Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj – ASOCIAȚIA CLUSKULTUR, din comuna Florești, județul Cluj – TECH TEAM PRO SRL, din municipiul Satu Mare – FARMATHOS PARTENER CARE SRL, din comuna Săcel, Județul Maramureș – DANTE TRADIȚIONAL SRL, din comuna Gilău, județul Cluj – EZRA PALAIOS SRL, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj – MOBLINE EXPERT SRL, din orașul Seini, județul Maramureș – DENTAL TEHNIC ASSIST SRL.

La nivelul regiunii Nord Vest, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 419 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Cluj (186) și județul Maramureș (158) și cele mai puține în județul Bstrița Năsăud (7) și județul Sălaj (10).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 14,80 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Maramureș are un număr de 30,26 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Bistrița Năsăud are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 2,13.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale – Proiectul ARGUS

ASOCIATIA CLUSKULTUR

Înființarea unei întreprinderi sociale Asociatia Cluskultur în domeniul activităților de interpretare artistică în Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, regiunea de dezvoltare NordVest a vizat achiziționarea de echipamente profesionale pentru producția de evenimente artistice/culturale precum: spectacole (Operă sau Teatru), concerte de diverse tipuri (Vocale, Instrumentale, etc.), esențiale pentru a putea desfășura activitatea economică. nevoia de calitate pe piața evenimentelor, precum și obiectivul întreprinderii de a susține evenimente în locații defavorizate determină utilizarea acestor echipamente; crearea a 5 noi locuri de muncă, din care unul dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile, în prima lună de la semnarea acordului de subvenție; desfășurarea activității economice prin prestarea de activități artistice pentru clienți, contra-cost, aplicând principiile economiei sociale.
Conceptul întreprinderii sociale Asociatia Cluskultur este de a revigora piața evenimentelor publice sau private, prin îmbinarea rafinamentului și exclusivității muzicii clasice cu curente și stiluri comerciale, prezentări atractive vizual și prin facilitarea accesului tuturor categoriilor de clienți la muzică live de calitate, cu artiști profesioniști. In privinta rezultatelor sociale se evidentiaza o serie de aspect positive: angajarea, în cadrul întreprinderii, a unei persoane care provine dintr-un mediu defavorizat, dezvoltarea cunoștințelor acesteia în materie de marketing cultural precum și încurajarea formării profesionale prin înscrierea angajatei la un curs din cadrul platformei Google Learning, cu privire la marketingul digital; înscrierea și participarea la întâlnirile rețelei parteneriale ARGUS Net, menită să creeze o legătură între antreprenorii din economia socială; încheierea a două parteneriate cu ONG-uri, care au ca scop implementarea în comun a principiilor economiei sociale, prin organizarea de activități cultural-artistice, prin intermediul Asociației CLUSKULTUR și cu mijlocirea partenerului; prezentarea și sprijinul desfășurării unui spectacol de balet, în parteneriat cu Asociația Royal Ballet Therapy, în cadrul căruia vor participa dansatori cu sindrom Down.

EZRA PALAIOS SRL

Ezra Palaios SRL din comuna Gilau, Județul Cluj vizeaza sa sa contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale in zona metropolitana Cluj si sa fie capabila sa se auto-sustina prin oferirea zilnica de servicii de ingrijire pentru 50 de persoanelor varstnice dependente. De asemenea, se realizeaza activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire personala sa aducem o contributie la combaterea saraciei si excluziunii sociale a varstnicilor din judetul Cluj, crescandu-le calitatea nivelului de viata si contribuind la dezvoltarea serviciilor sociale licentiate prin incheierea de contracte de colaborare cu aceste servicii sociale rezidentiale adresate varstnicilor. In cadrul obiectivelor sociale se urmareste promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, dezvoltarea serviciilor sociale in zona metropolitana Cluj, prin implementarea planului de afaceri al intreprinderii sociale. Activitatile derulate de intreprinderea socială vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil la nivelul comunitatii locale. O alta dimensiune a intreprinderii sociale se refera la consolidarea competentelor antreprenoriale in domeniul social pentru antreprenorul social care infiinteaza intreprinderi sociale atingand pana la finalul planului de afacere pragul de rentabilitate al întreprinderii prin functionarea optima a activitatii cu cele 5 persoane angajate din grupuri vulnerabile.
Intreprinderea sociala Ezra Palaios SRL ofera in prezent servicii de îngrijire: informare, evaluare, îngrijire personală, consiliere familială, ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, integrare socială și participare, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare mediu ambiant. De asemenea deruleaza activități de îngrijire zilnică pentru persoane în vârstă sau pentru adulți cu deficiențe fizice, precum si activități de recalificare profesională și calificare pentru persoane cu dizabilități / handicap, unde componenta educațională reprezintă un element limitat. Tarifele practicate sunt intre : 30-35 lei/ora , in functie de serviciile oferite, tariful mai mare fiind pentru serviciile de asistenta medicala. In acest context au fost incheiate 3 contracte de prestari servicii cu centre rezidentiale licentiate. Prestarea de servicii de servicii de îngrijire: informare, evaluare, îngrijire personală, consiliere familială, ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, integrare socială și participare, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare mediu ambiant. Activitatile sociale au avut rolul de a preveni riscul de excluziune socială, de izolare a varstnicului si de a contribui la optimizarea ambientului de viata. Activitatile cu caracter social au contribuit la dezvoltarea si sustinerea unui serviciu social licentiat din comunitatea locala si judeteana clujeana si un altul din zona Maramures prin inchierea unor parteneriate cu furnizori licentiati de servicii sociale rezidentiale acordate varstnicilor. Intreprinderea sociala a oferit in plus ,informare si consiliere familială, consiliere a beneficiarului, a membrilor de familie ai acestuia care au vizitat in centru varstnicul. Temele de informare si consiliere au constat in special in modul de continuare a ingrijirilor, abordarea beneficiarilor si relationarea cu acestia, importanta respectarii deciziilor si demnitatii varstnicului, adaptarea celor mai adecvate masuri de mentinere si incurajare a participarii la viata de familie si in comunitate. Intreprinderea sociala a oferit integrare socială și participare in cadrul interactiunilor cu beneficiarii, persoane varstnice.

TECH TEAM PRO SRL

TECH TEAM PRO SRL din comuna Florești, județul Cluj presteaza servicii in baza codului CAEN 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie. Prin angajarea unui numar de 5 persoane, din care unul dedicat persoanelor din grupuri vulnerabile, si folosirea rezultatelor economice pentru oferirea de servicii gratuite sau la pret redus, Tech Team Pro vine in sprijinul comunitatii, dezvoltand regiunea in care se infiinteaza, reducand totodata saracia si promovand incluziunea sociala. Din perspectiva misiunii sociale Tech Team Pro vizeaza o serie de actiuni: creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor vulnerabile de la nivel local prin angajarea a cel puțin o persoana din grupuri vulnerabile pana in luna a 3 de la semnarea acordului de subventie; realizarea a cel putin 2 parteneriate pana la finalul anului 2021 cu organizatii non-guvernametale care se ocupa de realizarea de case pentru persoane din grupuri vulnerabile– in vederea oferirii de servicii de montare termopane gratuite; dezvoltarea accesului la servicii de montare termopane pentru persoanele din grupuri vulnerabile, prin oferirea de servicii la pret redus sau gratuit persoanelor din grupuri vulnerabile; creșterea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile prin oferirea unui calificari pentru postul pe care il va ocupa in cadrul intreprinderii.
Intreprinderea sociala ofera urmatoarele servicii: montaj pentru fereastre din PVC, lemn si aluminiu; montaj pentru plase de tantari, rulouri si obloane; montaj pentru usi interior din pvc, lemn si aluminiu; montaj pentru usi exterior din pvc, lemn si aluminiu; montaj pentru usi garaj; reglarea ferestrelor si a usilor. Serviciile realizate de intreprinderea sociala se adreseaza atat persoanelor fizice, persoanelor juridice, cat si institutiilor de pe raza judetelor Cluj si Maramures. Rezultate sociale indeplinite partial sau in curs de a fi indeplinite:incheierea a cel putin 2 parteneriate/colaborari pe an cu ONG-uri care se ocupa de construirea de case pentru persoanele din grupuri vulnerabile – am incheiat doar un parteneriat cu Asociatia Prima Data Acasa – s-au pus ferestrele la un duplex ce urmeaza sa deserveasca doua familii vulnerabile, una formata dintr-o mama cu doi copii iar cealalta familie din doi adulti si doi copii; otinerea unei diplome de calificare de catre angajatul care va proveni din grupuri vulnerabile – angajatul a facut cursul ECDL cu toate modulele sale si isi da exemnele in vederea obtinerii diplomei.

DENTAL TEHNIC ASSIST SRL

SC DENTAL TEHNIC ASSIST SRL are ca obiect de activitate înființarea și dotarea unui laborator de tehnică dentară la cele mai noi standarde în domeniu, situat în orașul Seini, județ Maramureș, cu sprijinul ajutorului de minimis primit prin proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, POCU/449/4/16/128025, precum și furnizarea unor produse profesionale de tehnică dentară și solutii personalizate pentru nevoile consumatorului final – pacientului, mentinand o relatie stransa cu clientii pentru identificarea celor mai noi tendinte in domeniu si pentru punerea in practica a acestora. Obiectivele pe termen lung ale intreprinderii vizează dezvoltarea serviciilor prin extinderea ariei de cuprindere la zona metropolitană a municipiului Baia Mare in primul an, iar în următorii 2 ani la nivelul județului Maramureș, dar și Satu Mare și Sălaj. Această dezvoltare va oferi noi locuri de muncă și va crește capitalul economic al întreprinderii, oferind posibilitatea diversificării paletei de servicii existente, Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, întreprinderea sociala va realiza, în principal, următoarele activităţi de interes general: a) producerea de bunuri (lucrari de tehnica dentara) care contribuie la bunăstarea comunităţii și a membrilor acesteia; b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil / categoriilor defavorizate; c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate în special persoanelor din grupul vulnerabil. Incă de la înființare, întreprinderea are 5 angajati, respectiv: 2 tehnicieni dentari (tehnicieni dentari autorizati cu drept de punere pe piata a DMUC – dispozitive medicale unicate la comanda, care au experienta relevanta in domeniu și pregatirea necesara); 1 manager (persoana cu studii superioare și cu experienta in domeniu si in managementul unei firme); 1 specialist marketing (persoana cu studii superioare, cu experienta in munca si experienta relevanta in domeniul promovare/ marketing); 1 Operator curatenie (persoana cu studii medii, cu experienta in munca). Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv operatorul curatenie. Întreprinderea socială are următoarele dotări: mașină dentară de frezat cnc 3d, compresor cu doua motoare, uscator de aer prin refrigerare, scanner dentar, soft exocad basic, soclator, cuptor sinterizare, spatulă electrică, cuptor ceramic, steamer, cucta termobaro, sablator, lampa fotopolimerizare, aspirator silent compact, aspirator silent de masa, set freze cad cam, laptop, mobilier.
Intreprinderea sociala ofera produse realizate în cadrul acestui laborator de tehnică dentară și care sunt realizate de personal cu pregătire și experiență în domeniu și cuprind, pentru început, următoarele: proteze dentare metalice; coroane si punți dentare metalo-ceramice; coroane si punți dentare din zirconiu integral , coroane si punți dentare din ceramică pe zirconiu; incrustatii, coroane si punți dentare semifizionomice cu fațetă din acrilat; dispozitive corono-radiculare; coroane provizorii din acrilat (venituri de 17.370 lei realizate în primele luni de activitate).
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: 1 intreprindere sociala infiintata si cu atestat de intreprindere sociala obtinut; 5 locuri de munca nou create din care min 2 locuri de munca pentru persoane provenind din categorii defavorizate: 1 persoana cu dizabilitati si 1 persoana aflată în risc de sărăcie și excluziune socială; 50 produse donate pentru persoane fara posibilitati financiare; 2 parteneriate create pentru susținerea activităților sociale. Pe langa toate acestea, întreprinderea sociala nou-infiintata a distribui gratuit in fiecare lună 10 produse de tehnica dentara (coroane dentare) pentru 50 persoane aflate intr-o situatie de vulnerabilitate socio-economica – beneficiari de venit minim garantat si persoane cu dizabilitati. S-au incheiat 50 contracte de donatie din noiembrie 2021 si pana in martie 2022.
Laboratorul de tehnică dentară Dental Tehnic Asist este locul în care arta, inovaţia, tehnica şi creativitatea se completează perfect, esste o întreprindere social specializată pe diverse lucrări protetice, atât fixe cât şi mobilizabile, pe dinţi naturali şi implanturi dentare. Gama de restaurari dentare este foarte amplă, insă echipa de specialişti este orientată spre livrarea oricăriu tip de restaurare dentară solicitată, deoarece tehnicienii dentari ştiu cât de importantă este orientarea către pacient şi nevoile acestuia. Reusita tehnicienilor se datoreaza indemanarii, experientei si profesionalisimului in realizarea unor lucrari estetice si functionale. Termenul de executie a lucrarilor este intre 7-14 zile in functie de complexitate si caracteristice tehnice inscrie in fisa medicului, iar pretul este pastrat la un nivel accesibil, oferind pacientului un raport calitate-pret excelent intr-o peerioada de timp convenabila.

DANTE TRADIȚIONAL SRL

DANTE TRADIȚIONAL SRL din comuna Săcel, județul Maramureș are ca obiect de activitate principal de activitate producerea de draniță tradițională (șindrilă de lemn, specifică arhitecturii din județul Maramureș). Totodată, societatea oferă și servicii de montare a draniței și furnizeaza materialele necesare acestor tipuri de lucrări, respectând specificul arhitectural al zonei ( Maramuresul istoric ). De asemenea, se pune pret pe partea de promovare a acestor mestesuguri si se incearca sa se transmita noilor genearatii aceste obieiuri, obiceiuri ce altfel risca a fi uitate. Cautand solutii pentru a imbunatati produsele si serviciile realizate, s-a achizitionat in mod complementar un sistem inovativ de izolatii pentru acoperisuri, reusind astfel sa se creeze un acoperis trainic si pretabil atat pentru contructii clasice cat si pentru constructii moderne. Întreprinderea socială vizează ocuparea forței de muncă, prin încadrarea, pentru început, a unui număr de 5 angajați, din care 4 provenind din grupurile defavorizate. Fiind o societate care activează în domeniul construcțiilor, salariul brut de încadrare este de 3.000 lei, cu un venit net de 2362 lei (la care se pot adăuga deducerile personale). Politica de salarizare va urmări asigurarea unor venituri salariale decente, care în primele 24 de luni vor fi egale pentru toți angajații societății. Un alt obiectiv se referă la producerea de bunuri și execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității și a membrilor acesteia, prin conservarea meșteșugurilor tradiționale și a patrimoniului cultural și arhitectural specific zonei. În acest sens, dorim să contribuim la furnizarea materialelor care să contribuie la restaurarea unor imobile în stil tradițional, contribuind astfel la atingerea unei priorități din planul de dezvoltare al județului Maramureș. De asemenea, ântreprinderea socială vizează susținerea familiilor cu posibilități reduse, prin valorificarea materialului lemnos rezultat și donarea acestuia, pentru încălzirea gospodăriilor. Totodată, această politică va contribui la o exploatare mai responsabilă a materialului lemnos și la protecția mediului.
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: antreprenor in economia sociala, responsabil de mediu, lucrator gestionar, taietor silvic, sofer de autoturisme si camionete. Dintre cele 5 persoane angajate, 4 apartin grupului vulnerabil. In prezent, întreprinderea are un numar de 6 angajati, avand astfel un loc de munca suplimentar pentru cei din grupul vulnerabil.
Principalul produs pe care îl oferă este dranița tradițională. Dranița este o scândurică subțire de lemn de brad, mai mare decât o șindrilă, cu care se acoperă, se învelesc casele tradiționale. În Maramureș, dranița este crăpată manual, subțire de 8-10 mm si se montează in 4 straturi suprapuse, lăsând vizibil doar ¼ din fiecare bucata . Dimensiunea unei bucăți este de aproximativ 60 de cm lungime si de circa 12 cm lățime. O astfel de bucată este comercializată la un preț mediu de 1 leu. Întreprinderea si-a propus ca în primii 2 ani de activitate să producă o cantitate de minimum 240.000 bucăți/an, aferentă unei suprafețe de 3000 mp de acoperiș, urmând să extindă producție începând cu al treilea an de activitate. Pe lângă producția de draniță, se oferă și servicii specializate de montaj. Aceste servicii presupun montarea draniței pe acoperișuri, în 4 straturi și sunt tarifate în funcție de suprafață. Astfel, pentru 1 mp de montaj, se percepe suma de 70 lei, ceea ce ar genera un venit de 210.000 lei/an, dacă se va monta dranița produsă. Partea de izolatie cu materialele inovative folosite porneste de la un cost de 50 lei/mp. Pentru anul 2021 s-a raportat conform bilant contabil CA de 280.570 lei si o profitabilitate de 131.929 lei . Tinand cont de perioada de sustenabilitate ce va urma, profitul a ramas in rezerva statuara pentru a sustine cele 6 luni .
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: există angajati in prezent un numar de 5 persoane din grupul vulnerabil, care au fost inscrisi in diferite cursuri de formare profesionala; au renovat acoperisuri de case ale persoanelor vulnerabile si construit anexa gospodaresca pentru acestea; au donat lunar material lemnos (lemn de foc) pentru incalzirea caselor persoanlelor nevoiase.

MOBLINE EXPERT SRL

SC MOBILINE EXPERT SRL din municipiul Cluj Napoca, judetul Cluj are ca obiect de activitate constand in productia de mobilier la comanda, pentru persoanele fizice si juridice de pe raza judetului Cluj si nu numai. In privința misiunii sociale, este vizata angajarea unei persoane apartinand grupurilor vulnerabile, cu scopul pregatirii profesionale a acesteia si oferirii unei posibilitati de satisfacere a propriilor nevoi pe viitor, precum și mobilarea cu titlu gratuit a camerelor din centrele de plasament pentru copii sau casele de tip familial de pe raza judetului Cluj si nu numai. Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: manager de întreprindere socială (Conform COR – Cod 112036); operator introducere, validare si prelucrare date (Conform COR – Cod 413201); tamplar universal (Conform COR – COD 752201); muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (Conform COR – COD 932906); muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (Conform COR – COD 932906). Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv unul dintre cei 2 muncitori necalificati. In vederea bunei desfasurari a activitatii de productie mobilier la comanda, atelierul de tamplarie a urmarit achizitia de utilaje si masini de ultima generatie, menite a inlesni activitatile de zi cu zi. Dotarile realizate la nivelul intreprinderii sociale sunt urmatoarele: fierastrau circular de formatizat, masina profesionala de aplicare cant pe drept, sisteme mobile de exhaustare, compresor stationar cu piston si uscator de aer, masini de frezat si de slefuit, masini de gaurit si infiletat, masina de gaurit si montat feronerie, echipamente birotica (laptop, mouse, multifunctionala, router), transpalet 2.5T, carucior pentru placi, echipament PSI (stingatoare, trusa medicala), echipament de protectie (salopete, jachete, bocanci, manusi protective), Europubela, eurocontainer, cosuri de gunoi.
Intreprinderea sociala ofera tipul de produse oferite este de la micul mobilier (polite, masute de cafea, rame de oglinda, noptiere, mobilier pentru copii, etc.) pana la cel de mari dimensiuni (mobilier de bucatarie, dulapuri, mese, paturi, comode, corpuri suspendate, dressing-uri, cuiere, vitrine, etc.) dar si solutii office (birouri, corpuri mobile, biblioteci, etc.). Ca si servicii conexe, se oferă servicii de debitare pal si aplicare cant la comanda, pentru micii intreprinzatori din domeniul productiei de mobilier, care nu beneficiaza de utilaje proprii. Designul pieselor de mobilier este unul modern, in ton cu cerintele actuale, intreprinderea putand face fata prin aparatura achizitionata celor mai exigente cerinte ale clientilor, in timp ce gama de culori oferite este extrem de extinsa, furnizorii cu care colaboram putand acoperi orice posibile necesitati ale clientilor. Veniturile realizate pana la acest moment sunt in valoare de 111780 RON, la care se va adauga suma de 54455 RON pana la finele acestei luni, reprezentand rest de plata.
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: Ca si rezultate sociale, mentionam incheierea unui parteneriat cu DGASPC Cluj in vederea acoperirii necesitatii de mobilier din cadrul Complexului Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap – Case de tip Familial, Cluj-Napoca. Mobilierul solicitat a fost produs si livrat in cursul lunii decembrie 2021 si a constat in: 3 patuturi copii; 6 bancute; 6 dulapioare incaltaminte; 2 birouri; 6 mese bucatarie; 2 carucioare transport copii imobilizati; 12 scaune. Costul acestei donatii a fost in valoare de 4741 RON, reprezentand doar materia prima (manopera nefiind inclusa)

FARMATHOS PARTENER CARE SRL

Farmacia FARMATHOS PARTENER CARE functionaza după aceleași reguli ca și farmacia comunitară cu circuit deschis, cu autorizație de functionare, stoc de marfă critic, echipamente și mobilier, situată în centrul Comunei Culciu Mare, județul Satu Mare.
In cadrul Farmaciei Farmathos se comercializeaza medicamente, produse parafarmaceutice, cosmetice, suplimente naturale, ceaiuri, tehnica medicala, produse de ingrijirea copilului si altele prvazute de cadrul legal. Farmacia socială va încheia contracte de furnizare medicamente, dezinfectante de mâini, mănuși și parafarmaceutice specifice truselor sanitare de urgență ale companiilor cu sedii în Judetul Satu Mare și inclusiv în localitățile limitrofe. De asemenea, farmacia social vizează să încheie contracte de furnizare medicamente cu Cămine de Persoane Vârstnice, instituțiile de învățământ, si alte asemenea institutii,
Inca de la infiintare, intreprinderea are 5 angajati, respectiv: 1. Farmacist Sef, 2. Asistent de Farmacie, 3. Functionar Economic, 4. Sofer, 5. Femeie de Serviciu. Dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv, femeia de serviciu. Până la sfârșitul lunii iunie 2022 s-a atins o cifră de 173.158 lei încasați.
Din perspectiva misiunii sociale, se evidențiază angajarea, în cadrul întreprinderii, a unei persoane care provine dintr-un mediu defavorizat, dezvoltarea cunoștințelor acesteia în materie de marketing cultural precum și încurajarea formării profesionale prin înscrierea angajatei la un curs din cadrul platformelor specializate; înscrierea și participarea la întâlnirile rețelei parteneriale ARGUS Net, menită să creeze o legătură între antreprenorii din economia socială; derularea în perioada octombrie – decembrie 2021 a unei campanii de promovare a sanatatii sub sloganul ”Ai grija de sanatatea ta”- constand in achiziționarea oricarui produs din categoria supliment alimentar, produs cosmetic sau dispozitiv medical, și s-au oferit pe loc, gratuit ( produse in zero lei) o mască de față de unică folosință,/ vitamina C / gel dezinfectant, în limita stocului disponibil, suma alocata acestei actiuni a fost in valoare de 5200 lei; derularea în perioada ianuarie –martie 2022 a unei campanii adresata aprijinirii materiale a persoanelor varstnice marginalizate din cadrul Parohiei Ortodoxe Mujdeni; încheierea de parteneriat cu Asociatia Sfântul Acoperamant al Maicii Domnului, ce administraza Centrul de zi Sfânta Tatiana pentru activitatile copiilor asistati, a facut posibila mijlocirea unor produse de ingrijire a sanatatii precum de masti de fata,vitamina C, geluri dezinfectante în valoare de 1200 lei.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro