Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13,791,287.89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

In perioada 01.04.2020 – 15.06.2020 s-a realizat inscrierea la programele de formare antreprenoriala specifica, pentru cursul Antreprenor in economie sociala COR 112032 si pentru cursul Manager intreprindere sociala COR 112036. Urmare a sustinerii examenelor de absolvire, un număr de 99 de persoane au fost certificate ca absolvenți (53 femei si 46 barbati), dintre care 71 pentru cursul 1 Antreprenor in economie sociala si 28 pentru cursul 2 Manager intreprindere sociala.

În perioada 01 iulie 2020 – 31 august 2020 s-a desfasurat evaluarea planurilor de afaceri si anuntarea celor selectate spre a fi finanțate ce s-a organizat in baza unei proceduri transparente, echidistante și obiective. Persoanele ce au urmat cursurile de formare profesionala certificate in cadrul proiectului Antreprenor în Economie Socială sau Manager Întreprindere Socială au depus un număr de 71 de aplicatii pentru a participa la competitia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.

Întreprinderile sociale care au fost contractate la sfarsitul lunii februarie pentru a primi ajutorul de minimis sunt din municipiul Sibiu (ATELIERE DREPTARU SRL, ASOCIATIA MY WAY, SC TROTISSO SRL, ASOCIATIA RECREATIV BRASOV, SOUNDBOX MUSIC SRL, ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE) si municipiul Sibiu (ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL).

La nivelul regiunii Centru, în conformitate cu datele prezentate în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se reliefează un număr de 538 întreprinderi de acest tip, cele mai multe fiind menționate în județul Alba (297) și cele mai puține în județul Harghita (8).

Din perspectiva populației aferente fiecărui județ se evidențiază faptul că că exista o medie de 20.46 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori la nivel regional. Județul Alba are un număr de 78,86 întreprinderi sociale la 100.000 locuitori, iar județul Harghita are cele mai puține întreprinderi sociale la 100.000 locuritori – 2,41.

Aspectele pozitive specifice întreprinderilor sociale

SOUNDBOX MUSIC SRL

Întreprinderera socială SOUNDBOX MUSIC SRL din municipiul Brașov organizează lectii de muzica si instrumente muzicale, gratuit, pentru copiii din categoria defavorizata (copiii cu parinti plecati in strainatate), asigură incluziunea sociala a categoriei defavorizate cu celorlalte categorii care participa la activitati, urmărește formarea profesionala a tinerilor din grupul vulnerabil, care doresc sa faca din muzica o vocative, contribuie la descoperirea si promovarea talentelor. De asemenea, SOUNDBOX MUSIC SRL asigură organizarea de spectacole festive cu elevii scolii, astfel incat sa se simta valorizati si sa poata sa isi expuna publicului abilitatile dobandite și contribuie la cresterea calitatii vietii in Brasov, prin diversificarea activitatilor culturale la care pot adera brasovenii.
Întreprinderea socială a realizat efectuarea completa a achizitiilor, echipamente si amenajari in valoare de 40.000 euro și a reușit cresterea numarului de elevi (in prezent in numar de 40)—cresterea constanta a incasarilor, in prezent fiind aproximativ de 8000 lei/luna.
SOUNDBOX MUSIC SRL a realizat oferirea lectiilor gratuite catre grupul tinta, prin protocolul de colaborare incheiat cu Organizatia Salvati Copiii, precum și organizarea unui festival de 3 zile in Parcul Central, in cadrul caruia zeci de copii si adulti au avut sansa sa urce pe scena si sa incerce instrumentele muzicale.

ASOCIATIA RECREATIV BRASOV

Întreprinderea sociala Asociația Recreativ din municipiul Brașov vizeaza o serie de obiective sociale importante: îmbunătățirea calității vieții unui număr de 30 de copiii și adulți din grupurile vulnerabile, pe trimestru, prin activitățile intreprinse în cadrul intreprinderii sociale; integrarea socială a 10 părinți și 10 copii provenind din mediile defavorizate, în cadrul activităților realizat; respectarea, protejarea și promovarea persoanelor beneficiare a serviciilor oferite de intreprinderea socială. Întreprinderea are 5 angajati, respectiv: 1 manager, 1 psihopedagog, 1 kinetoterapeut, 2 îngrijitori de copii (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv un îngrijitor de copii care provine din sistemul de protecție a copilului).
Aspectele pozitive evidentiate la nivelul intreprinderii sociale ASOCIATIA RECREATIV se referă la realizarea mai multor parteneriate care să vină în sprijinul realizării misiunii sociale. Astfel, se reliefează contribuția la recuperarea a 7 copii cu deficiențe prin oferirea de ședințe gratuite de kinetoterapie, art-terapie, meloterapie, socializare, realizate de angajați și voluntari, precum și realizarea unei activitați de zi într-un centru de echitație la 15 km de Brașov cu 8 copii cu dizabilități si provenind din mediile defavorizate (activități sportive, recreative, instructiv – educative).

ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE

ASOCIATIA ACADEMIA DE BINE vizeaza realizarea unei investitii in vederea dezvoltarii unui set integrat de servicii psihologice si educationale de specialitate, educatie nonformala si recreationala pentru copii si adolescenti cu tulburari de neurodezvoltare, cu nevoi speciale(TSA si tulburari asociate, ADHD si tulburari de invatare, tulburari emotionale si cerinte educationale speciale), consiliere apartinatori (persoane aflate in dificultate) pentru incluziune si coeziune sociala,cu respectarea principiilor de economie sociala si dezvoltare durabila. De asemenea, Academia de Bine se orienteaza catre oferirea serviciilor psihoterapeutice de suport si consiliere, educationale si recreationale se doreste imbunatatirea abilitatilor de viata independenta, a nivelului de adaptare si dezvoltare a copiilor si adolescentilor, precum si facilitarea procesului de incluziune, de destigmatizare si nediscriminare, cresterea egalitatii de sanse a copiilor in gradinite, scoli si comunitate, consilierea si asigurarea serviciilor suport de spijin destinate apartinatorilor. Din perspectiva misiunii sociale se evidentiaza o serie de aspecte pozitive specifice unei bune practici: acordarea setului integrat de servicii psihoeducationale gratuite (evaluare psihologica, psihoterapie, consigliere psihologica, orientare vocationala, grup suport si ateliere de dezvoltare personala si educatie nonformala) pentru un numar de minim 25 de persoane, copii si tineri apartinand grupurilor vulnerabile, copii si tineri proveniti din sistemul de protectie speciala; sustinerea campaniilor de constientizare si sensibilizare privind cresterea gradului de incluziune sociala si insertie pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile vizate in vederea combaterii saraciei si reducerii inechitatilor sociale; facilitarea dezvoltarii parteneriatelor intre actorii locali si alte organizatii/intreprinderi sociale pentru identificarea celor mai eficiente masuri de sprijin si interventie in vederea eficientizarii serviciilor destinate acetui grup vulnerabil. Pentru desfasurarea activitatilor in centru la un nivel cat mai calitativ, au fost achizitionate: mobilierul specific pentru dotarea a 4 camere de tip cabinet psihologic, materiale didactice si educationale, baterii de testare si evaluare psihologica, tabla interactiva cu soft educational care faciliteaza crearea de lectii dinamice si interactive, sporind gradul de implicare si colaborare al utilizatorilor.
Prin campaniile si proiectele pe care le iimplementeaza in scolile si gradinitele din Brasov, pentru copii, apartinatori si cadre didactice, se urmaresteconstientizarea, informarea, sensibilizarea, facilitarea informationala privind conceptul interdisciplinar de sanatate si igiena mintala pentru dezvoltare armonioasa a copiilor si adolescentilor, preventie prin educatie pentru sanatate mintala, prevenirea discriminarii si a bullyingului, respectiv dobandirea unor abilitati sanatoase de autoreglare si conduita sociala si stimularea imaginii si stimei de sine.
La nivelul rezultatelor sociel se evidentiaza aspecte importante: desfasurarea de campanii de sănătate mintală in 4 scoli din orasul Brasov pentru reducerea bullyingului, prevenirea abandonului scolar si marginalizarii; incheierea de parteneriate cu alte organizatii/ intreprinderi sociale (Asociatia SCUT, Asociatia Zambeste pentru viitor, Asociatia Devas, Edutech VR, Asociatia Clusterul Comunitar de Economie Sociala) care sa ne sustina in identificarea beneficiarilor, in realizarea activitatilor cu acestia precum si in atingerea obiectivelor pentru misiunea organizatiei; acordarea unui set integrat de servicii psihoeducationale individuale si de grup pentru 10 copii si tineri proveniti din sistemul de protective speciala; sedinte individuale de evaluare in vederea intocmirii raportului psihologic, identificarea particularitatilor fiecarui beneficiar si adaptarea individualizata a planului de interventie (Aplicarea de teste specifice pentru evaluarea stimei de sine, nivelului de anxietate, IQ, nivelul dezvoltarii globale); ateliere de grup saptamanale de dezvoltare personala si educatie nonformala; sedinte individuale saptamanale de consiliere psihologica avand ca scop dezvoltarea de abilitati si deprinderi de viata independenta, cresterea nivelului de reglare si adaptare emotionala.

ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL

Intreprinderea sociala ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL din municipiul Sibiu vizeaza achizitionarea de tehnologie moderna, performanta care permite digitalizarea serviciilor de medicina dentara-achizitionarea de aparatura CAD-CAM, cu ajutorul careia se realizeaza diferite tipuri de lucrari dentare estetice, performante rapide, eliminand faze de laborator, cu materiale performante, imbunatatind astfel calitatea serviciilor stomatologice si calitatea vietii pacientului, respectand cele mai apreciate concepte stomatologice actuale. De asemenea, obiectivul economic secundar a avut in vedere achizitionarea unui aparat de radiologie digitala dentara care confera posibilitatea unor examinari complementare in sfera stomatologica-radiografii dentare digitale. Intreprinderea sociala are obiective sociale relevante domeniului, respectiv imbunatatirea starii de sanatate orala si igiena dentara prin realizarea unor servicii de educatie si constientizare in mod colectiv pentru igiena dentara si sanatatea orala in orasul Sibiu si judetul Sibiu, precum si imbunatatirea starii de sanatate orala si igiena dentara prin realizarea unor servicii pentru educatie si constientizare pentru igiena dentara si sanatatea orala in mod individual, pentru copii tineri, adulti, varstnici, pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile. Alte servicii vizate de intreprinderea sociala se refera la acordarea de produse de igiena orala gratuita pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile, acordarea de radiografii dentare digitale gratuite pentru persoanele din grupul tinta si grupuri vulnerabile, realizarea de 5 radiografii lunar, tratamente de estetica dentara, tratamente de stomatologie generala (cu exceptia celor estetice). Intreprinderea sociala Zambetul Comunitatii a reusit integrarea in munca a unei persoane ce apartine grupurilor vulnerabile (ingrijitorul), precum si dezvoltarea de parteneriate cu institutii publice sau alte entitati de economie sociala in vederea colaborarii.

SC TROTISSO SRL

SC TROTISO SRL din municipiul Brașov a vizat achiziționarea unei flote de trotinete electrice ce va fi dată spre închiriere pe piața de transport ecologic a Municipiului Brașov, precum și constituirea în principalul furnizor de vehicule electrice de pe piața Brașoveană (primul și singurul delivery de trotinete din România). Misiunea socială a întreprinderii sociale este diversificată: instruirea a 100 de tineri (elevi ai liceelor brașovene) despre beneficiile mijloacelor de deplasare / transport ecologice; învățarea a 100 de tineri (elevi ai liceelor brașovene) despre utilizarea trotinetelor electrice, precum și cursarea în conducerea defensivă a trotinetelor electrice pe drumurile publice; integrarea în activități instructiv – educative de genul traseelor recreative a 10 copii / tineri cu CES sau alte dizabilități, prin socializare și plimbări tematice cu trotinetele electrice. Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, respectiv: manager proiect, conducător auto, angajat în domeniul vânzărilor (3) (dintre cele 5 persoane angajate, 1 persoana apartine gupurilor vulnerabile, respectiv unul din angajații din domeniul vânzărilor). Pentru demararea activității economice, s-au achiziționat: 3 căsuțe din lemn, 3 case de marcat, 3 mese, 3 scaune, 3 camere de luat vederi, 30 de trotinete electrice și 1 autoturism. Întreprinderea socială oferă servicii de închiriere de trotinete electrice: închiriere trotinetă electrică 1 oră, o zi, o săptămână (de la punctele de lucru din Brașov), precum și livrare și preluare trotinetă electrică la și din locul dorit. Prețuri practicate: închiriere trotinetă electrică 1 oră – 20 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi – 90 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi, cu livrare – 110 lei, închiriere trotinetă electrică 1 zi, cu livrare și preluare – 130 lei.
În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele aspecte: 3 parteneriate (Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Colegiul Nicolae Titulescu Brașov, Școala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Brașov), 1 activitate (neoficială) în cadrul unei activități din cadrul orei de dirigenție în care s-au realizat expuneri cu privire la beneficiile transportului ecologic unei clase a 7-a formată din 28 de elevi, cu promisiunea de a reveni pentru a-i instrui în utilizarea și conducerea trotinetelor electrice. Pentru a veni în sprijinul societății și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, se oferă prețuri reduse clienților din grupurile vulnerabile. Aceștia vor primi gratuit transportul trotinetei și prețul de închiriere redus cu 50%. De asemenea, se oferă prețuri preferențiale companiilor care doresc să achiziționeze serviciile și au cel puțin un angajat provenind mediile defavorizate sau din grupurile vulnerabile.
Afacerea socială permite scalarea și/sau francizarea afacerii este posibilă datorită simplității acesteia. Antreprenorul doreste să implementeze aceste servicii în întregul județ, mai ales în orașele și stațiunile turistice de pe valea Prahovei, dar și la nivel național. Utilitatea serviciilor este dată de creșterea numărului de autoturisme poluante din ultimii ani și de traficul extrem de aglomerat al orașului Brașov, mai ales în plin sezon turistic.

ASOCIATIA MY WAY (ÎN FELUL MEU)

ASOCIAȚIA MY WAY (ÎN FELUL MEU) din municipiul Brașov este un centru psihoeducațional si are ca activitate prestarea de servicii psihologice si educaționale pentru copii cu CES (Cerințe Educaționale Speciale): intervenție psihologică specializată pentru copii cu tulburare din spectru autist, întarziere în dezvoltare și/sau pe limbaj, retard, probleme de învățare, educație remedială și nonformală, grupuri de învățare și socializare. Asociația My Way are o serie de obiective sociale: creșterea sanselor de integrare socio-școlară pentru copiii cu cerințe educaționale speciale,reducerea riscului de abandon scolar al acestora și combaterea discriminării și excluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale; oferirea de servicii psihoeducaționale gratuit copiilor cu cerințe educaționale speciale, aflați în risc de excluziune socială și abandon școlar(copii cu tulburări din spectru autist,copii cu întârziere in dezvoltare,copii proveniți din grupuri vulnerabile aflați la limita subzistenței și în pericol de abandon scolar); reîntoarcerea mamelor copiilor cu CES in câmpul muncii si creșterea calității vieții aparținătorilor și familiilor acestor copii prin oferirea posibilitații continuării activitaților profesionale și/sau administrative atât timp cat copiii iși continuă procesul de învățare într-un mediu sigur și special creat pentru nevoile lor-oferirea de servicii tip baby parking cu ajutorul voluntarilor; sustinerea unei campanii de sensibilizare si informare a colegilor,educatorilor,invatatorilor si comunității asupra nevoii copiilor cu cerinte educaționale speciale de a fi acceptați ,de a fi respectați și ajutați să se integreze în grupul lor școlar si social; susținerea a diverse proiecte prin care copiii cu CES sa fie ajutați concret în procesul lor de incluziune socială și scolară prin invitarea la centru a invățătorilor/profesorilor și a colegilor acestor copii în cadrul unor proiecte reprezentative: „Fii profesorul unor copii cu CES(cerințe educaționale speciale) pentru o zi”, „Astăzi colegul meu/colega mea este invitat/ă la mine în centru”, Fii prietenul unui copil cu CES(cerinte educationale speciale)”. Încă de la înființare, întreprinderea are 5 angajați, respectiv: 4 psihologi COD 263401 – psiholog în specialitatea psihologie clinică; 1 profesor învățământ primar COD 234101 (Niciuna dintre cele 5 personae angajate nu apartine grupurilor vulnerabile).
Până în luna mai 2022 s-au făcut toate achizițiile pentru amenajarea spațiului, s-au făcut vizibile serviciile oferite de Asociația My Way prin promovarea online și pliante, se evidențiază peste 20 de beneficiari, iar venituri realizate sunt de 28350 de lei de la 1 martie 2021. În privința rezultatelor sociale se evidențiază următoarele: încheierea de parteneriate cu alte organizatii/ intreprinderi sociale (Asociatia Academia de Bine, Asociatia Raza de Speranta, Mens Sana, Asociația Prietenii lui Tudor) care sa sustina asociația in identificarea beneficiarilor, in realizarea activitatilor cu acestia precum si in atingerea obiectivelor pentru misiunea organizatiei; oferirea de sedinte de interventie psihologica si educatie remediala gratuit pentru câțiva beneficiari ai asociatiei aflați în imposibilitatea de a acoperi costurile acestor servicii; combaterea fenomenelor de discriminare sau bullying în rândul colegilor de clasă a copiilor cu CES integrați în învățământul de masa; implicarea atât a dascălilor cât și a colegilor acestor copii în procesul lor de învățare și integrare social; obtinerea de sponsorizari din partea firmelor, asociațiilor și strangerea de formulare 230 pentru a putea susține terapiile la cât mai mulți copii, până în prezent, de la înființare a reușit să atragă 34942.59 lei din sponsorizări și formulare 230.
Prin proiectele „Fii profesorul unor copii cu CES (cerinte educationale speciale) pentru o zi”, „Fii prietenul unui copil cu CES(cerinte educationale speciale)” și „Astazi colegul meu/colega mea este invitat/a la mine in centru”, asociația își propune să inoveze și să aducă un plus de creativitate modului de desfășurare a intervenției psihoeducaționale în cazul copiilor cu CES. Fondatorii întreprinderii sociale își doresc ca Asociatia My Way să fie autosustenabilă după încheierea perioadei de finanțare și considerăm că au toate resursele pentru a face acest lucru posibil.

ATELIERE DREPTARU SRL

ATELIERE DREPTARU SRL din muniicpiul Brașov are ca obiect de activitate – învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte). Intreprinderea socială vizează dezvoltarea unei afaceri sociale care își propune să crească interesul comunității locale pentru activități din sfera artei și să devină astfel un centru de referință pentru activități de agrement în municipiul Brașov. In privința misiunii sociele se evidențiază facilitarea accesului a cel puțin 10 copii talentați proveniți din familii cu posibilități financiarea reduse la activități artistice (dans, balet, grafică, pictură); Realizarea unui eveniment pentru persoane vârstnice; Realizarea unui eveniment de consiliere pentru femei gravide. Întreprinderea socială are 5 angajați: 2 instructori de dans, 1 kinetoterpeut, 1 artist plastic și 1 șofer (niciuna dintre persoanele angajate nu aparține grupurilor vulnerabile). Ca urmare a ajutorului de minimis, întreprinderea socială are următoarele facilități si dotări: 1 spațiu de 250 mp (închiriat), tip open space, în care a fost amenajată și echipată 1 sală de dans, 1 atelier de pictură, 1 vestiar, 5 grupuri sanitare, 1 spațiu depozitare, 1 autoturism 7-9 locuri (parțial), iar din surse propriii sunt reliefat următoarele dotări (din surse proprii): mobilier specific, parchet, sistem audio, autoturism 7-9 locuri (diferența), panouri publicitare, roll-up-uri, pagini de internet și social media.
Intreprinderea sociala ofera urmatoarele servicii: Cursuri de dans și de balet, Cursuri de gimanstică medicală, Ateliere de pictură, Ateliere de grafică, Ateliere de pictură pe sticlă și artă decorativă (Preț: 250 lei/abonament lunar). Rezultatele economice înregistrate sunt următoarele: 930 de ore de activități prestate; 106 contracte de prestări servicii; 96 de beneficiari plătitori; 10 beneficiari sociali; Cifra de afaceri la zi: 73.247,50 lei dintre care 52.739,50 lei, până la 31.12.2021 si 20.508,00 lei, de la 01.01-28.02.2022. In privința rerzultatelor sociale se reliefeaza: 2 burse oferite la atelierul de pictură (6 luni); 8 burse oferite la atelierul de pictură pe sticlă (3 luni); 2 întâlniri cu copiii de la Centrul de zi Astra; 5 acorduri de parteneriat încheiate.
Întreprinderea socială are următoarele puncte tari: amplasarea locului de muncă într-o zonă accesibilă; crearea de facilități (spații pentru depozitare, vestiare); asigurarea unui microclimat interior optim; utilizarea de echipamente eficiente energetic
Facilitarea accesului la activități artistice a contribuit în mod direct la depășirea barierelor emoționale proprii, dar și a celor de ordin moral/social/etnic. Alte beneficii conexe: atenția la detalii, simț estetic, gestionarea emoțiilor, răbdare, disciplină, așezarea și orientarea corectă a textului în pagină, încredere în sine și recompense oferite cu sprijinul partenerilor locali. Copiii au participat:prin integrare în grupe de copii obișnuite; în grupe dedicate familiilor cu posibilități financiare reduse. Pe baza experienței de la atelierul de pictură pe sticlă, a fost semnat un nou acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 5 și cu Fundația 1și1, iar Cofetăria Bombo din Brașov pune la dispoziție prăjituri. Numărul de burse oferite a crescut de la 8 la 16. Pentru atelierul de pictură pe sticlă de la Săcele se încearcă să se identifice fondurile necesare continuării activității. În acest sens a fost depus un proiect la Fundația Alber, prin care se încearcă să se obțină 21.240 lei pentru organizarea a încă 20 de ateliere de pictură. În paralel, se derulează o campanie susținută de promovare on-line a activităților noastre sociale, cu scopul de a atrage și alți susținători care să se alăture demersurilor organizației.

Nota:
Bunele practici ale economiei sociale de la nivelul regiunii Centru sunt prezentate pe baza informațiilor obținute în urma unor discuții/interviuri directe cu reprezentanții întreprinderii sociale, precum și din datele identificate pe site-urile lor oficiale (sau site-urile realizate în urma proiectelor/programelor de economie socială).

Informații suplimentare:
Victor Nicolăescu, Responsabil bune practici, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, email: victor.nicolaescu@crucearosie.ro, www.argus-proiect.ro