fiecare bucata . Dimensiunea unei bucăți este de aproximativ 60 de cm lungime si de circa 12 cm lățime. O astfel de bucată este comercializată la un preț mediu de 1 leu. Întreprinderea si-a propus ca în primii 2 ani de activitate să producă o cantitate de minimum 240.000 bucăți/an, aferentă unei suprafețe de 3000 mp de acoperiș, urmând să extindă producție începând cu al treilea an de activitate. Pe lângă producția de draniță, se oferă și servicii specializate de montaj. Aceste servicii presupun montarea draniței pe acoperișuri, în 4 straturi și sunt tarifate în funcție de suprafață. Astfel, pentru 1 mp de montaj, se percepe suma de 70 lei, ceea ce ar genera un venit de 210.000 lei/an, dacă se va monta dranița produsă. Partea de izolatie cu materialele inovative folosite porneste de la un cost de 50 lei/mp. Pentru anul 2021 s-a raportat conform bilant contabil CA de 280.570 lei si o profitabilitate de 131.929 lei . Tinand cont de perioada de sustenabilitate ce va urma, profitul a ramas in rezerva statuara pentru a sustine cele 6 luni .
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: există angajati in prezent un numar de 5 persoane din grupul vulnerabil, care au fost inscrisi in diferite cursuri de formare profesionala; au renovat acoperisuri de case ale persoanelor vulnerabile si construit anexa gospodaresca pentru acestea; au donat lunar material lemnos (lemn de foc) pentru incalzirea caselor persoanlelor nevoiase.

MOBLINE EXPERT SRL

SC MOBILINE EXPERT SRL din municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj are ca obiect de activitate constand in productia de mobilier la comanda, pentru persoanele fizice si juridice de pe raza judetului Cluj si nu numai. In privința misiunii sociale, este vizata angajarea unei persoane apartinand grupurilor vulnerabile, cu scopul pregatirii profesionale a acesteia si oferirii unei posibilitati de satisfacere a propriilor nevoi pe viitor, precum și mobilarea cu titlu gratuit a camerelor din centrele de plasament pentru copii sau casele de tip familial de pe raza judetului Cluj si nu numai. Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: manager de întreprindere socială (Conform COR – Cod 112036); operator introducere, validare si prelucrare date (Conform COR – Cod 413201); tamplar universal (Conform COR – COD 752201); muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (Conform COR – COD 932906); muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (Conform COR – COD 932906). Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv unul dintre cei 2 muncitori necalificati. In vederea bunei desfasurari a activitatii de productie mobilier la comanda, atelierul de tamplarie a urmarit achizitia de utilaje si masini de ultima generatie, menite a inlesni activitatile de zi cu zi. Dotarile realizate la nivelul intreprinderii sociale sunt urmatoarele: fierastrau circular de formatizat, masina profesionala de aplicare cant pe drept, sisteme mobile de exhaustare, compresor stationar cu piston si uscator de aer, masini de frezat si de slefuit, masini de gaurit si infiletat, masina de gaurit si montat feronerie, echipamente birotica (laptop, mouse, multifunctionala, router), transpalet 2.5T, carucior pentru placi, echipament PSI (stingatoare, trusa medicala), echipament de protectie (salopete, jachete, bocanci, manusi protective), Europubela, eurocontainer, cosuri de gunoi.
Intreprinderea sociala ofera tipul de produse oferite este de la micul mobilier (polite, masute de cafea, rame de oglinda, noptiere, mobilier pentru copii, etc.) pana la cel de mari dimensiuni (mobilier de bucatarie, dulapuri, mese, paturi, comode, corpuri suspendate, dressing-uri, cuiere, vitrine, etc.) dar si solutii office (birouri, corpuri mobile, biblioteci, etc.). Ca si servicii conexe, se oferă servicii de debitare pal si aplicare cant la comanda, pentru micii intreprinzatori din domeniul productiei de mobilier, care nu beneficiaza de utilaje proprii. Designul pieselor de mobilier este unul modern, in ton cu cerintele actuale, intreprinderea putand face fata prin aparatura achizitionata celor mai exigente cerinte ale clientilor, in timp ce gama de culori oferite este extrem de extinsa, furnizorii cu care colaboram putand acoperi orice posibile necesitati ale clientilor. Veniturile realizate pana la acest moment sunt in valoare de 111780 RON, la care se va adauga suma de 54455 RON pana la finele acestei luni, reprezentand rest de plata.
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: Ca si rezultate sociale, mentionam incheierea unui parteneriat cu DGASPC Cluj in vederea acoperirii necesitatii de mobilier din cadrul Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap – Case de tip Familial, Cluj-Napoca. Mobilierul solicitat a fost produs si livrat in cursul lunii decembrie 2021 si a constat in: 3 patuturi copii; 6 bancute; 6 dulapioare incaltaminte; 2 birouri; 6 mese bucatarie; 2 carucioare transport copii imobilizati; 12 scaune. Costul acestei donatii a fost in valoare de 4741 RON, reprezentand doar materia prima (manopera nefiind inclusa)

FARMATHOS PARTENER CARE SRL

Farmacia FARMATHOS PARTENER CARE functionaza după aceleași reguli ca și farmacia comunitară cu circuit deschis, cu autorizație de functionare, stoc de marfă critic, echipamente și mobilier, situată în centrul Comunei Culciu Mare, județul Satu Mare.
In cadrul Farmaciei Farmathos se comercializeaza medicamente, produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente naturale, ceaiuri, tehnica medicala, produse de ingrijirea copilului si altele prvazute de cadrul legal. Farmacia socială va încheia contracte de furnizare medicamente, dezinfectante de mâini, mănuși și parafarmaceutice specifice truselor sanitare de urgență ale companiilor cu sedii în Judetul Satu Mare și inclusiv în localitățile limitrofe. De asemenea, farmacia social vizează să încheie contracte de furnizare medicamente cu Cămine de Persoane Vârstnice, instituțiile de învățământ, si alte asemenea institutii,
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: 1. Farmacist Sef, 2. Asistent de Farmacie, 3. Functionar Economic, 4. Sofer, 5. Femeie de Serviciu. Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv, femeia de serviciu. Până la sfârșitul lunii iunie 2022 s-a atins o cifră de 173.158 lei încasați.
Din perspectiva misiunii sociale, se evidențiază angajarea, în cadrul întreprinderii, a unei persoane care provine dintr-un mediu defavorizat, dezvoltarea cunoștințelor acesteia în materie de marketing cultural precum și încurajarea formării profesionale prin înscrierea angajatei la un curs din cadrul platformelor specializate; înscrierea și participarea la întâlnirile rețelei parteneriale ARGUS Net, menită să creeze o legătură între antreprenorii din economia socială; derularea în perioada octombrie – decembrie 2021 a unei campanii de promovare a sanatatii sub sloganul ”Ai grija de sanatatea ta”- constand in achiziționarea oricarui produs din categoria supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv medical, și s-au oferit pe loc, gratuit ( produse in zero lei) o mască de față de unică folosință,/ vitamina C / gel dezinfectant, în limita stocului disponibil, suma alocata acestei actiuni a fost in valoare de 5200 lei; derularea în perioada ianuarie –martie 2022 a unei campanii adresata aprijinirii materiale a persoanelor varstnice marginalizate din cadrul Parohiei Ortodoxe Mujdeni; încheierea de parteneriat cu Asociatia Sfântul Acoperamant al Maicii Domnului, ce administraza Centrul de zi Sfânta Tatiana pentru activitatile copiilor asistati, a facut posibila mijlocirea unor produse de ingrijire a sanatatii precum de masti de fata,vitamina C, geluri dezinfectante în valoare de 1200 lei.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE  IN REGIUNEA VEST

BUNE PRACTICI PRIVIND INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE IN REGIUNEA VEST

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Arad, județul Arad – FOTOTECARAD SRL, SC EDUCAMP SOCIAL SRL, COFETARIA STORY CAKE SRL, din comuna Vărădia de Mureș, județul Arad – BAIA BRIKCONCEPT SRL, precum și din municipiul Timișoara, județul Timiș Asociația Vivial și SC BROADMED TEAM SRL.

La nivelul regiunii Vest, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 99 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Timiș (52) și cele mai puține în județul Carș Severin (12).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 4,94 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul are Timiș un număr de 6,91 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Hunedoara are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 3.26.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale – Proiectul ARGUS

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA SOCIAL UP

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA “SOCIALUP” urmărește consolidarea coeziunii sociale prin sprijinirea activitatilor socio-educative care vizeaza reducerea atitudinilor discriminatorii cu care se confrunta grupurile vulnerabile in randul a cel putin 200 de persoane anual. În prezent, întreprinderea socială are o dotare adecvată (Betoniera de mare capacitate, 800 mp schela, aparat de taiat polistiren, elevator cu brat rotitor, fierastrau circular pentru constructii, mixer manual, instalatie de aplicat spuma) si a accesat piața locală (abordarea pieței locale (servicii oferite): promovare OLX, clienti cu care a colaborat deja, etc., lucrari de constructii si finisare, lucrari de izolare termica si cooperarea cu 3 clienti, cifra de afaceri de peste 200 000 lei).
Intreprinderea sociala abordeaza in mod specific si tehnologia si digitalizarea – folosirea echipamentelor IT in managementul organizatiei: semnatura electronica, internet banking, deviz digital, etc. In privinta parteneriatelor sociale are in vedere dezvoltarea de colaborari cu alte organizatii neguvernamentale pentru a oferi sprijin persoanelor din categorii vulnerabile.

COFETARIA STORY CAKE SRL

Cofetaria Story Cake vizeaza consolidarea coeziunii economice și sociale prin dezvoltarea unui sistem de sprijin adresat grupurilor vulnerabile fomat din minim 10 persoane ( persoanelor de etnie roma, familiilor monoparentale, femei) din Municipiul Timisoara si localitatile limitrofe care va aduce o schimbare pozitiva in comunitatea din care fac parte. De asemenea, întreprinderea socială urmărește promovarea capacitatii de ocupare a grupurilor defavorizate si supuse riscurilor de excludere sociala prin desfasurarea a 4 campanii de informare privind ocuparea, campanii desfasurate la nivelul municipiului Timisoara si a minim 3 localitati din judetul Timis (cu minim 200 persoane de etnie roma), regiunea Vest. Cofetaria Story Cake SRL va sprijini integrarii pe piata muncii a persoanelor de etnie roma prin derularea de cursuri de formare in domeniul cofetarie/patiserie/ alimentatie publica pentru minim 10 persoane pe o perioada de 15 luni. În prezent, Cofetaria Story Cake SRL are o dotare foarte bună asigurată prin ajutorul de minimis (cuptoare 2 buc, malaxoare 1 buc, mixere planetare 2 buc, frigidere 3 buc, congelator 1 buc, vitrine expunere 3 buc, mese de lucru 4 buc, masina intins aluatul 1 buc, spalator vase 1 buc, masa de lucru cu frigider 1 buc), iar resursele umane sunt compatibilizate cu specificul activitatilor (Cofetar, Ajutor cofetar, Casier, Sofer, Manager). Pana la sfarsitul anului 2021, prin derularea activitatii comerciale a avut incasari de peste 11.000 lei. Cofetaria Story Cake SRL a reușit încheierea unui parteneriat cu un ong care sprijina minorii cu dizabilitati, precum și donarea de produse in vederea strangerii de fonduri pentru diferite cazuri sociale sau medicale. De asemenea, a initiat o activitate inovatoare Briosa si ceaiul – activitate care presupune achizitia de catre participanti a unei briose si a unui ceai cu o suma de 10 lei. Fiecare participant va prezenta o propunere de proiect care sa sprijine solutionarea unei probleme comunitare. Prezentarile pot fi pe teme diferite, fiecare ideea va fi prezentata in 5 minute, prezentarea fiind urmata de o sesiune de intrebari. La finalul prezentarilor participantii vor vota ideea castigatoare. Banii colectati vor fi acordati ca premiu pentru ideea castigatoare.

BAIA BRIKCONCEPT SRL

Întreprinde rea sociala Baia Brikconcept vizeaza dezvoltarea serviciilor în comunitatea rurală Vărădia de Mureș prin asigurarea sustenabilității întreprinderii sociale, ca model funcțional și competitiv economic cu participarea a cel puțin 3 persoane angajate aparținând unor categorii vulnerabile pe piața muncii. Prin actiunile sale urmareste promovarea modelului ecologic de producție brichete materiale lemnoase, ca resursă de încălzire pentru consumul industrial și casnic, în defavoarea tăierii necontrolate a materialului lemnos.
Activitatea principala a intreprinderii sociale Baia Brikconcept este producția brichetelor din resturi vegetale lemnoase și comercializarea acestora pentru utilizatori casnici sau industriali.
Implementarea activitatilor este reliefata și prin intermediul aplicării unei metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile inițiate. Familiile nevoiașe implicate în programul de sprijin pentru încălzire vor participa activ într-un program social, structurat pe nevoile de consum. Astfel că acești beneficiari ai întreprinderii sociale participa la adunarea și colectarea resturilor vegetale lemnoase în cotă parte în perioada de vară pentru a beneficia de brichete pentru încălzire pe perioada iernii. Întreprinderea socială are o baza de date cu beneficiari, consolidată cu sprijinul primăriilor aferente, cu care va colabora pe termen lung în furnizarea acestor servicii de sprijin.  In cadrul afacerii se urmareste aplicarea inovației în pe următoarele direcții: dimensiunea tehnologică modernă a întreprinderii, respectiv achiziționarea unei linii complete de brichetare; conceptul de servicii furnizate persoanelor vulnerabile în parteneriat public -privat cu autoritățile locale, (primării) și centre sociale.

FOTOTECARAD SRL

FOTOTECAR AD SRL din municipiul Arad, județul Arad își propune să ajungă cunoscută pe plan local și județean ca prestatori de servicii fotografice-video, web design, editare foto-video, servicii de social marketing, iar misiunea socială va contribui mult la atingerea acestui obiectiv. De asemenea, se vizează creșterea adaptabilității față de o piață în schimbare, întreprinderea social fiind deschisă la adaptare la cererea clienților. Întreprinderea Socială FOTOTECARAD SRL a apărut ca o nevoie de a aduce un plus de valoare în societatea actuală a județului Arad. De la informația citită, până la cărți și înțelegerea complexității pe care o are viața de zi cu zi, toate influențează starea mentală, emoțională, inteligența, starea de bine, sărăcie, alegerile făcute în viață, gândirea critică, toate acestea sunt factori care influențează viața de zi cu zi a tuturor. FOTOTECA își dorește să reușească construcția acestei rețele sociale de factori, influență și educație, care să contribuie la evoluția în bine a societății, prin intermedierea, inițierea și implementarea de activități, campanii și alte activități educative, pe care beneficiarii proveniți din medii defavorizate nu și le pot permite din punct de vedere financiar. Rețeaua socială urmărește să cuprindă parteneriatele cu asociațiile, instituțiile publice profesionale, autoritățile publice, grupul inițiat de voluntari, grupul informal de părinți singuri, preșcolarii, elevii, adolescenți, toți beneficiari noștri, au loc bine delimitat, și fiecare va parcurge o poveste care să ajute MOBILO-JOCO-TECA să ajute pe fiecare în parte. Fototeca își asumă organizarea de activități social-educative, concursuri finalizate cu tabere educative, care să aducă un plus valoare în viața copiilor, De asemenea, înființarea MOBILO-JOCO-TECA, o bibliotecă mobilă care să ducă cartea în viața copiilor din județ va mobiliza crearea unui grup de voluntari.
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: manager, fotograf, specialist marketing, secretar și operator (dintre cele 5 persoane angajate, 2 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv: specialistul marketing este o tânără care a părăsit sistemul de protecție a copilului, precum și secretara care este o femeie cu educație medie, care datorită “etichetei greu angajabilă”, datorită vârstei și anumitor probleme medicale, a ajuns în evidența autorităților, ca persoană cu nevoie de sprijin social din partea autorităților. Dotările întreprinderii ca urmare a ajutorului de minimis sunt următoarele: 3 Imach, cabină foto, oglindă magică, casă de marcat, program de editare foto video, dronă, aparat foto Sony, aparat video Sony și obiective pentru fotografiat. De asemenea, s-a finalizat renovarea unui spațiu pentru sediu social. Până la sfârșitul lunii iunie 2022 s-a atins o cifră de 50.000 lei încasați și se lucrează intens la promovarea întreprinderii sociale astfel încât să ajungă cât mai cunoscuți pe piață
În privința misiunii sociale se evidențiază o serie de acțiuni specific: în urma creării unui grup de whats app, unde s-au adunat peste 40 de cadre didactice, s-au realizat deplasări la școli din județul Timiș, unde în urma lecturii cărții despre voluntariat, elevii au fost provocați la a se gândii la copiii mai puțin norocoși și au fost invitați să adune produse neperisabile, haine, dulciuri, jucării, pentru ei; planificarea și derularea unei campanii sociale prin care li s-a lecturat copiilor despre implicare socială și au fost încurajati să strângă resurse neperisabile pentru a le redistribui în centre care se ocupă cu oameni defavorizați – “Fii tu moș Crăciun anul acesta!”; “Ziua națională a lecturii” desfășurată la 4 clase din comuna Zăbrani, utilizând cărțile achiziționate prin proiectul Mobilo-Joco-Teca, pentru care s-a reușit implicarea societății civile; oferirea de sprijin pentru a susține financiar o fetiță la grădiniță anul acesta școlar; susținerea financiară a 2 mame singure cu plata cheltuielilor lunare pentru mai multe luni; susținerea financiară pentru achiziționarea de accesorii necesare practicării meseriei de coafeză, pentru o tânără instituționalizată.

SC EDUCAMP SOCIAL SRL

SC EDUCAMP SOCIAL SRL din municipiul Arad, județul Arad vizează să ofere acces la servicii educaționale copiilor/tinerilor/familiilor acestora pentru a avea un start mai bun în viață, pentru a mai recupera din carențele de la școală, pentru a-și forma, crește și consolida încrederea în sine, pentru a reduce abandonul școlar, delicvența juvenilă, comportamentele nepotrivite/delicvente, problemele de sănătate, obezitatea, numărul mamelor minore etc. Întreprinderea socială și-a propus angajarea a minim 6 persoane în primele 3 luni de la înființare, din care una este din grupurile vulnerabile pentru prestarea de servicii plătite de educație/formare și/sau consultanță în afaceri. De asemenea, EDUCAMP SOCIAL are ca direcții de acțiune dezvoltarea serviciilor sociale prin acordarea de servicii sociale de îngrijire și educație, gratuit, pentru minim 10 până la maxim 30 de copii/tineri, din familiile defavorizate/ vulnerabile (cu venituri mici), lunar, precum și dezvoltarea serviciilor sociale prin acordarea de servicii sociale de îngrijire și educație, gratuit, pentru minim 2 până la maxim 5 copii/tineri cu tulburări de spectru autist/CES, lunar.
Încă de la înființare, întreprinderea are 6 angajati, respectiv: 1 manager / antreprenor economie socială, 3 formatori, 1 consultant în management și 1 manager marketing. Dintre cele 6 persoane angajate, 1 persoană aparține grupurilor vulnerabile, respectiv unul dintre formatori, care a fost susținut inclusiv cu plata cursului de formator acreditat ANC pentru a putea face parte din echipă. Până în luna iunie 2022, au fost derulate activități economice specifice pentru consultanță obținere fonduri nerambursabile (Microgranturi, Granturi Capital de lucru, SES-uri rurale, Innotech STUDENT etc.), precum și pentru susținerea de cursuri pregătire profesională și meditații matematică (pentru anul 2021, au avut venituri de 24.411 lei).
În privința misiunii sociale se evidențiază o serie de acțiuni se sprijinire a copiilor proveniți din medii vulnerabile: 31 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, de la sediul asociației OAZA Arad au mai remediat din carențele educaționale la matematică și limba română, au participat la activități care i-au ajutat să își dezvolte și să își stimuleze abilitățile de a lucra manual, să își dezvolte creativitatea, imaginația, să își dezvolte și să își formeze unele deprinderi de a lucra individual și în echipă, să își mai liniștească reacțiile agresive, să fie mai răbdători, toleranți și înțelegători cu ceilalți etc., au redescoperit plăcerea, utilitatea și necesitatea lecturii, și-au format deprinderi pentru o viață mai sănătoasă și echilibrată, cu o nutriție mai sănătoasă, au schimbat mediul în care trăiesc și au descoperit locuri noi: Ferma Zooland, Grădina Botanică Macea etc.. De asemenea, EDUCAMP SOCIAL oferit suport unei familii defavorizate/vulnerabile cu 4 copii mici și o adolescentă în primul an de liceu pentru a beneficia de servicii educaționale – educație nonformală, orientare școlară, remediere carențe la matematică.

ASOCIAȚIA VIVIAL

Asociatia Vivial din municipiul Timișoara, județul Timiș vizează serviciul de gospodarie culinara comunitara, care presupune aprovizionarea, prepararea si consumul ingredientelor produse de gospodarii de subzistenta din comuna Cheveresu Mare, produse de o calitate exceptionala si diversificata. In baza ingredientelor disponibile si a preferintelor exprimate de catre membrii, se va creeaza meniuri locale care sunt oferite unei comunitati urbane implicata in gestionarea si sustinerea acestei initiative. Abordarea asociației este fundamentată pe faptul că bucataria exista in primul rand pentru a-si indeplini misiunea sociala, aceea de asigura o “piata de afectiune” pentru produsele excedentare sporadice ale gospodariilor de subzistenta din comuna Cheveresu Mare. Aceasta piata de afectiune necesita si “clienti de afectiune”, respectiv crearea unei microeconomii “de afectiune” intre membrii/clientii asociatiei si membrii familiilor din aceste gospodarii de subzistenta. Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: facilitator dezvoltare comunitara; 2 bucatari; 1 ajutor bucatar; 1 încarcator/descarcator. Dintre cele 5 persoane angajate, 2 persoane apartin grupurilor vulnerabile, respectiv 1 bucatar si ajutorul de bucatar. Asociatia a asigurat formare profesionala pentru cei 2 bucatari (curs bucatar). Au fost achizitionate echipamente pentru bucatarie – mobilier specific inox, masini de gatit, frigidere si congelatoare, echipamente de procesare, vesela, vase pentru gatit si preparare, etc. In acelasi timp, au fost dotate salile destinate membrilor/clientilor cu mobilier specific fiecarui spatiu. Până în present, s-au derulat achizitiile, s-au receptionat si s-au montat si pus in functiune mare parte din echipamentele din bucatarie, precum si dotarile din spatiile de club (sala mese, cafenea, biblioteca, sala educationala copii); s-au derulat campanii de promovare a activitatii asociatiei; s-a derulat prestarea de servicii de ateliere de gastronomie si evenimente de degustari. Pînă în luna iulie 2022 au fost înregistrate venituriu în valoare de 19300 lei (din care 15750 in 2022) pentru serviciile oferite (club gastronomic, servicii ateliere de gatit).
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele: au fost identificate 11 gospodarii de subzistenta din comuna Cheveresu Mare (persoane peste 60 de ani sau familii cu multi membrii) care au nevoi de sustinere si ajutor pentru asigurarea subzistentei; a fost evaluata capacitatea individuala a batranilor din aceste gospodarii de a-si asigura mijloacele de trai din agricultura de subzistenta si modul in care acestia pot si doresc sa coopereze cu Asociatia pentru imbunatatirea conditiilor de trai; s-a achizitionat si distribuit seminte si material saditor necesar acestora pentru infiintarea culturilor de subzistenta si asigurarea unui potential de surplus care sa contribuie la asigurarea celorlalte nevoi de baza ale familiilor (repararea locuintei, asistenta medicala, integrare sociala, etc.); membrii asociatiei au acordat asistenta in ingrijirea gradinii familiilor care au avut nevoie; începand cu luna iunie 2022 se preia de la aceste gospodarii tot surplusul de produse agricole care nu este utilizat de familie pentru subzistenta.

SC BROADMED TEAM SRL

SC BROADMED TEAM SRL din municipiul Timișoara, Județul Timiș are ca obiect realizarea de produse de croitorie cu un accent ridicat pe partea de menținere a tradițiilor. Astfel, se vizează promovarea produselor realizate in cadrul atelierului, intrarea pe piața din România și din străinătate, sens în care este urmărită dezvoltarea permanentă a atelierului din punct de vedere al investițiilor, în aparatură de ultimă generație și interacțiunea directă cu alte entități economice care doresc achiziționarea creațiilor realizate în cadrul întreprinderii sociale. Broadmed Team are ca obiective crearea de locuri de muncă pentru persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, autorizarea unui curs de formare profesională pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, curs de Croitorie- participanții putând parcurge acesată formă de pregătire profesională în mod gratuit, precum și integrarea pe piața muncii a persoanlor care fac parte din următoarele categorii: femei abuzate fizic si mental, persoane cu handicap, persoane private de libertate, etc.
Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, aceleași persoane cu care s-a început activitatea (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile). La sfărșitul lunii mai 2022 toate achizițiile necesare atelierului au fost realizate în totalitate, iar utilajele sunt de ultimă generație.
Pentru că și-a propus încă de la început să realizeze produse prodate cu motive tradiționale și nu numai, până în luna iunie 2022 au fost produse: 1300 de body pentru copii brodate, 15 fețe de masă brodate, 24 de fețe de masă din damasc, batise brodate dama, batiste bărbat (în pregătire se regăsește colecția de lenjerii de pat din bumbac organic și Jackard prodate).
Din punct de vedere economic, întreprinderea se află în punctul în care dupa 14 luni de implementare se poate considera că își atinge scopul financiar (până la sfărșitul lunii mai 2022, au fost realizate incasări de aproximativ 20000 de mii de lei). Chiar dacă profitul în această perioadă nu a fost mare, activitățile sociale au fost realizate așa cum au fost propuse, respectiv prin contribuția cu donații și sprijin acordat mamelor aflate în criză de sarcină, în parteneriat cu Asociația Life Call, precum și prin activitățile realizate în parteneriat cu CRIES în cadrul unei inițiative care își dorește să reducă risipa alimentară.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro