Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Arad, județul Arad – FOTOTECARAD SRL, SC EDUCAMP SOCIAL SRL, COFETARIA STORY CAKE SRL, din comuna Vărădia de Mureș, județul Arad – BAIA BRIKCONCEPT SRL, precum și din municipiul Timișoara, județul Timiș Asociația Vivial și SC BROADMED TEAM SRL.

La nivelul regiunii Vest, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 99 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Timiș (52) și cele mai puține în județul Carș Severin (12).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 4,94 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul are Timiș un număr de 6,91 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Hunedoara are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 3.26.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale – Proiectul ARGUS

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA SOCIAL UP

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA “SOCIALUP” urmărește consolidarea coeziunii sociale prin sprijinirea activitatilor socio-educative care vizeaza reducerea atitudinilor discriminatorii cu care se confrunta grupurile vulnerabile in randul a cel putin 200 de persoane anual. În prezent, întreprinderea socială are o dotare adecvată (Betoniera de mare capacitate, 800 mp schela, aparat de taiat polistiren, elevator cu brat rotitor, fierastrau circular pentru constructii, mixer manual, instalatie de aplicat spuma) si a accesat piața locală (abordarea pieței locale (servicii oferite): promovare OLX, clienti cu care a colaborat deja, etc., lucrari de constructii si finisare, lucrari de izolare termica si cooperarea cu 3 clienti, cifra de afaceri de peste 200 000 lei).
Intreprinderea sociala abordeaza in mod specific si tehnologia si digitalizarea – folosirea echipamentelor IT in managementul organizatiei: semnatura electronica, internet banking, deviz digital, etc. In privinta parteneriatelor sociale are in vedere dezvoltarea de colaborari cu alte organizatii neguvernamentale pentru a oferi sprijin persoanelor din categorii vulnerabile.

COFETARIA STORY CAKE SRL

Cofetaria Story Cake vizeaza consolidarea coeziunii economice și sociale prin dezvoltarea unui sistem de sprijin adresat grupurilor vulnerabile fomat din minim 10 persoane ( persoanelor de etnie roma, familiilor monoparentale, femei) din Municipiul Timisoara si localitatile limitrofe care va aduce o schimbare pozitiva in comunitatea din care fac parte. De asemenea, întreprinderea socială urmărește promovarea capacitatii de ocupare a grupurilor defavorizate si supuse riscurilor de excludere sociala prin desfasurarea a 4 campanii de informare privind ocuparea, campanii desfasurate la nivelul municipiului Timisoara si a minim 3 localitati din judetul Timis (cu minim 200 persoane de etnie roma), regiunea Vest. Cofetaria Story Cake SRL va sprijini integrarii pe piata muncii a persoanelor de etnie roma prin derularea de cursuri de formare in domeniul cofetarie/patiserie/ alimentatie publica pentru minim 10 persoane pe o perioada de 15 luni. În prezent, Cofetaria Story Cake SRL are o dotare foarte bună asigurată prin ajutorul de minimis (cuptoare 2 buc, malaxoare 1 buc, mixere planetare 2 buc, frigidere 3 buc, congelator 1 buc, vitrine expunere 3 buc, mese de lucru 4 buc, masina intins aluatul 1 buc, spalator vase 1 buc, masa de lucru cu frigider 1 buc), iar resursele umane sunt compatibilizate cu specificul activitatilor (Cofetar, Ajutor cofetar, Casier, Sofer, Manager). Pana la sfarsitul anului 2021, prin derularea activitatii comerciale a avut incasari de peste 11.000 lei. Cofetaria Story Cake SRL a reușit încheierea unui parteneriat cu un ong care sprijina minorii cu dizabilitati, precum și donarea de produse in vederea strangerii de fonduri pentru diferite cazuri sociale sau medicale. De asemenea, a initiat o activitate inovatoare Briosa si ceaiul – activitate care presupune achizitia de catre participanti a unei briose si a unui ceai cu o suma de 10 lei. Fiecare participant va prezenta o propunere de proiect care sa sprijine solutionarea unei probleme comunitare. Prezentarile pot fi pe teme diferite, fiecare ideea va fi prezentata in 5 minute, prezentarea fiind urmata de o sesiune de intrebari. La finalul prezentarilor participantii vor vota ideea castigatoare. Banii colectati vor fi acordati ca premiu pentru ideea castigatoare.

BAIA BRIKCONCEPT SRL

Întreprinde rea sociala Baia Brikconcept vizeaza dezvoltarea serviciilor în comunitatea rurală Vărădia de Mureș prin asigurarea sustenabilității întreprinderii sociale, ca model funcțional și competitiv economic cu participarea a cel puțin 3 persoane angajate aparținând unor categorii vulnerabile pe piața muncii. Prin actiunile sale urmareste promovarea modelului ecologic de producție brichete materiale lemnoase, ca resursă de încălzire pentru consumul industrial și casnic, în defavoarea tăierii necontrolate a materialului lemnos.
Activitatea principala a intreprinderii sociale Baia Brikconcept este producția brichetelor din resturi vegetale lemnoase și comercializarea acestora pentru utilizatori casnici sau industriali.
Implementarea activitatilor este reliefata și prin intermediul aplicării unei metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile inițiate. Familiile nevoiașe implicate în programul de sprijin pentru încălzire vor participa activ într-un program social, structurat pe nevoile de consum. Astfel că acești beneficiari ai întreprinderii sociale participa la adunarea și colectarea resturilor vegetale lemnoase în cotă parte în perioada de vară pentru a beneficia de brichete pentru încălzire pe perioada iernii. Întreprinderea socială are o baza de date cu beneficiari, consolidată cu sprijinul primăriilor aferente, cu care va colabora pe termen lung în furnizarea acestor servicii de sprijin.  In cadrul afacerii se urmareste aplicarea inovației în pe următoarele direcții: dimensiunea tehnologică modernă a întreprinderii, respectiv achiziționarea unei linii complete de brichetare; conceptul de servicii furnizate persoanelor vulnerabile în parteneriat public -privat cu autoritățile locale, (primării) și centre sociale.

FOTOTECARAD SRL

FOTOTECAR AD SRL din municipiul Arad, județul Arad își propune să ajungă cunoscută pe plan local și județean ca prestatori de servicii fotografice-video, web design, editare foto-video, servicii de social marketing, iar misiunea socială va contribui mult la atingerea acestui obiectiv. De asemenea, se vizează creșterea adaptabilității față de o piață în schimbare, întreprinderea social fiind deschisă la adaptare la cererea clienților. Întreprinderea Socială FOTOTECARAD SRL a apărut ca o nevoie de a aduce un plus de valoare în societatea actuală a județului Arad. De la informația citită, până la cărți și înțelegerea complexității pe care o are viața de zi cu zi, toate influențează starea mentală, emoțională, inteligența, starea de bine, sărăcie, alegerile făcute în viață, gândirea critică, toate acestea sunt factori care influențează viața de zi cu zi a tuturor. FOTOTECA își dorește să reușească construcția acestei rețele sociale de factori, influență și educație, care să contribuie la evoluția în bine a societății, prin intermedierea, inițierea și implementarea de activități, campanii și alte activități educative, pe care beneficiarii proveniți din medii defavorizate nu și le pot permite din punct de vedere financiar. Rețeaua socială urmărește să cuprindă parteneriatele cu asociațiile, instituțiile publice profesionale, autoritățile publice, grupul inițiat de voluntari, grupul informal de părinți singuri, preșcolarii, elevii, adolescenți, toți beneficiari noștri, au loc bine delimitat, și fiecare va parcurge o poveste care să ajute MOBILO-JOCO-TECA să ajute pe fiecare în parte. Fototeca își asumă organizarea de activități social-educative, concursuri finalizate cu tabere educative, care să aducă un plus valoare în viața copiilor, De asemenea, înființarea MOBILO-JOCO-TECA, o bibliotecă mobilă care să ducă cartea în viața copiilor din județ va mobiliza crearea unui grup de voluntari.
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: manager, fotograf, specialist marketing, secretar și operator (dintre cele 5 persoane angajate, 2 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv: specialistul marketing este o tânără care a părăsit sistemul de protecție a copilului, precum și secretara care este o femeie cu educație medie, care datorită “etichetei greu angajabilă”, datorită vârstei și anumitor probleme medicale, a ajuns în evidența autorităților, ca persoană cu nevoie de sprijin social din partea autorităților. Dotările întreprinderii ca urmare a ajutorului de minimis sunt următoarele: 3 Imach, cabină foto, oglindă magică, casă de marcat, program de editare foto video, dronă, aparat foto Sony, aparat video Sony și obiective pentru fotografiat. De asemenea, s-a finalizat renovarea unui spațiu pentru sediu social. Până la sfârșitul lunii iunie 2022 s-a atins o cifră de 50.000 lei încasați și se lucrează intens la promovarea întreprinderii sociale astfel încât să ajungă cât mai cunoscuți pe piață
În privința misiunii sociale se evidențiază o serie de acțiuni specific: în urma creării unui grup de whats app, unde s-au adunat peste 40 de cadre didactice, s-au realizat deplasări la școli din județul Timiș, unde în urma lecturii cărții despre voluntariat, elevii au fost provocați la a se gândii la copiii mai puțin norocoși și au fost invitați să adune produse neperisabile, haine, dulciuri, jucării, pentru ei; planificarea și derularea unei campanii sociale prin care li s-a lecturat copiilor despre implicare socială și au fost încurajati să strângă resurse neperisabile pentru a le redistribui în centre care se ocupă cu oameni defavorizați – “Fii tu moș Crăciun anul acesta!”; “Ziua națională a lecturii” desfășurată la 4 clase din comuna Zăbrani, utilizând cărțile achiziționate prin proiectul Mobilo-Joco-Teca, pentru care s-a reușit implicarea societății civile; oferirea de sprijin pentru a susține financiar o fetiță la grădiniță anul acesta școlar; susținerea financiară a 2 mame singure cu plata cheltuielilor lunare pentru mai multe luni; susținerea financiară pentru achiziționarea de accesorii necesare practicării meseriei de coafeză, pentru o tânără instituționalizată.

SC EDUCAMP SOCIAL SRL

SC EDUCAMP SOCIAL SRL din municipiul Arad, județul Arad vizează să ofere acces la servicii educaționale copiilor/tinerilor/familiilor acestora pentru a avea un start mai bun în viață, pentru a mai recupera din carențele de la școală, pentru a-și forma, crește și consolida încrederea în sine, pentru a reduce abandonul școlar, delicvența juvenilă, comportamentele nepotrivite/delicvente, problemele de sănătate, obezitatea, numărul mamelor minore etc. Întreprinderea socială și-a propus angajarea a minim 6 persoane în primele 3 luni de la înființare, din care una este din grupurile vulnerabile pentru prestarea de servicii plătite de educație/formare și/sau consultanță în afaceri. De asemenea, EDUCAMP SOCIAL are ca direcții de acțiune dezvoltarea serviciilor sociale prin acordarea de servicii sociale de îngrijire și educație, gratuit, pentru minim 10 până la maxim 30 de copii/tineri, din familiile defavorizate/ vulnerabile (cu venituri mici), lunar, precum și dezvoltarea serviciilor sociale prin acordarea de servicii sociale de îngrijire și educație, gratuit, pentru minim 2 până la maxim 5 copii/tineri cu tulburări de spectru autist/CES, lunar.
Încă de la înființare, întreprinderea are 6 angajati, respectiv: 1 manager / antreprenor economie socială, 3 formatori, 1 consultant în management și 1 manager marketing. Dintre cele 6 persoane angajate, 1 persoană aparține grupurilor vulnerabile, respectiv unul dintre formatori, care a fost susținut inclusiv cu plata cursului de formator acreditat ANC pentru a putea face parte din echipă. Până în luna iunie 2022, au fost derulate activități economice specifice pentru consultanță obținere fonduri nerambursabile (Microgranturi, Granturi Capital de lucru, SES-uri rurale, Innotech STUDENT etc.), precum și pentru susținerea de cursuri pregătire profesională și meditații matematică (pentru anul 2021, au avut venituri de 24.411 lei).
În privința misiunii sociale se evidențiază o serie de acțiuni se sprijinire a copiilor proveniți din medii vulnerabile: 31 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, de la sediul asociației OAZA Arad au mai remediat din carențele educaționale la matematică și limba română, au participat la activități care i-au ajutat să își dezvolte și să își stimuleze abilitățile de a lucra manual, să își dezvolte creativitatea, imaginația, să își dezvolte și să își formeze unele deprinderi de a lucra individual și în echipă, să își mai liniștească reacțiile agresive, să fie mai răbdători, toleranți și înțelegători cu ceilalți etc., au redescoperit plăcerea, utilitatea și necesitatea lecturii, și-au format deprinderi pentru o viață mai sănătoasă și echilibrată, cu o nutriție mai sănătoasă, au schimbat mediul în care trăiesc și au descoperit locuri noi: Ferma Zooland, Grădina Botanică Macea etc.. De asemenea, EDUCAMP SOCIAL oferit suport unei familii defavorizate/vulnerabile cu 4 copii mici și o adolescentă în primul an de liceu pentru a beneficia de servicii educaționale – educație nonformală, orientare școlară, remediere carențe la matematică.

ASOCIAȚIA VIVIAL

Asociatia Vivial din municipiul Timișoara, județul Timiș vizează serviciul de gospodarie culinara comunitara, care presupune aprovizionarea, prepararea si consumul ingredientelor produse de gospodarii de subzistenta din comuna Cheveresu Mare, produse de o calitate exceptionala si diversificata. In baza ingredientelor disponibile si a preferintelor exprimate de catre membrii, se va creeaza meniuri locale care sunt oferite unei comunitati urbane implicata in gestionarea si sustinerea acestei initiative. Abordarea asociației este fundamentată pe faptul că bucataria exista in primul rand pentru a-si indeplini misiunea sociala, aceea de asigura o “piata de afectiune” pentru produsele excedentare sporadice ale gospodariilor de subzistenta din comuna Cheveresu Mare. Aceasta piata de afectiune necesita si “clienti de afectiune”, respectiv crearea unei microeconomii “de afectiune” intre membrii/clientii asociatiei si membrii familiilor din aceste gospodarii de subzistenta. Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: facilitator dezvoltare comunitara; 2 bucatari; 1 ajutor bucatar; 1 încarcator/descarcator. Dintre cele 5 persoane angajate, 2 persoane apartin grupurilor vulnerabile, respectiv 1 bucatar si ajutorul de bucatar. Asociatia a asigurat formare profesionala pentru cei 2 bucatari (curs bucatar). Au fost achizitionate echipamente pentru bucatarie – mobilier specific inox, masini de gatit, frigidere si congelatoare, echipamente de procesare, vesela, vase pentru gatit si preparare, etc. In acelasi timp, au fost dotate salile destinate membrilor/clientilor cu mobilier specific fiecarui spatiu. Până în present, s-au derulat achizitiile, s-au receptionat si s-au montat si pus in functiune mare parte din echipamentele din bucatarie, precum si dotarile din spatiile de club (sala mese, cafenea, biblioteca, sala educationala copii); s-au derulat campanii de promovare a activitatii asociatiei; s-a derulat prestarea de servicii de ateliere de gastronomie si evenimente de degustari. Pînă în luna iulie 2022 au fost înregistrate venituriu în valoare de 19300 lei (din care 15750 in 2022) pentru serviciile oferite (club gastronomic, servicii ateliere de gatit).
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele: au fost identificate 11 gospodarii de subzistenta din comuna Cheveresu Mare (persoane peste 60 de ani sau familii cu multi membrii) care au nevoi de sustinere si ajutor pentru asigurarea subzistentei; a fost evaluata capacitatea individuala a batranilor din aceste gospodarii de a-si asigura mijloacele de trai din agricultura de subzistenta si modul in care acestia pot si doresc sa coopereze cu Asociatia pentru imbunatatirea conditiilor de trai; s-a achizitionat si distribuit seminte si material saditor necesar acestora pentru infiintarea culturilor de subzistenta si asigurarea unui potential de surplus care sa contribuie la asigurarea celorlalte nevoi de baza ale familiilor (repararea locuintei, asistenta medicala, integrare sociala, etc.); membrii asociatiei au acordat asistenta in ingrijirea gradinii familiilor care au avut nevoie; începand cu luna iunie 2022 se preia de la aceste gospodarii tot surplusul de produse agricole care nu este utilizat de familie pentru subzistenta.

SC BROADMED TEAM SRL

SC BROADMED TEAM SRL din municipiul Timișoara, Județul Timiș are ca obiect realizarea de produse de croitorie cu un accent ridicat pe partea de menținere a tradițiilor. Astfel, se vizează promovarea produselor realizate in cadrul atelierului, intrarea pe piața din România și din străinătate, sens în care este urmărită dezvoltarea permanentă a atelierului din punct de vedere al investițiilor, în aparatură de ultimă generație și interacțiunea directă cu alte entități economice care doresc achiziționarea creațiilor realizate în cadrul întreprinderii sociale. Broadmed Team are ca obiective crearea de locuri de muncă pentru persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, autorizarea unui curs de formare profesională pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, curs de Croitorie- participanții putând parcurge acesată formă de pregătire profesională în mod gratuit, precum și integrarea pe piața muncii a persoanlor care fac parte din următoarele categorii: femei abuzate fizic si mental, persoane cu handicap, persoane private de libertate, etc.
Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, aceleași persoane cu care s-a început activitatea (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile). La sfărșitul lunii mai 2022 toate achizițiile necesare atelierului au fost realizate în totalitate, iar utilajele sunt de ultimă generație.
Pentru că și-a propus încă de la început să realizeze produse prodate cu motive tradiționale și nu numai, până în luna iunie 2022 au fost produse: 1300 de body pentru copii brodate, 15 fețe de masă brodate, 24 de fețe de masă din damasc, batise brodate dama, batiste bărbat (în pregătire se regăsește colecția de lenjerii de pat din bumbac organic și Jackard prodate).
Din punct de vedere economic, întreprinderea se află în punctul în care dupa 14 luni de implementare se poate considera că își atinge scopul financiar (până la sfărșitul lunii mai 2022, au fost realizate incasări de aproximativ 20000 de mii de lei). Chiar dacă profitul în această perioadă nu a fost mare, activitățile sociale au fost realizate așa cum au fost propuse, respectiv prin contribuția cu donații și sprijin acordat mamelor aflate în criză de sarcină, în parteneriat cu Asociația Life Call, precum și prin activitățile realizate în parteneriat cu CRIES în cadrul unei inițiative care își dorește să reducă risipa alimentară.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro